Blog

Cổ phiếu thưởng là gì? Đặc điểm và ý nghĩa của cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu thưởng là gì?

Cổ phiếu thưởng là một hình thức chia sẻ lợi nhuận của doanh nghiệp cho cổ đông thông qua việc cung cấp cổ phiếu thay vì tiền mặt. Doanh nghiệp sẽ chia tách cổ phiếu từ vốn thặng dư tích lũy của mình. Vốn này gồm số tiền chênh lệch giữa mệnh giá hiện tại và giá khi phát hành trong quá khứ, cũng như lợi nhuận đã tích luỹ từ nhiều năm hoạt động. Khi đó, vốn điều lệ tăng lên nhưng giá trị doanh nghiệp không thay đổi, dẫn đến việc cổ phiếu được chia đều cho mỗi cổ đông.

Ý nghĩa của việc chia cổ phiếu thưởng

Việc chia cổ phiếu thưởng mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và cổ đông. Dưới đây là hai nhóm đối tượng chính được ảnh hưởng:

Đối với các nhà đầu tư

Việc phát hành cổ phiếu thưởng có những lợi ích khác nhau đối với từng nhà đầu tư:

  • Đối với những nhà đầu tư phân tích cơ bản hoặc đầu tư giá trị, việc chia cổ phiếu thưởng ít có tác động.
  • Tuy nhiên, nhà đầu tư đầu cơ dựa trên phân tích kỹ thuật có thể tận dụng cơ hội từ việc chia cổ phiếu thưởng. Điều này gây ảnh hưởng tâm lý và tăng khả năng thanh khoản của các cổ phiếu có giá trị cao.
  • Các nhà đầu tư ít vốn có thể tận dụng cơ hội này để đầu tư với giá cổ phiếu tốt hơn.
  • Nhà đầu tư có thể tính lãi từ cổ tức do doanh nghiệp trả bằng cách chia khoản này cho các thị giá cổ phiếu khác. Điều này giúp nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu tốt hơn.

Đối với các công ty cổ phần

Cổ phiếu thưởng là một hình thức chia cổ tức mà các doanh nghiệp lựa chọn để hỗ trợ cổ đông và tránh thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, việc này cũng giúp tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, nâng cao năng lực tài chính, và tiếp cận các khoản vay lớn hơn để phát triển công ty.

Những trường hợp được thực hiện trả cổ phiếu thưởng

Không phải ai cũng nhận được cổ phiếu thưởng từ doanh nghiệp. Dưới đây là một số đối tượng chính được hưởng quyền này:

  • Những người có đóng góp quan trọng cho doanh nghiệp, bao gồm cán bộ quản lý và nhân viên xuất sắc.
  • Các cổ đông của doanh nghiệp sẽ nhận thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ sở hữu mà không cần đầu tư thêm vốn ban đầu.

Cổ phiếu thưởng khác cổ tức như thế nào?

Cổ tức là một hình thức chia sẻ một phần lợi nhuận của doanh nghiệp cho cổ đông sau thuế. Việc trả cổ tức thuộc quyền quản lý của đại hội cổ đông và được thực hiện từ 1 đến 2 lần mỗi năm. Cổ tức có thể được trả dưới các hình thức sau:

  • Trả tiền mặt: Giảm lượng tiền của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.
  • Trả bằng cổ phiếu: Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để thay thế tiền mặt và giữ lại tiền để hoạt động.
  • Trả bằng cổ phiếu thưởng: Cổ phiếu thưởng có bản chất tương tự như cổ phiếu.
  • Trả cổ tức nghĩa vụ: Một số doanh nghiệp trả cổ tức bằng cách cam kết trả tiền vào ngày cụ thể sau đó hoặc thông qua tài sản khác.

Nhà đầu tư thường ưa thích việc nhận cổ tức bằng tiền mặt vì đây là nguồn thu nhập thực và chứng tỏ tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt. Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu mới sẽ là một gánh nặng đối với các doanh nghiệp chưa tối ưu hóa dòng tiền. Do đó, chỉ có các doanh nghiệp mới, đang tăng trưởng nhanh, hoặc có kế hoạch phát triển mới áp dụng việc chia cổ phiếu thưởng.

Tóm lại, cổ phiếu thưởng là một trong những cách mà doanh nghiệp chia sẻ lợi nhuận với cổ đông hoặc khích lệ tinh thần nhân viên có đóng góp lớn. Qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ ý nghĩa và khái niệm của cổ phiếu thưởng đối với cổ đông và doanh nghiệp. Nếu bạn là một nhà đầu tư mới hoặc muốn đầu tư một cách hiệu quả mà không cần phân tích thị trường thường xuyên, hãy xem xét việc đầu tư vào các quỹ mở do VinaCapital quản lý trên ứng dụng ngân hàng số Timo.

Related Articles

Back to top button