Blog

Chứng chỉ nghiệp vụ bậc 1, bậc 2 là gì? Khác nhau thế nào?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 là gì?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 là chương trình đào tạo dành cho những người muốn trở thành giáo viên ở trường cấp 1, cấp 2, nhưng chưa được đào tạo chuyên ngành sư phạm. Nó là văn bằng chứng minh cá nhân cho thấy đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm, phù hợp cho những ai muốn trở thành giáo viên ở trường cấp 1 hoặc cấp 2.

Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 được căn cứ theo Quyết định số 1672/TH-DN ngày 28/8/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2 là gì?

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2 là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho những người có mong muốn trở thành giáo viên ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Chứng chỉ này chứng minh đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm, phù hợp cho những ai muốn trở thành giảng viên ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

Chương trình bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2 được căn cứ theo quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên Dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Chứng chỉ sư phạm bậc 2

Sự khác nhau giữa chứng chỉ sư phạm bậc 1 và bậc 2

Sự khác biệt giữa chứng chỉ sư phạm bậc 1 và bậc 2 là:

  • Chứng chỉ sư phạm bậc 1 dành cho giáo viên ở cấp 1, 2, 3.
  • Chứng chỉ sư phạm bậc 2 dành cho giảng viên giảng dạy tại các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học.

Tuy nhiên, từ năm 2013, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT, bao gồm cả hai chương trình nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2 trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp. Và hiện nay, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TCCN đã thay thế chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2. Do đó, chứng chỉ sư phạm bậc 1 và bậc 2 không còn giá trị sử dụng.

Hiện nay, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành khung chương trình nghiệp vụ sư phạm cho từng cấp bậc đào tạo phù hợp với nhu cầu giảng dạy của học viên. Có chương trình nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học, giáo viên THCS và THPT, chương trình nghiệp vụ sư phạm TCCN, và chương trình nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng và đại học.

Để đáp ứng nhu cầu học tập, Giáo dục Thiên Kỳ hợp tác với các đơn vị đào tạo hàng đầu về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tuyển sinh và tổ chức các lớp học. Chúng tôi tổ chức khai giảng liên tục, sắp xếp các lớp học online và offline phù hợp với nhu cầu học viên.

Thông qua bài viết này, Giáo dục Thiên Kỳ hy vọng đã cung cấp thông tin về chương trình chứng chỉ sư phạm bậc 1 và bậc 2 một cách phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của bạn.

Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Kỳ

Related Articles

Back to top button