Blog

Đầu tư gián tiếp là gì? các hình thức đầu tư gián tiếp vào việt nam

Đầu tư gián tiếp

Đầu tư gián tiếp là một hình thức đầu tư quan trọng trong xã hội hiện nay, song song với đầu tư trực tiếp, nó đóng góp cho sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về các quy định liên quan đến đầu tư gián tiếp, dẫn đến nhiều rủi ro khi tham gia. Bài viết sau đây sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về đầu tư gián tiếp thông qua bài viết của Luật L24H.

Khái niệm về đầu tư gián tiếp

Đầu tư gián tiếp là hình thức nhà đầu tư đầu tư tiền mà không nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng vốn đó. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ thông qua một bên thứ ba để kiểm soát và thực hiện dự án đầu tư. Theo luật Đầu tư năm 2020, các hình thức đầu tư gián tiếp bao gồm: đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn (trừ trường hợp mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền tham gia hoạt động kinh doanh).

Khái niệm đầu tư gián tiếp

Các hình thức đầu tư gián tiếp

Các hình thức đầu tư gián tiếp bao gồm:

Nhà đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần

 • Mua cổ phần phát hành ban đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.

Nhà đầu tư góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh

 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Góp vốn vào công ty hợp danh.

Nhà đầu tư góp vốn vào tổ chức kinh tế khác

Nhà đầu tư cũng có thể mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.
 • Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 25 Luật Đầu tư năm 2020

Hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các hình thức sau:

 • Góp vốn, mua bán cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp không thuộc hình thức đầu tư trực tiếp.
 • Góp vốn, mua, bán cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.
 • Mua, bán trái phiếu và các loại chứng khoán khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Mua bán các giấy tờ có giá khác bằng đồng Việt Nam do người cư trú là tổ chức được phép phát hành trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và các tổ chức được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo các quy định của pháp luật về chứng khoán; ủy thác đầu tư bằng đồng Việt Nam thông qua tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Góp vốn, chuyển nhượng vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong các quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Cơ sở pháp lý: Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Hình thức đầu tư gián tiếp

Nguyên tắc chung khi đầu tư gián tiếp

 • Mọi hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam phải sử dụng đồng Việt Nam. Giao dịch liên quan đến đầu tư gián tiếp tại Việt Nam phải thông qua một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại một ngân hàng được phép.
 • Khi thực hiện đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư phải tuân theo các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, quy định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán, các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
 • Số dư trên tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Sự khác biệt giữa đầu tư gián tiếp và trực tiếp

Đầu tiên, về khái niệm, đầu tư trực tiếp là hình thức mà nhà đầu tư tự trực tiếp nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng vốn đầu tư của mình trong hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, đầu tư gián tiếp không nắm quyền quản lý và kiểm soát trực tiếp, mà thông qua bên thứ ba để kiểm soát và thực hiện dự án đầu tư.

Thứ hai, về quyền kiểm soát, đầu tư trực tiếp nắm quyền quản lý và kiểm soát trực tiếp mà không thông qua bên thứ ba, trong khi đầu tư gián tiếp phải thông qua bên thứ ba để có thể kiểm soát và quản lý.

Thứ ba, về hình thức đầu tư, đầu tư gián tiếp bị hạn chế hơn so với đầu tư trực tiếp. Đầu tư gián tiếp chỉ có các hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn (trừ trường hợp mua cổ phần, phần vốn góp mà theo đó nhà đầu tư có quyền tham gia hoạt động kinh doanh). Trong khi đó, đầu tư trực tiếp có thể bao gồm việc thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện dự án đầu tư, theo hợp đồng BOT, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Thứ tư, về thủ tục đầu tư, đối với đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế trước khi góp vốn, trong khi đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư thực hiện góp vốn và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Ưu và nhược điểm của đầu tư gián tiếp

Ưu điểm

 • Hạn chế rủi ro hơn so với đầu tư trực tiếp, bởi vì người nhận đầu tư sẽ phải chịu một phần rủi ro.
 • Lợi nhuận tương đối ổn định.
 • Chủ đầu tư giảm thiểu được rủi ro khi cổ phiếu và trái phiếu được phát hành cho nhiều người.

Nhược điểm

 • Lợi ích thu được từ đầu tư gián tiếp thường thấp do không nắm quyền kiểm soát và quản lý trực tiếp.
 • Hiệu quả sử dụng vốn không cao.
 • Đầu tư gián tiếp làm giảm cơ hội học hỏi kỹ năng và kinh nghiệm quản lý.

Luật sư tư vấn về đầu tư gián tiếp

Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đầu tư gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam, hình thức đầu tư gián tiếp, rủi ro khi đầu tư gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam, điều kiện để đầu tư gián tiếp, thủ tục đầu tư gián tiếp.

Đầu tư gián tiếp không còn xa lạ, tuy nhiên các quy định liên quan vẫn khá phức tạp. Bài viết đã giới thiệu về khái niệm đầu tư gián tiếp và các hình thức đầu tư. Tuy vậy, nếu quý độc giả còn thắc mắc hoặc có nhu cầu đầu tư gián tiếp, hãy liên hệ với Luật sư tư vấn của Luật L24H thông qua số Hotline 1900.633.716 để được tư vấn và giải đáp. Xin cảm ơn quý độc giả.

Đánh giá: 4.5/5 (46 phiếu)

Related Articles

Back to top button