Blog

Cấp tín dụng là gì? Các hình thức cấp tín dụng phổ biến hiện nay

Vấn đề “cấp tín dụng là gì” có thể được hiểu đơn giản là mức độ vay mà khách hàng có thể nhận thông qua một số hình thức cụ thể. Trên thị trường hiện nay, có nhiều hình thức cấp tín dụng phụ thuộc vào mục đích của khách hàng, như cấp tín dụng ngắn hạn, cấp hạn mức thấu chi, cho thuê tài chính,… Trong số đó, hình thức cho thuê tài chính đã trở nên phổ biến bởi những lợi ích mang lại trong cả trung và dài hạn.

Quy định về hoạt động cấp tín dụng

Nhiều khách hàng khi tìm đến các dịch vụ cho vay tín chấp và thế chấp của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính chưa thực sự hiểu rõ về quy định hoạt động cấp tín dụng. Điều này tiềm ẩn rủi ro nguy hiểm cho cả ngân hàng và cá nhân người đi vay. Để giúp định rõ khái niệm “cấp tín dụng” và “tổ chức tín dụng”, phần này sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

Tổ chức tín dụng là gì?

Theo quy định tại Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng là một loại doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động của ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

Giới hạn cấp tín dụng là gì?

Giới hạn cấp tín dụng được quy định cụ thể trong Luật Các tổ chức tín dụng 2010 như sau: Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% số vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô. Đối với một khách hàng và người có liên quan, tổng mức dư nợ cấp tín dụng không được vượt quá 25% số vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nhà nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô. Tóm lại, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của một khách hàng không vượt quá 15% số vốn tự có của ngân hàng thương mại, và tổng mức dư nợ của khách hàng và người có liên quan không vượt quá 25% số vốn tự có của ngân hàng thương mại.

Khái niệm giới hạn cấp tín dụng

Cấp tín dụng là gì?

Theo khoản 14 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, cấp tín dụng được định nghĩa như sau: “Cấp tín dụng là việc tổ chức hoặc cá nhân thỏa thuận để sử dụng hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng khác.”

Cấp tín dụng là một thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay

Những hoạt động cấp tín dụng

Dưới đây là một số hoạt động cấp tín dụng phổ biến hiện nay:

 • Cho vay: Đây là hình thức cấp tín dụng, trong đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định, theo thỏa thuận có hoàn trả cả gốc và lãi.
 • Chiết khấu: Đây là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá trị khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.
 • Tái chiết khấu: Đây là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá trị khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.
 • Bảo lãnh ngân hàng: Đây là hình thức cấp tín dụng, trong đó tổ chức cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận.
 • Bao thanh toán trong nước và quốc tế: Đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế, hình thức này cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Cho thuê tài chính: Đây là hình thức cấp tín dụng trung và dài hạn, dựa trên hợp đồng cho thuê tài chính. Sau khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, bên thuê được nhận chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê hoặc tiếp tục thuê theo thỏa thuận của hai bên.

Ngoài ra, còn một số hoạt động khác được áp dụng tùy trường hợp theo quy định của pháp luật.

Các hình thức cấp tín dụng hiện nay

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhu cầu sử dụng vốn tái thiết và hoạt động kinh doanh ngày càng tăng. Đó là lý do tại sao các tổ chức tín dụng ra đời và đa dạng hóa sản phẩm vay vốn phù hợp với từng hình thức kinh doanh khác nhau.

1. Cấp tín dụng ngắn hạn theo món

Hình thức cấp tín dụng ngắn hạn theo món cho phép doanh nghiệp nhận một hạn mức tín dụng định kỳ trong khoảng thời gian lên đến 12 tháng. Tuy nhiên, việc duyệt khoản vay phụ thuộc vào tình hình hoạt động tài chính, tài sản có thể thế chấp, mục đích sử dụng vốn hoặc phương án kinh doanh rõ ràng.

Hạn mức tín dụng định kỳ lên đến 12 tháng

2. Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn là hình thức vay nhỏ không giới hạn số lần rút vốn trong một năm. Tuy nhiên, tổng giá trị các khoản vay không được vượt quá hạn mức tín dụng. Khi gần hết thời gian cấp hạn mức, khách hàng cần thanh toán khoản vay để nhận một hạn mức mới.

3. Cấp hạn mức thấu chi

Cấp hạn mức thấu chi cho phép doanh nghiệp chi tiêu vượt quá số tiền hiện có trong tài khoản thanh toán để đáp ứng các nhu cầu của hoạt động kinh doanh. Hạn mức thấu chi được quyết định dựa trên uy tín của khách hàng đối với tổ chức cấp tín dụng.

