Blog

Chữ ký số công cộng là gì? Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Chữ ký số công cộng là gì?

Chữ ký số công cộng, còn được gọi là chữ ký số điện tử trong thiết bị USB Token, có vai trò quan trọng trong việc xác thực tính pháp lý của các giao dịch và tài liệu điện tử.

Lợi ích của chữ ký số công cộng

Chữ ký số công cộng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức:

 • Giúp tiết kiệm chi phí in ấn.
 • Thực hiện giao dịch từ xa mọi lúc, mọi nơi.
 • Hỗ trợ chuyển giao dữ liệu tiện lợi và nhanh chóng.
 • Ghi nhận và lưu trữ tất cả các thao tác trên môi trường điện tử.

chu-ky-so-cong-cong

Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Chứng thực chữ ký số công cộng là gì?

Chứng thực chữ ký số công cộng là loại dịch vụ xác thực chữ ký số điện tử. Đây là dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức chứng thực chữ ký số nhằm xác minh tính hợp lệ của chữ ký số trên thông điệp dữ liệu.

Điều kiện để hoạt động của đơn vị chứng thực chữ ký số

 • Đơn vị chứng thực phải có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp và có hiệu lực trong 10 năm.
 • Đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số này cần có chứng thư số do tổ chức chứng thực chữ ký số quốc gia cấp.
 • Ngoài ra, để đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, các đơn vị này cần đáp ứng 4 điều kiện về chủ thể, nhân sự, tài chính và kỹ thuật. Chi tiết [tại đây](link nội dung liên quan).

chứng thực chữ ký số công cộng

Thủ tục cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Nội dung của chứng thư số

Chứng thư số phải đảm bảo các thông tin sau:

 • Tên tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Tên thuê bao.
 • Số hiệu chứng thư số.
 • Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số.
 • Khóa công khai của thuê bao.
 • Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Mục đích và phạm vi sử dụng của chứng thư số.
 • Trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Thuật toán mật mã.
 • Các nội dung theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Điều kiện để cấp chứng thư số

 • Có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp và có hiệu lực.
 • Hệ thống kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu cấp phép.
 • Khóa công khai trong chứng thư số phải là duy nhất và cùng cặp với khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Hồ sơ cấp chứng thư số cần những gì?

 • Đơn đề nghị của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
 • Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
 • Các giấy tờ khác theo quy định của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chữ ký số EasyCA, hãy liên hệ hotline: 1900 56 56 53 hoặc đăng ký tại [đây](link đăng ký mua chữ ký số EasyCA).

Hotline: 0981 772 388 – 1900 56 56 53
Email: contact@softdreams.vn
Website: https://easyca.vn
Facebook: Chữ ký số EasyCA

Bài viết liên quan

Related Articles

Back to top button