Blog

Chuyển đổi số là gì?

Tại sao chuyển đổi số trở thành một khái niệm phổ biến?

Chuyển đổi số là một thuật ngữ trở nên phổ biến trên toàn cầu từ khoảng năm 2015 và đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số cũng trở nên nổi tiếng từ khoảng năm 2018, khi Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020.

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là một bước phát triển từ tin học hóa, mà còn là kết quả của sự tiến bộ đột phá trong công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số. Được hiểu đơn giản, chuyển đổi số là một quy trình toàn diện và toàn cầu, ảnh hưởng đến cách sống, làm việc và sản xuất của cả cá nhân và tổ chức.

Tin học hóa và chuyển đổi số: Những khác biệt cơ bản

Tin học hóa hay ứng dụng công nghệ thông tin chỉ đơn giản là việc chuyển đổi quy trình nghiệp vụ đã có sang dạng số hóa. Tin học hóa không làm thay đổi quy trình hoặc mô hình hoạt động hiện có. Khi mà tin học hóa ở mức độ cao đến mức thay đổi quy trình hoặc mô hình hoạt động, chúng ta mới gọi đó là chuyển đổi số.

Chuyển đổi số và những khác biệt so với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động sử dụng công nghệ số và dữ liệu số. Trong khi đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra giá trị mới dựa trên các đột phá trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Ý nghĩa của công nghệ số

Công nghệ số là công nghệ xử lý tín hiệu số, có thể được hiểu theo nghĩa rộng là công nghệ thông tin. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số không chỉ là bước phát triển cao hơn công nghệ thông tin, mà còn là cốt lõi trong việc cung cấp tính toán nhanh hơn, xử lý dữ liệu lớn hơn và truyền tải dung lượng lớn hơn với chi phí rẻ hơn.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng công nghiệp xảy ra khi có sự đột phá về công nghệ dẫn đến các thay đổi sâu sắc trong sản xuất và xã hội. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được cho là khởi nguồn từ thập kỷ này với sự phát triển đột phá của công nghệ số, đẩy toàn bộ hoạt động từ thực tế lên không gian mạng.

Các công nghệ số tiêu biểu

Có bốn công nghệ số tiêu biểu trong chuyển đổi số, đó là trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây. Ngoài ra, chuỗi khối cũng là một công nghệ số quan trọng.

Những khó khăn và thách thức lớn nhất của chuyển đổi số

Khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số là thay đổi thói quen và thách thức lớn nhất là nhận thức đúng. Việc chuyển từ môi trường thực sang môi trường số là một thay đổi thói quen đòi hỏi thời gian và quyết tâm. Để thực hiện chuyển đổi số một cách thành công, nhận thức đúng và quyết tâm chính trị của người đứng đầu tổ chức là rất quan trọng.

Chuyển đổi số: Một câu chuyện về đổi mới sáng tạo

Chuyển đổi số là việc đổi mới sáng tạo, chấp nhận cái mới và áp dụng các công nghệ mới. Đó là việc dám làm, dám thay đổi trong một tổ chức. Chuyển đổi số đòi hỏi lòng dũng cảm để dấn thân vào những điều mới, những điều chưa từng có tiền lệ.

Related Articles

Back to top button