Blog

Tiền kỹ thuật số – Bản chất, hiện tượng và hàm ý chính sách cho Việt Nam 27/06/2019 12:25:00 6235

Giới thiệu

Tiền kỹ thuật số (tiền ảo, tiền điện tử) đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong thị trường tài chính trong những năm gần đây và tạo áp lực cho các nhà quản lý và chính sách. Bài viết này sẽ giải thích bản chất, đánh giá hiện tượng, tiềm năng kinh tế và rủi ro mà tiền kỹ thuật số mang lại, từ đó đưa ra một số kết luận và hàm ý chính sách cho Việt Nam. Bài viết sẽ trả lời những câu hỏi sau về mặt chính sách: (i) Tiềm năng của tài sản tiền kỹ thuật số trong các hệ thống tài chính tiên tiến?; (ii) Cách tốt nhất để chống lại hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua các giao dịch tiền kỹ thuật số là gì?; (iii) Làm thế nào để bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư trong các giao dịch liên quan đến tài sản ảo?; (iv) Làm thế nào để duy trì ổn định tài chính với hệ thống tiền kỹ thuật số?; (v) Làm thế nào để thiết lập cơ chế thuế đối với tài sản tiền kỹ thuật số?; (vi) Làm thế nào để các ứng dụng blockchain có thể được áp dụng vào khung pháp lý hiện có tại Việt Nam?

Bản chất của tiền kỹ thuật số

Sản phẩm tiền kỹ thuật số đầu tiên là Bitcoin, được tạo ra sau khủng hoảng kinh tế – tài chính thế giới năm 2008 – 2009. Tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain là cơ sở của nó. Tiền kỹ thuật số không phụ thuộc vào chính phủ hay công ty nào cả, và sử dụng mạng ngang hàng. Các đặc trưng của tiền kỹ thuật số bao gồm: (1) là tài sản phi tập trung; (2) là tài sản không trung gian; (3) sử dụng mạng ngang hàng; (4) đảm bảo tính bảo mật và ẩn danh cho người dùng.

Thực trạng tài sản tiền kỹ thuật số

Vốn hóa tài sản tiền kỹ thuật số đã tăng trưởng mạnh và đạt đỉnh vào năm 2018. Bitcoin chiếm tỷ trọng lớn nhất trong vốn hóa này. Hình thức kêu gọi vốn đầu tư ICO cũng đã phát triển mạnh, nhưng đã gặp những vụ lừa đảo và rủi ro khác. Hình thức trao đổi tài sản tiền kỹ thuật số cũng đã có sự tăng trưởng.

Một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Việt Nam cần chú trọng đến việc kiểm soát hoạt động của tiền kỹ thuật số nhưng không quản lý quá chặt chẽ các ứng dụng của blockchain. Chính sách cần hướng đến việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền kỹ thuật số. Cần đặc biệt chú trọng bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư. Cần nghiên cứu cơ chế áp dụng thuế cho tài sản tiền kỹ thuật số. Việt Nam cần đưa ra chính sách phát triển ứng dụng blockchain và nghiên cứu và áp dụng blockchain vào quản lý hành chính công.

Kết luận

Tiền kỹ thuật số mang lại nhiều tiềm năng và rủi ro. Việt Nam cần chú trọng đến việc quản lý hoạt động của tiền kỹ thuật số, bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, và ứng dụng blockchain vào quản lý hành chính công.

Related Articles

Back to top button