Tự học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc

Topics for this course

50 Lessons

Video bài học

1 Hướng dẫn cách học hiệu quả00:04:29
2 Greeting part 1 Listening Cách chào hỏi trong tiếng Anh00:06:20
3 Greeting part 2 Conversation answer Cách chào hỏi trong00:15:35
4 Greeting part 3 Speaking Cách chào hỏi trong tiếng Anh00:06:38
5 What is your phone number part 100:11:48
6 What is your phone number part 200:23:06
7 What is your phone number part 300:11:58
8 What do you do for a living part 100:10:07
9 What do you do for a living part 200:19:33
10 What do you do for a living part 300:10:53
11 Talk about your family part 100:12:18
12 Talk about your family part 200:25:00
13 Talk about your family part 300:12:00
14 Who do you love the most part 100:08:59
15 Who do you love the most part 200:24:56
16 Who do you love the most part 300:08:35
17 What does he look like part 100:10:17
18 What does he look like part 200:23:13
19 What does he look like part 300:10:41
20 What does he look like part 400:08:56
21 What does he look like part 500:27:18
22 What does he look like part 600:09:02
23 What is your favourite food part 100:08:56
24 What is your favourite food part 200:19:31
25 What is your favourite food part 300:09:03
26 Review Ôn tập00:06:50
27 Review Ôn tập Đáp án00:06:50
28 What day is it today part 100:10:24
29 What day is it today part 200:22:38
30 What day is it today part 300:10:28
31 When is your birthday part 100:13:07
32 When is your birthday part 200:19:10
33 When is your birthday part 300:13:11
34 What do you like doing part 100:10:20
35 What do you like doing part 200:17:03
36 What do you like doing part 300:10:53
37 What do you often do in your free time part 100:12:02
38 What do you often do in your free time part 200:28:46
39 What do you often do in your free time part 300:11:56
40 How is the weather part 100:09:50
41 How is the weather part 200:26:02
42 How is the weather part 300:10:36
43 Seasons in the year part 100:12:35
44 Seasons in the year part 200:27:25
45 Seasons in the year part 300:12:39
46 Let is go to the zoo part 100:09:30
47 Let is go to the zoo part 200:20:39
48 Let is go to the zoo part 300:10:08
49 Where are you going this summer part 100:09:23
50 Where are you going this summer part 200:23:14

About the instructor

0 (0 ratings)

17 Courses

2 students

200.000

Về chúng tôi

Netviet Human JSC  – Tổ chức giáo dục Netviet

  • Trụ sở chính : Tầng 3 – Toà Nhà CT1 – KĐT Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

DMCA.com Protection Status

Văn phòng tư vấn và tiếp nhận hồ sơ

  1. Số 164 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội
  2. Sài Gòn : Tầng 10 – Số 72 Lê Thánh Tôn – Bến Nghé – Quận 1 – TP HCM
  3. Điện thoại: 02462560688
  4. Hotline: 0962.328.328
  5. Email: Netviethuman@gmail.com