Blog

Bảo mật thông tin (InfoSec) là gì?

Cuộc tấn công sử dụng mối đe dọa liên tục nâng cao (APT)

Cuộc tấn công mạng tinh vi diễn ra trong một khoảng thời gian kéo dài, kẻ tấn công hoặc nhóm tấn công có khả năng truy cập vào mạng và dữ liệu của doanh nghiệp mà không bị phát hiện.

Botnet

Thuật ngữ “mạng rô-bốt” gồm một mạng các thiết bị kết nối bị kẻ tấn công lây nhiễm mã độc hại và từ xa điều khiển.

Cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS)

Các cuộc tấn công DDoS sử dụng botnet để làm cho trang web hoặc ứng dụng của tổ chức gặp sự cố hoặc lỗi từ chối dịch vụ đối với người dùng và khách truy cập hợp lệ.

Cuộc tấn công tải xuống tự động

Một đoạn mã độc hại được tải xuống thiết bị của người dùng khi họ truy cập vào trang web, gây ra các mối đe dọa bảo mật khác.

Bộ công cụ khai thác

Một bộ công cụ toàn diện sử dụng tính năng khai thác để phát hiện lỗ hổng và lây nhiễm phần mềm độc hại vào thiết bị.

Mối đe dọa từ nội bộ

Có khả năng người dùng nội bộ trong tổ chức tận dụng quyền truy cập được ủy quyền, cố ý hoặc vô ý, để gây hại hoặc làm suy yếu hệ thống, mạng và dữ liệu của tổ chức.

Cuộc tấn công xen giữa (MitM)

Kẻ tấn công gây gián đoạn đường truyền hoặc quá trình truyền dữ liệu, giả mạo người dùng hợp lệ, với mục đích lấy cắp thông tin hoặc dữ liệu.

Cuộc tấn công lừa đảo qua mạng

Các cuộc tấn công lừa đảo qua mạng giả mạo các tổ chức hoặc người dùng hợp pháp để lấy cắp thông tin qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương thức liên lạc khác.

Mã độc tống tiền

Cuộc tấn công tống tiền sử dụng phần mềm độc hại mã hóa thông tin của tổ chức hoặc cá nhân, từ chối quyền truy cập cho đến khi nạn nhân trả tiền chuộc.

Lừa đảo phi kỹ thuật

Các cuộc tấn công qua mạng bắt nguồn từ sự tương tác của con người, trong đó kẻ tấn công chiếm được lòng tin của nạn nhân thông qua việc dụ dỗ, phần mềm lừa đảo hoặc lừa đảo qua mạng, thu thập thông tin cá nhân và sử dụng thông tin này để thực hiện cuộc tấn công.

Cuộc tấn công mạng xã hội

Các cuộc tấn công qua mạng nhằm vào các nền tảng mạng xã hội, tận dụng các nền tảng này làm cơ chế phân phối hoặc đánh cắp thông tin và dữ liệu của người dùng.

Vi-rút và sâu

Phần mềm độc hại lây nhiễm, nguy hiểm và có khả năng tự nhân bản trên mạng hoặc hệ thống của người dùng.

Botnet

Related Articles

Back to top button