Blog

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

♻️ Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường là gì?

Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường là quá trình phân tích và dự báo các tác động của một dự án đến môi trường xung quanh. Nhiệm vụ quan trọng của đánh giá là xác định những tác động tích cực và tiêu cực để đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án. Điều này được quy định tại Khoản 23, Điều 3 Chương 1 của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

Qua việc lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, doanh nghiệp có cơ hội hiểu rõ hơn về chất lượng môi trường hiện tại. Từ đó, họ có thể đề ra các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quy định. Kết quả giám sát chất lượng môi trường cũng cung cấp cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá công tác bảo vệ môi trường của công ty.

♻️ Căn cứ pháp lý:

▶️ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014

▶️ Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 12 – 17)

▶️ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định về đánh môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

♻️ Đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

Phụ lục II của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định các đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường. Đối tượng này bao gồm các dự án trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, điện tử, năng lượng, phóng xạ, giao thông, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dầu khí, cơ khí, luyện kim, thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, xử lý, tái chế chất thải, chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, và nhiều dự án khác.

Trong quá trình lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, chủ dự án cần tham vấn UBND xã, phường, thị trấn nơi triển khai dự án cùng với các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp.

Nếu doanh nghiệp đã hoạt động mà chưa lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường, họ phải lập và bổ sung ngay đề án bảo vệ môi trường chi tiết để tránh vi phạm pháp luật.

♻️ Vì sao phải lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường?

‼️ Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường đóng vai trò quan trọng trong quyết định liệu một dự án có được triển khai hay không. Nó giúp doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường tự nhiên xung quanh khu vực sản xuất và kinh doanh. Đồng thời, giúp họ tự tìm hiểu và phân tích các yếu tố môi trường để đưa ra những kết luận quan trọng cho dự án.

‼️ Báo cáo cũng giúp hợp thức hóa quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Nó khẳng định sự kết hợp giữa phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

♻️ Các trường hợp phải thực hiện báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

⭐ Dự án thay đổi địa điểm thực hiện.

⭐ Không triển khai dự án trong thời gian 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường.

⭐ Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ gây tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động sẽ thay đổi do những thay đổi này gây ra.

♻️ Vai trò và ý nghĩa trong việc lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

Vai trò

🔸 Là công cụ quản lý môi trường có tính phòng ngừa.

🔸 Hỗ trợ việc chọn phương án tốt nhất để dự án phát triển mà ít gây tác động tiêu cực đến môi trường.

🔸 Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng quyết định.

🔸 Là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra về môi trường.

🔸 Góp phần vào phát triển bền vững.

Ý nghĩa

🔸 Khuyến khích quy hoạch tốt hơn.

🔸 Tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong phát triển dài hạn.

🔸 Tăng cường sự liên kết giữa Nhà nước, các tổ chức và cộng đồng.

♻️ Quy trình thực hiện báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường ĐTM

✔️ Thu thập và tổng hợp thông tin về dự án.

✔️ Khảo sát và thu thập dữ liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội, địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực triển khai dự án.

✔️ Tham vấn ý kiến cộng đồng: tổ chức tham vấn ý kiến của UBND cấp xã nơi triển khai dự án.

✔️ Quan trắc hiện trạng môi trường: không khí, nước thải, nước mặt, nước ngầm, đất.

✔️ Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án, thay đổi về tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, mức độ tác động và ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đến tài nguyên, môi trường và con người xung quanh khu vực.

✔️ Xác định nguồn gây ô nhiễm của dự án, xác định chất thải phát sinh từ hoạt động dự án thông qua thu thập, thống kê, phân tích và đánh giá.

✔️ Đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường và kế hoạch phòng ngừa sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

✔️ Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

✔️ Soạn thảo hồ sơ và báo cáo để nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

✔️ Lập hội đồng thẩm định và bảo vệ trước hội đồng.

✔️ Chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

✔️ Trình nộp lại sau khi chỉnh sửa.

✔️ Nhận quyết định phê duyệt từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

♻️ Hồ sơ cần thiết lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

▪️ Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh.

▪️ Thỏa thuận địa điểm xây dựng.

▪️ Giấy phép sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy có giá trị pháp lý tương đương.

▪️ Hợp đồng đấu nối/ Biên bản thỏa thuận đấu nối nước thải vào khu công nghiệp.

▪️ Thuyết minh dự án đầu tư/ Báo cáo nghiên cứu khả thi/ Tài liệu tương đương của dự án.

▪️ Báo cáo khảo sát địa chất công trình.

▪️ Các quyết định hoặc văn bản liên quan đầu tư dự án.

♻️ Thời gian thẩm định và phê duyệt báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường ĐTM

Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn tối đa cho thẩm định là 45 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn tối đa là 60 ngày làm việc.

Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn tối đa là 30 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là 45 ngày làm việc.

Thời hạn phê duyệt Đánh giá Tác động Môi trường ĐTM là 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường hoặc cần tư vấn thêm, hãy liên hệ:

Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

Email: lananhcrsvina@gmail.com

Website: https://daotaoantoan.org/

Địa chỉ: 331/70/92 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Chi nhánh miền bắc: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Related Articles

Back to top button