Blog

Đầu tư giá trị: Hướng dẫn đầy đủ chi tiết nhất

Đầu tư giá trị là một chiến lược đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai và hiện tại có giá trị thấp hơn giá trị thực. Chiến lược này đã được chứng minh thành công trên thị trường Việt Nam và có thể giúp bạn kiếm tiền từ chứng khoán.

Những bước cần thực hiện khi đầu tư giá trị

Bước #1: Phân biệt đầu tư và đầu cơ

Đầu tư giá trị khác với đầu cơ. Đầu tư giá trị tập trung vào việc mua các công ty với giá thấp hơn giá trị thực và kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai dựa trên nền tảng của công ty. Trong khi đó, đầu cơ có thể dẫn đến những quyết định dựa trên biến động giá ngắn hạn và không quan tâm đến giá trị thực của công ty.

Bước #2: Phân biệt giá và giá trị

Giá của một cổ phiếu luôn được quyết định bởi quy luật cung – cầu trên thị trường. Tuy nhiên, giá không phản ánh đúng giá trị thực của công ty. Đầu tư giá trị tập trung vào giá trị thực của công ty, không chỉ dựa trên giá cổ phiếu.

Bước #3: Phân biệt giá trị nội tại, giá trị sổ sách và giá trị thị trường

Có ba khái niệm quan trọng cần phân biệt: giá trị nội tại, giá trị sổ sách và giá trị thị trường. Giá trị nội tại là giá trị thực sự của công ty, giá trị sổ sách là giá trị được ghi nhận trong báo cáo tài chính, và giá trị thị trường là giá cổ phiếu được giao dịch trên thị trường.

Bước #4: Hiểu rõ bản chất của đầu tư giá trị

Đầu tư giá trị là mua cổ phiếu của các công ty với giá thấp hơn giá trị thực và kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Điều quan trọng là xác định giá trị thực sự của công ty và mua cổ phiếu khi giá thấp hơn giá trị đó.

Bước #5: Tìm kiếm cổ phiếu đầu tư giá trị

Tìm kiếm cổ phiếu đầu tư giá trị là quá trình chọn lọc công ty có tiềm năng tăng trưởng và có giá trị thấp hơn giá trị thực. Có nhiều công cụ và bộ lọc để tìm cổ phiếu đầu tư giá trị, nhưng quan trọng nhất là hiểu rõ về công ty và xác định giá trị thực sự của nó.

Bước #6: Tìm hiểu về doanh nghiệp

Quan tâm đến mô hình kinh doanh của công ty, triển vọng tương lai của ngành/lĩnh vực mà công ty đang hoạt động, lợi thế cạnh tranh, và vấn đề quản trị. Xác định chất lượng doanh nghiệp và giá trị thực sự của

Related Articles

Back to top button