Blog

Bảo hiểm khoản vay – Có bắt buộc mua khi vay tín chấp hay không?

Bảo hiểm khoản vay là gì?

Bảo hiểm khoản vay là số tiền mà bạn phải trả để mua bảo hiểm cho khoản vay của mình tại tổ chức tín dụng.

Khi bạn vay tiêu dùng tín chấp, tức là vay không có tài sản thế chấp và mang tính rủi ro cao, các tổ chức tín dụng cần có cơ sở để đảm bảo an toàn khoản tiền vay. Đây chính là lý do tại sao bảo hiểm khoản vay ra đời.

Trên thực tế, bảo hiểm khoản vay là một lợi ích đối với bạn. Khi bạn mua bảo hiểm, trong trường hợp bạn gặp phải những rủi ro không lường trước được sau khi vay tiêu dùng tín chấp, công ty bảo hiểm sẽ trả nợ thay bạn. Điều này cũng giúp các tổ chức tín dụng dễ dàng chấp thuận khoản vay của bạn hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về lợi ích khi mua bảo hiểm khoản vay tại đây.

Bảo hiểm khoản vay có bắt buộc không?

Quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng không quy định việc bạn phải mua bảo hiểm khi vay vốn.

Như vậy, việc bạn mua bảo hiểm tín dụng liên quan đến khoản vay là thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tín dụng trên cơ sở tự nguyện của cả hai bên. Việc mua bảo hiểm nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ được bù đắp một phần hoặc toàn bộ tổn thất trong trường hợp rủi ro xảy ra trong phạm vi bảo hiểm và cũng góp phần giúp tổ chức tín dụng kiểm soát chất lượng tín dụng.

Phí bảo hiểm là một trong những thỏa thuận giữa doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và bạn trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp ngân hàng làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng chỉ thu phí bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN.

Bạn phải đóng bao nhiêu tiền bảo hiểm khoản vay?

Thông thường, phí bảo hiểm khoản vay là 5% – 6% trên số tiền gốc mà bạn đăng ký vay.

Ví dụ: Nếu bạn đăng ký vay 20 triệu đồng tại ngân hàng, tiền bảo hiểm khoản vay sẽ là:

5,5% x 20.000.000 = 1.100.000 VNĐ

Tùy thuộc vào tổ chức tín dụng, bạn có thể không nhận đủ số tiền vay mà phải trích lại 5,5% để đóng phí bảo hiểm, hoặc bạn có thể nhận đủ số tiền vay và trả thêm khoản phí bảo hiểm.

Ví dụ:

  • Trường hợp bạn không nhận đủ số tiền vay: Nếu bạn đăng ký vay 20 triệu đồng, bạn chỉ nhận được 18,9 triệu đồng (trừ 1,1 triệu đồng tiền bảo hiểm khoản vay).
  • Trường hợp bạn nhận đủ 20 triệu đồng và ngân hàng ghi số tiền bạn vay là 21,1 triệu đồng.

Tóm lại, bảo hiểm khoản vay là một khoản chi phí không bắt buộc khi bạn vay tiêu dùng tín chấp. Tuy nhiên, mua bảo hiểm khoản vay được khuyến khích vì nó mang lại lợi ích cho bạn và giúp tổ chức tín dụng kiểm soát chất lượng tín dụng. Do đó, cần có sự tư vấn cụ thể, rõ ràng, và minh bạch từ tổ chức tín dụng, và bạn cũng nên chủ động hỏi rõ nhân viên tư vấn những vấn đề mình chưa hiểu để tránh hiểu lầm sau khi vay.

Uyên Nhã (Tổng hợp)

Image

Related Articles

Back to top button