Tự học IELTS cho người bắt đầu

About Course

Khoá học IELTS cho người bắt đầu sẽ nhanh chóng giúp bạn cải thiện IELTS của mình trong thời gian sớm nhất

Topics for this course

31 Lessons

Video bài học

Bài 01 Giới thiệu chung về IELTS Listening00:07:40
Bài 02 Bước đầu tiên để chinh phục IELTS Listening00:12:04
Bài 03 Một số kỹ thuật cơ bản trong IELTS Listening00:16:15
Bài 04 Giới thiệu chung về IELTS Reading00:19:40
Bài 05 Kỹ năng cơ bản trong IELTS Reading00:11:28
Bài 06 Note completion Hoàn thành note ngắn00:03:53
Bài 07 Sentence completion Hoàn thành câu00:04:12
Bài 08 Summary completion Hoàn thành tóm tắt00:05:09
Bài 09 Diagram completion Hoàn thành sơ đồ00:05:05
Bài 10 Short answer Câu trả lời ngắn00:05:09
Bài 11 Multiple choice Trắc nghiệm00:05:31
Bài 12 Matching information Nối thông tin00:05:00
Bài 13 Matching features Nối đặc điểm00:06:03
Bài 14 Matching headings Nối tiêu đề00:05:08
Bài 15 Identify Xác định00:07:01
Bài 16 Giới thiệu chung về IELTS Writing00:14:08
Bài 17 Câu00:07:55
Bài 18 Đoạn văn00:09:14
Bài 19 Sự thống nhất và mạch lạc trong đoạn văn00:07:30
Bài 20 IELTS Writing Task 200:10:10
Bài 21 IELTS Writing Task 100:09:31
Bài 22 IELTS Writing Task 200:11:24
Bài 23 Bar chart Biểu đồ cột00:08:25
Bài 24 Pie chart Biểu đồ tròn00:06:04
Bài 25 Table Bảng thông tin00:05:40
Bài 26 Other diagrams Hình học, sơ đồ khác00:09:38
Bài 27 Giới thiệu chung về IELTS Speaking00:15:57
Bài 27 Giới thiệu chung về IELTS Speaking00:15:57
Bài 28 IELTS Speaking Task 100:09:10
Bài 29 IELTS Speaking Task 200:06:40
Bài 30 IELTS Speaking Task 300:08:38

About the instructor

0 (0 ratings)

17 Courses

2 students

200.000

Về chúng tôi

Netviet Human JSC  – Tổ chức giáo dục Netviet

  • Trụ sở chính : Tầng 3 – Toà Nhà CT1 – KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

DMCA.com Protection Status

Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ

  1. Số 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội
  2. Sài Gòn : Tầng 10 – Số 72 Lê Thánh Tôn – Bến Nghé – Quận 1 – TP HCM
  3. Điện thoại: 02462560688
  4. Hotline: 0962.328.328
  5. Email: Netviethuman@gmail.com