Hạn mức thấu chi cho phép chi tiêu vượt mức

4. Cấp tín dụng để đầu tư cho dự án mới

Cấp tín dụng đầu tư cho vay dự án mới là một hình thức cấp tín dụng dài hạn. Doanh nghiệp sử dụng khoản vay này để đầu tư và phát triển các dự án nhỏ hoặc lớn. Ngoài ra, doanh nghiệp còn nhận được sự tư vấn, hỗ trợ thẩm định và lập phương án tài chính cũng như dòng tiền cho tương lai. Một số lĩnh vực thường được đầu tư và có khả năng sinh lời như phương tiện vận tải: container, máy bay, xe khách,…

5. Cấp tín dụng cho dự án đã đầu tư

Để được cấp tín dụng cho các dự án đã đầu tư, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau: doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng, cải tạo hoặc nâng cấp hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ được ngân hàng hỗ trợ cấp tín dụng dài hạn. Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, ngân hàng có thể cung cấp đề xuất giá trị dự án để doanh nghiệp tham khảo. Doanh nghiệp cần vay vốn để tái cấu trúc khoản vay cũ tại tổ chức tín dụng khác.

6. Cấp tín dụng bằng hình thức cho thuê tài sản

Ngoài các hình thức cấp tín dụng trên, khách hàng cũng có thể nhận hạn mức tín dụng thông qua hình thức cho thuê tài chính. Thị trường tín dụng thuê mua ngày càng phát triển và được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc ngân hàng. Công ty cho thuê tài chính sẽ mua máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải để cho các doanh nghiệp thuê lại và sau đó thanh toán tiền thuê.

Cho thuê tài chính đang là xu thế

Trách nhiệm của tổ chức tín dụng

Theo quy định tại Điều 10 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây:

Bảo vệ quyền lợi của khách hàng

 • Tham gia bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính và chi nhánh.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng gửi và rút tiền, bảo đảm thanh toán đủ, đúng hạn gốc và lãi suất của các khoản tiền gửi.
 • Từ chối việc kiểm tra, trích chuyển tiền gửi cho khách hàng, phong tỏa, cầm giữ, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.
 • Thông báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ, các quyền, nghĩa vụ của khách hàng đối với từng sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng.
 • Công bố thời gian giao dịch chính thức và không được tự ý giao dịch vào thời gian đã công bố.

Cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng

 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin cho chủ tài khoản về giao dịch và số dư trên tài khoản theo thỏa thuận.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho ngân hàng nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và được ngân hàng nhà nước cung cấp thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của ngân hàng nhà nước.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trao đổi thông tin với nhau về hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bảo mật thông tin của tổ chức tín dụng

 • Nhân viên, người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tiết lộ bí mật kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài sản gửi, tiền gửi, tài khoản, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng

Cho thuê tài chính – Giải pháp cấp tín dụng trung và dài hạn hiệu quả cho doanh nghiệp

Cho thuê tài chính là một giải pháp tài trợ trung và dài hạn mà khách hàng có thể cân nhắc. Dịch vụ cho thuê tài chính chủ yếu dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh đang mong muốn mở rộng sản xuất. Bên cạnh việc bổ sung nguồn vốn cho hoạt động mua máy móc, trang thiết bị và tạo lợi nhuận, lợi ích của dịch vụ này còn nằm ở khả năng phù hợp với các kế hoạch trung và dài hạn, không yêu cầu tài sản thế chấp và khách hàng có quyền sở hữu tài sản sau khi hợp đồng kết thúc.

Cho thuê tài chính giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn

Dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing

ACB Leasing là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính đối với tài sản động sản. Với gần 20 năm phát triển, ACB Leasing đã tạo được uy tín vững chắc và vị trí đặc biệt trong thị trường tín dụng thuê mua. Với mạng lưới 347 chi nhánh trực thuộc của ngân hàng ACB, ACB Leasing có khả năng tiếp cận khách hàng trên toàn quốc. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và trách nhiệm của ACB Leasing luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng và mang đến trải nghiệm tốt nhất.

Dịch vụ cho thuê tài chính của ACB Leasing không yêu cầu tài sản thế chấp, có yêu cầu đầu tư tiền mặt ban đầu ít hơn, thời gian vay dài và quy trình hỗ trợ nhanh chóng. Vì vậy, hãy lựa chọn ACB Leasing để tận hưởng những lợi ích này và chủ động nguồn vốn cho doanh nghiệp của bạn.

Dịch vụ cho thuê tài chính tại ACB Leasing là một giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp nhỏ chủ động trong việc quản lý nguồn vốn của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ về các dịch vụ thuê mua phù hợp!

Related Articles

Back to top button