Blog

Ban giám đốc là gì? Bao gồm những ai? Nhiệm vụ, chức năng

Ban giám đốc trong công ty là gì?

Ban giám đốc là nhóm người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của một tổ chức. Bao gồm giám đốc điều hành, giám đốc chức năng và các chuyên gia về nhiều lĩnh vực khác nhau như marketing, tài chính, kỹ thuật, kinh doanh, và nhiều hơn nữa. Ban giám đốc đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, tạo ra lợi nhuận và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Ban giám đốc gồm những ai?

Giám đốc nội bộ (Inside Director)

Giám đốc nội bộ là thành viên trong hội đồng quản trị. Họ có thể là Chủ tịch, Tổng giám đốc, hoặc các giám đốc chức năng điều hành như CEO, CCO, CFO, CMO,… Giám đốc nội bộ được bổ nhiệm nhờ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và thành tựu đạt được trong công ty. Họ nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm từ hội đồng quản trị và nhân viên.

Tuy nhiên, giám đốc nội bộ cũng có thể bị miễn nhiệm nếu có những hành vi lạm quyền hoặc ảnh hưởng xấu tới uy tín và doanh thu của công ty.

Các vị trí chức danh giám đốc bao gồm:

 • Giám đốc Điều hành (CEO)
 • Giám đốc Kinh doanh (CCO)
 • Giám đốc Nhân sự (CHRO)
 • Giám đốc Tài chính (CFO)
 • Giám đốc Marketing (CMO)
 • Giám đốc Sản xuất (CPO)
 • Giám đốc Chuyển đổi số (CDO)
 • Giám đốc Sáng tạo

Giám đốc bên ngoài (Outside Director)

Giám đốc bên ngoài không thuộc hệ thống lãnh đạo của công ty, nhưng là thành viên của ban giám đốc. Chọn giám đốc bên ngoài dựa trên chuyên môn, uy tín trong cộng đồng hoặc lĩnh vực kinh doanh liên quan. Giám đốc bên ngoài thường đưa ra ý kiến và quan điểm độc lập về công ty do không tham gia hoạt động hằng ngày.

Các giám đốc bên ngoài có ưu điểm là ít xung đột lợi ích hơn so với giám đốc nội bộ, và có cái nhìn tổng thể khác với những người trong công ty.

Chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc

Định hướng mục tiêu và chiến lược

Ban giám đốc đảm nhận việc định hướng mục tiêu và xây dựng chiến lược, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Những định hướng này bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, và văn hóa doanh nghiệp. Ban giám đốc cùng với nhân viên của mình thực hiện chiến lược từng giai đoạn để đạt được mục tiêu.

Nếu ban giám đốc không định hướng mục tiêu và chiến lược đúng đắn, tổ chức có thể gặp khó khăn và rủi ro, mất đi sự phát triển và không thể cạnh tranh trên thị trường.

Xây dựng hệ thống quản trị

Ban giám đốc xây dựng hệ thống quản trị chặt chẽ, liên kết giữa các phòng ban để dễ dàng hướng dẫn nhân viên theo chính sách và tiếp cận từng nhân sự một cách sâu sắc và cá nhân hơn. Hệ thống quản trị giúp xây dựng quy tắc, quy trình và cách thức hoạt động thống nhất và liền mạch. Điều này đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, tạo ra lợi ích và doanh thu cao cho doanh nghiệp.

Tuyển dụng, bồi dưỡng nhân tài

Tuyển dụng và bồi dưỡng nhân tài là một phần quan trọng của công việc quản lý. Tuyển dụng liên tục và đào tạo nhân tài là cần thiết để đảm bảo sự thay thế hiệu quả cho các vị trí quản lý trống, đặc biệt là những vị trí yêu cầu năng lực, phẩm chất, tầm nhìn và hiểu rõ về doanh nghiệp.

Uỷ quyền công việc

Ban giám đốc thường đi công tác xa và không thể có mặt tại công ty liên tục, do đó, họ cần một người đáng tin cậy để ủy quyền công việc. Người được ủy quyền cần đủ sức gánh vác trọng trách, làm việc với tinh thần trách nhiệm, có khả năng ra quyết định trong trường hợp khẩn cấp, và bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

Giám sát, chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Họ cần đảm bảo thực hiện đúng quy trình sản xuất, giám sát các hoạt động kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật liên quan. Họ cũng chịu trách nhiệm kiểm toán hoặc thuê nhân sự để đảm bảo quá trình kiểm toán chính xác và đúng thời hạn.

Quản lý khủng hoảng

Ban giám đốc cần chuẩn bị và lập kế hoạch để xử lý các tình huống bất ngờ, vấn đề phát sinh, khủng hoảng, thay đổi thị trường, sự cố,… Điều này giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và giữ uy tín trong mắt khách hàng, cổ đông, đối tác và nhân viên.

