Blog

Khoản vay ngắn hạn là gì

Khoản vay ngắn hạn là gì?

Khoản vay ngắn hạn là một hình thức cho vay được sử dụng để hỗ trợ nhu cầu vốn kinh doanh hoặc cá nhân trong thời gian ngắn. Khác với một khoản vay dài hạn, khoản vay ngắn hạn yêu cầu người vay phải trả lại số tiền gốc và lãi suất vào ngày đến hạn, thường là trong vòng một năm kể từ khi nhận được khoản vay. Đây là một lựa chọn hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các công ty mới thành lập mà không đủ điều kiện để nhận hạn mức tín dụng từ ngân hàng.

Các đặc điểm của khoản vay ngắn hạn

Khoản vay ngắn hạn thường phải được trả lại trong vòng sáu tháng đến một năm, với một số trường hợp kéo dài lên tới 18 tháng. Đây là mức thời gian thanh toán ngắn hơn so với các khoản vay dài hạn. Các khoản vay ngắn hạn có thể có lãi suất cao và không xác định lịch thanh toán cụ thể, tùy thuộc vào khả năng thanh toán của người vay.

Các loại khoản vay ngắn hạn

Có nhiều hình thức cho vay ngắn hạn, bao gồm:

1. Ứng tiền mặt nhanh

Được xem như một khoản ứng tiền nhanh, loại vay này cho phép người vay nhận được số tiền cần thiết và trả lại bằng việc cho phép người cho vay tiếp cận vào cơ sở tín dụng của người vay. Lãi suất được tính dựa trên mỗi kỳ thanh toán của người vay.

2. Thẻ tín dụng

Loại vay này cho phép người vay sử dụng số tiền trong hạn mức tín dụng đã được thiết lập trước đó. Người vay có thể trả góp hàng tháng dựa trên số tiền đã vay sử dụng.

3. Các khoản vay tiêu dùng ngắn hạn

Loại vay này cho phép người vay nhận được số tiền vay khẩn cấp. Tất cả số tiền vay cùng lãi suất phải được trả một lần khi người vay nhận lương.

4. Cho vay trả góp trực tuyến

Loại vay này cho phép người vay thực hiện mọi thủ tục trực tuyến, từ đăng ký đến phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, số tiền sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của người vay.

5. Vay theo hóa đơn

Loại vay này sử dụng các hóa đơn chưa được thanh toán của doanh nghiệp làm tài sản đảm bảo. Người vay sẽ nhận số tiền vay và trả lãi suất dựa trên thời gian chờ thanh toán của hóa đơn.

Ưu điểm của khoản vay ngắn hạn

Có nhiều lợi ích khi vay trong một khoảng thời gian ngắn, bao gồm:

  1. Thời gian phát sinh lãi thấp hơn: Vì khoản vay ngắn hạn được trả trong thời gian ngắn, tổng số tiền lãi phải trả thấp hơn so với khoản vay dài hạn.

  2. Thời gian giải ngân nhanh chóng: Sự ngắn hạn của khoản vay giúp giảm rủi ro cho người cho vay và giúp người vay nhận được tiền nhanh chóng.

  3. Dễ dàng vay lại: Khoản vay ngắn hạn thường có các yêu cầu dễ đáp ứng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân có điểm tín dụng thấp.

Nhược điểm

Nhược điểm chính của khoản vay ngắn hạn là giới hạn số tiền vay. Các khoản vay này thường có mức giới hạn nhỏ hơn và đòi hỏi người vay thanh toán số tiền được vay trong thời gian ngắn.

Kết luận

Khoản vay ngắn hạn mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Đối với doanh nghiệp, đây là một giải pháp để giải quyết các vấn đề về dòng tiền. Đối với cá nhân, khoản vay ngắn hạn là một giải pháp tài chính khẩn cấp hiệu quả.

Related Articles

Back to top button