Blog

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Khái niệm và đặc điểm

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Căn cứ vào Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân được hiểu như sau:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không có quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư cần nắm vững những đặc điểm của loại hình doanh nghiệp này để có sự lựa chọn thích hợp.

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ

Doanh nghiệp tư nhân không có việc góp vốn giống như trong các công ty có nhiều chủ sở hữu. Nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là từ tài sản của một cá nhân duy nhất.

Về quan hệ sở hữu vốn trong Doanh nghiệp

Nguồn vốn ban đầu của Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu tạo ra từ tài sản của chủ Doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, chủ Doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư, chỉ cần thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp giảm vốn xuống dưới mức đã đăng kí. Do đó, không có giới hạn giữa phần vốn và tài sản đưa vào kinh doanh của Doanh nghiệp Tư nhân và phần còn lại thuộc sở hữu của chủ Doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là không thể tách bạch tài sản của chủ Doanh nghiệp Tư nhân và tài sản của chính Doanh nghiệp Tư nhân đó.

Quan hệ sở hữu quyết định quan hệ quản lí

Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ đầu tư duy nhất, vì vậy cá nhân đó có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân. Chủ Doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân.

Về phân phối lợi nhuận

Vấn đề phân chia lợi nhuận không áp dụng cho Doanh nghiệp tư nhân vì Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu và toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh sẽ thuộc về chủ Doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là cá nhân duy nhất đó sẽ phải chịu mọi rủi ro trong kinh doanh.

Doanh nghiệp Tư nhân không có tư cách pháp nhân

Một pháp nhân phải có tài sản riêng, tức phải có sự tách bạch giữa tài sản của pháp nhân và những người tạo ra pháp nhân đó. Doanh nghiệp Tư nhân không có sự độc lập về tài sản vì tài sản của Doanh nghiệp Tư nhân không độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ Doanh nghiệp Tư nhân.

Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động

Do tính chất độc lập về tài sản, chủ Doanh nghiệp Tư nhân – người chịu trách nhiệm duy nhất trước mọi rủi ro của Doanh nghiệp – sẽ phải chịu trách nhiệm vô hạn. Chủ Doanh nghiệp Tư nhân không chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký mà còn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản trong trường hợp vốn đầu tư đã đăng ký không đủ.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm đặt tên doanh nghiệp, lựa chọn ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và địa điểm để đặt trụ sở. Sau giai đoạn chuẩn bị này, nhà đầu tư tiến hành các bước thành lập doanh nghiệp theo trình tự quy định.

Các vấn đề cần lưu ý khi chuẩn bị thành lập

1. Lựa chọn tên cho doanh nghiệp tư nhân

 • Về tên tiếng Việt: phải bao gồm hai thành phần theo thứ tự sau:

  • Loại hình doanh nghiệp: được viết là “doanh nghiệp tư nhân” hoặc “DNTN”.
  • Tên riêng: được viết bằng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Về tên bằng tiếng nước ngoài:
  Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài có hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

 • Về tên viết tắt: Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

2. Lựa chọn trụ sở khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm địa chỉ đầy đủ và thông tin liên lạc.

3. Lựa chọn ngành nghề kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật khác, ngành, nghề kinh doanh sẽ được ghi theo các quy định trong các văn bản đó.

4. Vốn điều lệ

Doanh nghiệp tư nhân không có vốn điều lệ. Vốn đăng ký kinh doanh của chủ doanh nghiệp gọi là Vốn đầu tư, do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, bao gồm Đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác. Đối với vốn bằng tài sản khác, cần ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của từng loại.

Các bước thành lập doanh nghiệp tư nhân

1. Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Số lượng hồ sơ: 01

Thành phần hồ sơ gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.
 2. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

2. Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua trang điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền nộp trực tiếp bản cứng tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và nhận kết quả.

Địa chỉ cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, công ty là chuyên môn của chúng tôi. Thời gian thực hiện từ 3 – 7 ngày làm việc tùy vào các gói dịch vụ. Chi phí hợp lý và tư vấn tận tình. Hãy liên hệ ngay để chúng tôi tư vấn.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Điện thoại: (024) 665.65.366
Hotline: 0967.59.1128

Related Articles

Back to top button