Chinh phục Tiếng Trung thật đơn giản

Topics for this course

60 Lessons

Video bài học

Bài 01 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm, thanh điệu10:55
Bài 02 Từ mới, mẫu câu00:04:51
Bài 03 Luyện phát âm, viết chữ00:06:31
Bài 04 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 05 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm00:05:33
Bài 06 Từ mới, mẫu câu 100:05:59
Bài 07 Luyện phát âm, viết chữ 100:03:22
Bài 08 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 09 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm 100:08:59
Bài 10 Từ mới, mẫu câu 200:04:39
Bài 11 Luyện phát âm, viết chữ 200:11:15
Bài 12 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 13 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm 200:07:25
Bài 14 Từ mới, mẫu câu 300:06:02
Bài 15 Luyện phát âm, viết chữ 300:08:43
Bài 16 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 17 Thanh mẫu, vận mẫu, ghép âm 300:05:13
Bài 18 Nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả00:06:54
Bài 19 Thực hành giao tiếp00:06:27
Bài 20 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 21 Từ mới, mẫu câu, bài khóa00:06:32
Bài 22 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả…00:07:56
Bài 23 Thực hành giao tiếp thực tế00:04:36
Bài 24 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 25 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 100:07:27
Bài 26 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 100:08:03
Bài 27 Thực hành giao tiếp thực tế 100:05:17
Bài 28 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 29 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 200:08:45
Bài 30 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 200:06:58
Bài 31 Thực hành giao tiếp thực tế 200:04:45
Bài 32 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 33 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 300:07:07
Bài 34 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 300:06:40
Bài 35 Thực hành giao tiếp thực tế 300:03:45
Bài 36 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 37 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 400:07:11
Bài 38 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 400:06:39
Bài 39 Thực hành giao tiếp thực tế 400:04:26
Bài 40 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 41 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 500:09:42
Bài 42 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 500:09:05
Bài 43 Thực hành giao tiếp thực tế 500:04:03
Bài 44 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 45 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 600:08:41
Bài 46 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 600:09:25
Bài 47 Thực hành giao tiếp thực tế 600:04:33
Bài 48 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 49 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 700:06:21
Bài 50 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 700:06:01
Bài 51 Thực hành giao tiếp thực tế 700:03:36
Bài 52 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 53 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 800:04:16
Bài 54 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 800:07:02
Bài 55 Thực hành giao tiếp thực tế 800:09:26
Bài 56 Tìm Từ Theo Nghĩa
Bài 57 Từ mới, mẫu câu, bài khóa 900:08:41
Bài 58 Ngữ pháp, nhận biết chữ Hán, viết chữ, đoạn văn diễn tả… 900:09:13
Bài 59 Thực hành giao tiếp thực tế 900:04:02
Bài 60 Tìm Từ Theo Nghĩa

About the instructor

0 (0 ratings)

17 Courses

2 students

200.000

Về chúng tôi

Netviet Human JSC  – Tổ chức giáo dục Netviet

  • Trụ sở chính : Tầng 3 – Toà Nhà CT1 – KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

DMCA.com Protection Status

Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ

  1. Số 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội
  2. Sài Gòn : Tầng 10 – Số 72 Lê Thánh Tôn – Bến Nghé – Quận 1 – TP HCM
  3. Điện thoại: 02462560688
  4. Hotline: 0962.328.328
  5. Email: Netviethuman@gmail.com