Blog

Cổ phiếu là gì? 5 điều cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu

1. Khái niệm cổ phiếu

Cổ phiếu là một loại chứng khoán, chứng minh quyền sở hữu một phần vốn cổ phần của một tổ chức. Cổ phiếu có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chỉ những công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu có hai loại: cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thường xác định quyền sở hữu và quản lý công ty, trong khi cổ phiếu ưu đãi cho phép nhận ưu đãi về cổ tức và quyền biểu quyết.

2. Mục đích mua bán cổ phiếu

Mua bán cổ phiếu thường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận và nắm quyền biểu quyết và quản lý công ty. Cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao và là một kênh đầu tư linh hoạt.

3. 5 điểm lưu ý trước khi đầu tư

3.1. Mệnh giá cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu được quy định là 10.000 đồng. Các sàn giao dịch chứng khoán sẽ quy định giá tối thiểu mà nhà đầu tư phải bỏ ra khi tham gia giao dịch cổ phiếu.

3.2. Nơi mua bán cổ phiếu

Mua bán cổ phiếu được thực hiện thông qua sàn giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư cần có tài khoản tại một công ty chứng khoán để tham gia mua bán cổ phiếu. Mỗi nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán (ngoại trừ các trường hợp quy định).

3.3. Thuế và phí khi mua bán cổ phiếu

Khi mua bán cổ phiếu, cá nhân phải chịu thuế chuyển nhượng chứng khoán với thuế suất là 0,1% trên giá bán chứng khoán. Ngoài ra, còn phải chịu phí giao dịch chứng khoán với mức giá tối đa không quá 0,45% giá trị của mỗi giao dịch.

3.4. Lựa chọn giữa cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu và trái phiếu đều có thể mua bán trên thị trường chứng khoán và mang lại rủi ro về giá. Cổ phiếu thường được sử dụng cho đầu tư ngắn hạn, trong khi trái phiếu thì dành cho đầu tư dài hạn. Lợi nhuận từ cổ phiếu cao hơn nhưng rủi ro cũng lớn hơn so với trái phiếu. Việc đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu phụ thuộc vào khả năng tài chính, thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư.

3.5. Hình phạt vi phạm chứng khoán

Có những hành vi vi phạm luật chứng khoán khiến người vi phạm phải chịu mức phạt tiền tối đa gấp 10 lần khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa là 3 tỷ đồng. Việc mua bán cổ phiếu phải tuân thủ theo quy định của sàn giao dịch chứng khoán. Nếu có thắc mắc về cổ phiếu hoặc các vấn đề liên quan, độc giả có thể liên hệ đến tổng đài 0938.36.1919 để được hỗ trợ nhanh chóng và chi tiết.

Related Articles

Back to top button