Blog

Công chứng viên và tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định hiện nay

Các Khái Niệm Cơ Bản

Công chứng viên là người được ủy nhiệm thực hiện các dịch vụ công chứng. Theo quy định hiện nay trong Luật Công Chứng 2014, công chứng viên và tiêu chuẩn công chứng viên được định nghĩa như thế nào?

Công Chứng Viên Là Ai?

Công chứng viên là những người đáp ứng đủ các điều kiện quy định trong Luật này và được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp bổ nhiệm làm công chứng viên. Nhiệm vụ của công chứng viên là cung cấp các dịch vụ công chứng được ủy nhiệm bởi Nhà nước, nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, hợp đồng, ngăn chặn tranh chấp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

Tiêu Chuẩn Công Chứng Viên

Để được xem xét và bổ nhiệm làm công chứng viên, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam cần tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cử nhân luật;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật sau khi có bằng cử nhân luật;
 • Hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng hoặc khóa bồi dưỡng nghề công chứng;
 • Đạt kết quả tốt trong quá trình kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;
 • Có sức khỏe đủ để thực hiện công việc công chứng.

Đào Tạo Nghề Công Chứng

Những người đã có bằng cử nhân luật có thể tham gia khóa đào tạo nghề công chứng trong vòng 12 tháng tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, họ sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Lưu ý: Việc đào tạo nghề công chứng, chương trình đào tạo và công nhận tương đương với những người đã được đào tạo ở nước ngoài phải tuân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp.

Miễn Đào Tạo Nghề Công Chứng

Có một số trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng:

 • Người đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm thẩm phán, kiểm sát viên hoặc điều tra viên;
 • Luật sư đã hành nghề ít nhất 5 năm;
 • Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật;
 • Những người đã từng là thẩm tra viên cao cấp trong tòa án, kiểm tra viên cao cấp trong kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

Tuy nhiên, những người được miễn đào tạo nghề công chứng như trên phải tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trong vòng 3 tháng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên.

Người hoàn thành khóa bồi dưỡng sẽ nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng.

Tập Sự Hành Nghề Công Chứng

Ai Phải Tập Sự Hành Nghề Công Chứng?

Những người đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức công chứng. Họ có thể tự liên hệ với tổ chức có đủ điều kiện nhận tập sự để thực tập, hoặc nếu không tự liên hệ được, có thể yêu cầu Sở Tư Pháp địa phương bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng có đủ điều kiện.

Đăng Ký Tập Sự

Người tập sự phải đăng ký tại Sở Tư Pháp địa phương có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Thời Gian Tập Sự

Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 6 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự được tính từ ngày đăng ký.

Quy Định Về Tổ Chức Công Chứng

Tổ chức công chứng nhận tập sự cần có công chứng viên đủ điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định và có cơ sở vật chất đảm bảo cho quá trình thực tập.

 • Tổ chức công chứng phải có công chứng viên hướng dẫn tập sự.
 • Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công chứng. Nếu công chứng viên bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong công việc công chứng, thì sau 12 tháng kể từ ngày hết án kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự. Mỗi công chứng viên chỉ được hướng dẫn tối đa 2 người tập sự.
 • Công chứng viên hướng dẫn tập sự có trách nhiệm hướng dẫn và chịu trách nhiệm về các công việc được giao cho người tập sự. Người tập sự chỉ được thực hiện các công việc công chứng được giao và chịu trách nhiệm trước công chứng viên hướng dẫn. Người tập sự không được ký văn bản công chứng.

Trên đây là những quy định về công chứng viên và các tiêu chuẩn hiện hành theo Luật Công Chứng. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình công chứng.

Related Articles

Back to top button