Blog

Chứng khoán kinh doanh là gì? Quy trình mua bán chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh là gì?

Chứng khoán kinh doanh, một thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, thường xuất hiện trong các báo cáo tài chính và kế toán của các doanh nghiệp. Để giúp nhà đầu tư mới hiểu rõ hơn về chứng khoán kinh doanh, bài viết hôm nay sẽ tóm tắt kiến thức về chứng khoán kinh doanh, quy trình mua chứng khoán kinh doanh và bán chứng khoán kinh doanh, cùng so sánh chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh. Bắt đầu bằng khái niệm chứng khoán kinh doanh là gì.

Chứng khoán kinh doanh là gì?

Chứng khoán kinh doanh, trong tiếng Anh gọi là Trading securities, là loại chứng khoán được phát hành để phục vụ mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật. Một cách đơn giản, chứng khoán kinh doanh là một loại tài sản có thể mua bán, trao đổi và tạo lợi nhuận cho người phát hành chứng khoán.

Chứng khoán kinh doanh bao gồm các loại sau:

 • Cổ phiếu, trái phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 • Các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác.

Báo cáo kế toán sẽ phản ánh các loại chứng khoán kinh doanh này. Kế toán chứng khoán kinh doanh sẽ thể hiện tình hình mua bán và thanh toán các loại chứng khoán đối với mục đích kinh doanh trên báo cáo tài chính. Theo Luật kinh doanh chứng khoán, chứng khoán kinh doanh sẽ được hạch toán theo tài khoản 121.

Đặc điểm của chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh có những đặc trưng riêng so với các loại chứng khoán khác. Hãy tìm hiểu về những đặc điểm này:

 • Chứng khoán kinh doanh là tài sản ngắn hạn, bao gồm đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu của doanh nghiệp.
 • Mục đích của chứng khoán kinh doanh là mua bán, trao đổi để tạo lợi nhuận cho tổ chức phát hành.
 • Chứng khoán kinh doanh là yếu tố quan trọng trong báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm của doanh nghiệp.

Đó là những đặc điểm cơ bản và quan trọng nhất của chứng khoán kinh doanh. Hiểu rõ những đặc điểm này sẽ giúp nhà đầu tư có căn cứ hơn khi quyết định đầu tư của mình.

Quy trình mua bán chứng khoán kinh doanh

Sau khi đã hiểu về khái niệm chứng khoán kinh doanh và đặc điểm của nó, chúng ta hãy tìm hiểu cách mua và bán chứng khoán kinh doanh.

 • Đầu tiên, bạn cần mở một tài khoản chứng khoán kinh doanh tại một cơ sở có thẩm quyền.
 • Tiếp theo, khi bạn nhận định là thời điểm lý tưởng để mua chứng khoán với mức sinh lời cao, bạn có thể thực hiện giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.
 • Khi giá chứng khoán đã tăng cao, bạn có thể thực hiện giao dịch bán chứng khoán kinh doanh để thu về lợi nhuận.

Đây là quy trình mua bán đơn giản nhưng thực tế, mua bán chứng khoán kinh doanh đòi hỏi sự cẩn trọng. Chỉ những nhà đầu tư hiểu rõ về thị trường và có kinh nghiệm phân tích thị trường mới có thể đưa ra quyết định mua và bán chính xác.

So sánh chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh là hai loại chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức phát hành chứng khoán. Mỗi loại chứng khoán có những đặc trưng riêng, và người làm kế toán phải phân biệt chúng để hạch toán chính xác. Hãy tìm hiểu về khái niệm chứng khoán đầu tư và những so sánh dễ hiểu nhất giữa hai loại chứng khoán này.

Chứng khoán đầu tư là loại chứng khoán gồm chứng khoán vốn và chứng khoán nợ, được sở hữu bởi các công ty với mục tiêu tạo lợi nhuận. Chứng khoán đầu tư bao gồm chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn và chứng khoán sẵn sàng để bán.

Dưới đây là những yếu tố để so sánh chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh:

 • Về đặc điểm của chứng khoán:
  Chứng khoán kinh doanh là tài sản ngắn hạn, được mua bán trong thời gian ngắn.
  Chứng khoán đầu tư thì mang tính dài hạn hơn, là chứng khoán nợ hoặc vốn công ty dự định nắm giữ lâu dài hoặc đến ngày đáo hạn.

 • Về mục đích của chứng khoán:
  Chứng khoán kinh doanh được phát hành để mua bán, trao đổi và tạo lợi nhuận cho tổ chức phát hành.
  Chứng khoán đầu tư được phát hành với mục đích bán trước ngày đáo hạn hoặc nắm giữ lâu dài để thu lợi nhuận.

 • Về cách thể hiện trên báo cáo tài chính:
  Chứng khoán kinh doanh là yếu tố quan trọng trong báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm của doanh nghiệp.
  Chứng khoán đầu tư không được ghi vào lợi nhuận ròng và không xuất hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Mua bán và giao dịch chứng khoán kinh doanh là hoạt động đòi hỏi sự cẩn trọng và thông minh. Để trở thành người chủ quan trong quyết định giao dịch, nhà đầu tư cần có kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Hy vọng bài viết này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư.

Related Articles

Back to top button