Blog

Cơ Đốc Giáo Là Gì? Niềm Tin Của Cơ Đốc Nhân Là Gì?

Tìm Hiểu Về Cơ Đốc Giáo

Cơ Đốc giáo không chỉ là một hệ thống tôn giáo, mà còn là một niềm tin sâu sắc. Cơ Đốc giáo khác biệt so với những niềm tin khác bởi sự chú trọng vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời hơn là việc thực hành các nghi lễ. Thay vì tuân thủ một danh sách các quy tắc “làm và không làm”, Cơ Đốc giáo tập trung vào việc tương thân tương ái với Cha Trời. Mối quan hệ này được thể hiện thông qua công việc của Chúa Giê Xu và Đức Thánh Linh trong cuộc sống của người Cơ Đốc giáo.

Nền Tảng Đức Tin Cơ Đốc Giáo

Cơ Đốc giáo tin rằng Kinh Thánh là ý cảm hứng từ Thiên Chúa, và việc học từ Kinh Thánh là quyền năng cao nhất. Cơ Đốc giáo tin vào sự tồn tại của Ba Ngôi Thiên Chúa – Cha, Con (Chúa Giê-Xu) và Đức Thánh Linh.

Cứu Rỗi Trong Cơ Đốc Giáo

Cơ Đốc giáo tin rằng con người được sáng tạo với một mục đích đặc biệt – giao tiếp với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tội lỗi đã tách rời con người khỏi Thiên Chúa (Rô-ma 5:12, Rô-ma 3:23). Cơ Đốc giáo giảng rằng Chúa Giê Xu, một Thiên Chúa với thiên tài và tình yêu hoàn hảo (Phi-líp 2:6-11), đã chết trên thập tự giá để chuộc tội lỗi của con người. Sau khi sống lại từ cái chết, Ngài ngồi bên hữu Cha trong trời để cầu bầu cho người Cơ Đốc giáo muôn đời (Hê-bơ-rơ 7:25).

Sự Hiệu Lực Của Công Việc Cứu Chuộc

Cơ Đốc giáo tuyên bố rằng việc Chúa Giê Xu chết trên thập tự giá có hiệu lực hoàn toàn trong việc trả thay nợ tội của con người. Điều này đã khôi phục mối quan hệ đứt gãy giữa con người và Thiên Chúa (Hê-bơ-rơ 9:11-14, Hê-bơ-rơ 10:10, Rô-ma 6:23, Rô-ma 5:8).

Đức Tin Và Sự Cứu Rỗi

Để được cứu rỗi, con người phải đặt niềm tin hoàn toàn vào công việc cứu chuộc của Chúa Giê Xu trên thập tự giá. Nếu tin rằng Chúa Christ đã chết để chuộc tội lỗi và sống lại, người ta sẽ được cứu rỗi. Không có gì con người có thể làm để tự cứu mình. Không ai đủ tốt để làm lòng Thiên Chúa hài lòng, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân (Ê-sai 64:6-7, Ê-sai 53:6). Như Chúa nói trên thập tự giá: “Mọi sự đã hoàn tất” (Giăng 19:30).

Tự Do Trong Cơ Đốc Giáo

Một khi đã được cứu rỗi, con người không được tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Sự cứu rỗi đem lại tự do bởi vì con người đã được giải thoát khỏi chế độ phục vụ của tội lỗi và được tự do theo đuổi mục đích liên lạc đúng đắn với Thiên Chúa.

Cuộc Chiến Với Tội Lỗi

Như nhiều tín hữu khác trên thế giới, người Cơ Đốc giáo phải đấu tranh không ngừng với tội lỗi trong cuộc sống hàng ngày. Sống trong tội lỗi ngăn cản mối liên lạc giữa Thiên Chúa và con người. Muốn có niềm vui trong sự giao tiếp với Thiên Chúa, tín hữu phải sống cách tội lỗi.

Cơ Đốc nhân chiến thắng tội lỗi bằng cách học và áp dụng lời Chúa trong cuộc sống và để Đức Thánh Linh kiểm soát cuộc sống. Điều này đòi hỏi tuân thủ hướng dẫn và ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong mọi việc, và sống theo ý muốn Thượng Đế.

Mối Liên Hệ Với Thiên Chúa

Trong khi nhiều tôn giáo yêu cầu con người tuân thủ các quy tắc, Cơ Đốc giáo tập trung vào mối liên hệ với Thiên Chúa. Tín hữu Cơ Đốc phải tin vào cái chết của Chúa Giê Xu trên thập tự giá để chuộc tội và sống lại. Nợ tội đã được trả xong và bạn đã được thiết lập một mối liên hệ với Thiên Chúa. Bạn đã chiến thắng bản chất tội lỗi và bước vào cuộc sống tuân thủ ý muốn của Thiên Chúa trong tình yêu thương. Đó là một cuộc sống Cơ Đốc giáo thực sự theo lời Kinh Thánh.

Related Articles

Back to top button