IELTS Fighter Target 6.5 Reading

Description

Download tài liệu tại đây

Topics for this course

44 Lessons

Video bài học

Bài 01 Australian culture and culture shock table completionVocab00:04:56
Bài 02 Australian culture and culture shock table completionpract00:08:32
Bài 03 New media True false note given Vocabulary00:05:46
Bài 04 New media Truefalsenote given main content practice00:08:04
Bài 05 Organic food Maching headingVocabulary00:04:53
Bài 06 Organic food Maching headingpractice00:07:49
Bài 07 The world in our hands matching information Vocabulary00:06:03
Bài 08 The world in our hands matching informationpractice00:10:46
Bài 09 Why don’t baby talk like adults Multiple choice question00:04:37
Bài 10 Why don’t baby talk like adults Multiple choice question 100:08:04
Bài 11 AdapTex Multiple choiceVocabulary00:06:22
Bài 12 AdapTex Multiple choicepractice00:08:37
Bài 13 Making money, spending money Truefalsenotgiven Vocabular00:06:24
Bài 14 Making money, spending money Truefalsenotgiven practice00:06:34
Bài 15 Education short anwer questionVocabulary00:03:57
Bài 16 Education short anwer questionpractice00:07:24
Bài 17 Community spirit matching informationVocabulary00:04:58
Bài 18 Community spirit matching informationpractice00:06:59
Bài 19 Family matters Matching headingsVocabulary00:07:27
Bài 20 Family matters Matching headingspractice00:06:46
Bài 21 Cultural differences Matching featruesVocabulary00:04:54
Bài 22 Cultural differences Matching featruespractice00:08:59
Bài 23 Twenty somethingVocabulary00:05:56
Bài 24 Twenty somethingpractice00:07:44
Bài 25 Healthcare Table completionVocabulary00:06:02
Bài 26 Healthcare Table completionpractice00:07:28
Bài 27 The job market summary completionVocabulary00:04:59
Bài 28 The job market summary completionpractice00:07:54
Bài 29 Relationships Matching featruesVocabulary00:06:52
Bài 30 Relationships Matching featruespractice00:06:44
Bài 31 Scientists at work diagram labelsVocabulary00:04:50
Bài 32 Scientists at work diagram labelspractice00:07:42
Bài 33 Adaptation diagram labelsVocabulary00:04:40
Bài 34 Adaptation diagram labelspractice00:07:09
Bài 35 Fashion and designs Matching sentence endingsVocabulary00:05:47
Bài 36 Fashion and designs Matching sentence endingspractice00:07:28
Bài 37 Water Matching sentence endingsVocabulary00:06:24
Bài 38 Water Matching sentence endingspractice00:07:46
Bài 39 Reading Mock Test 1 P100:06:22
Bài 40 Reading Mock Test 1 P200:11:45
Bài 41 Reading Mock Test 2 P100:05:56
Bài 42 Reading Mock Test 2 P200:12:25
Bài 43 Reading Mock Test 3 P100:08:28
Bài 44 Reading Mock Test 3 P200:10:28

About the instructor

0 (0 ratings)

17 Courses

2 students

200.000

Về chúng tôi

Netviet Human JSC  – Tổ chức giáo dục Netviet

  • Trụ sở chính : Tầng 3 – Toà Nhà CT1 – KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

DMCA.com Protection Status

Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ

  1. Số 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội
  2. Sài Gòn : Tầng 10 – Số 72 Lê Thánh Tôn – Bến Nghé – Quận 1 – TP HCM
  3. Điện thoại: 02462560688
  4. Hotline: 0962.328.328
  5. Email: Netviethuman@gmail.com