Quyền hạn của ban giám đốc trong công ty

Quyền hạn của ban giám đốc trong một công ty thường được quy định trong điều lệ công ty và pháp luật quản lý doanh nghiệp. Một số quyền hạn cơ bản của ban giám đốc bao gồm:

 • Quyết định chiến lược và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.
 • Quyết định về chính sách tài chính, kế toán, thuế, quản trị nhân lực và các chính sách khác của công ty.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Ký kết các hợp đồng và thỏa thuận với đối tác, khách hàng và nhà cung cấp.
 • Đại diện cho công ty trong các hoạt động truyền thông, với cổ đông và các bên liên quan khác.
 • Quyết định về việc tổ chức đầu tư vào các công ty khác.
 • Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định bởi pháp luật và chính sách công ty.

Tuy nhiên, quyền hạn của ban giám đốc cũng có thể thay đổi và bị giới hạn theo quy định của công ty và pháp luật. Ban giám đốc cần tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ công ty, cũng như tôn trọng quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

Tố chất để trở thành thành viên ban giám đốc

Tầm nhìn

Tầm nhìn là một tố chất quan trọng để ban giám đốc đưa ra quyết định chiến lược đúng đắn và phù hợp với mục tiêu của công ty. Ban giám đốc cần có khả năng nhìn xa trông rộng, đánh giá các thay đổi và xu hướng của thị trường, và đưa ra quyết định phù hợp để giúp công ty cạnh tranh và phát triển trên thị trường. Tầm nhìn của ban giám đốc cần được chia sẻ và truyền cảm hứng đến toàn bộ nhân viên trong công ty.

Lãnh đạo

Lãnh đạo là một khả năng quan trọng của ban giám đốc. Lãnh đạo xuất sắc có thể tạo động lực cho nhân viên, đưa ra quyết định đúng đắn và thúc đẩy các hoạt động diễn ra một cách tối ưu nhất. Lãnh đạo được xây dựng từ nhiều kỹ năng như hoạch định, tổ chức, đánh giá,… Thành công của một nhà lãnh đạo được đo bằng những thay đổi tích cực của tổ chức và hiệu suất của tập thể mà ban giám đốc quản lý.

Chuyên môn

Có chuyên môn về lĩnh vực mà công ty hoạt động giúp ban giám đốc đưa ra quyết định hợp lý và có thể giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Ban giám đốc cần có kiến thức tổng quát về các lĩnh vực quản lý, kinh tế, tài chính, luật pháp và các quy trình điều hành công ty để đảm bảo hoạt động chặt chẽ và minh bạch.

Câu hỏi thường gặp về ban giám đốc

Ai bầu ra ban giám đốc công ty?

Ban giám đốc thường được bầu ra bởi hội đồng quản trị hoặc cổ đông của công ty. Hội đồng quản trị có thể tuyển dụng ban giám đốc mới từ bên ngoài hoặc bổ nhiệm một người trong công ty lên vị trí này. Cổ đông có thể bầu ra ban giám đốc thông qua việc bỏ phiếu trong Đại hội đồng cổ đông.

Quy mô công ty nào có ban giám đốc?

Các công ty có quy mô lớn, nhiều chi nhánh và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau thường có ban giám đốc để quản lý toàn bộ hoạt động của công ty.

Ban giám đốc có thuê bên ngoài được không?

Ban giám đốc có thể thuê bên ngoài để quản lý hoạt động của công ty. Điều này phổ biến đối với các công ty vừa và nhỏ hoặc các công ty mới thành lập. Ban giám đốc thuê ngoài thường có kinh nghiệm, chuyên môn và năng lực tốt hơn. Họ cung cấp giải pháp và chiến lược quản lý hiệu quả để giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh.

Tuy nhiên, thuê ban giám đốc từ bên ngoài cũng có hạn chế như chi phí cao hơn so với ban giám đốc nội bộ và khó khăn trong việc đồng bộ hoạt động giữa ban giám đốc thuê ngoài và nhân viên nội bộ.

Miễn nhiệm ban giám đốc trong trường hợp nào?

Ban giám đốc có thể bị miễn nhiệm hoặc đình chỉ nếu:

 • Tham gia vào các trường hợp lừa đảo hoặc hành vi sai trái, vi phạm pháp luật và gây tổn hại cho danh dự và lợi ích của công ty.
 • Lạm dụng chức quyền và phản đối lợi ích của cổ đông, đối tác.
 • Sử dụng tài sản của công ty cho mục đích cá nhân.
 • Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đạt được các mục tiêu đã đặt ra, công ty có thể quyết định miễn nhiệm ban giám đốc.
 • Thông đồng hoặc thỏa thuận với các cá nhân bên ngoài chống lại công ty.

Quyết định miễn nhiệm ban giám đốc là quyết định quan trọng và phải tuân thủ các quy trình pháp lý và bảo vệ quyền lợi của ban giám đốc và công ty.

Ban giám đốc đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các chiến lược đổi mới, quản lý chặt chẽ hoạt động, xây dựng văn hóa tổ chức tích cực và tạo ra đội ngũ nhân viên năng lượng, tận tâm. Điều này đóng góp rất lớn vào sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng giá trị tích cực cho xã hội.

Related Articles

Back to top button