Blog

Dư mua, dư bán là gì trong chứng khoán?

Dư mua, dư bán là gì?

Trên bảng giá chứng khoán, chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải hai khái niệm quan trọng này: dư mua và dư bán. Những khái niệm này hữu ích và cần được mọi nhà đầu tư hiểu rõ. Vậy dư mua, dư bán là gì và ý nghĩa của chúng là gì? Hãy cùng tìm hiểu bằng bài viết dưới đây.

Dư mua, dư bán là gì?

Trên bảng giá chứng khoán, dư mua và dư bán phản ánh tổng khối lượng cổ phiếu chờ được khớp lệnh. Trong quá trình giao dịch, không phải lúc nào nhà đầu tư cũng có thể khớp được lệnh mua hoặc bán. Giao dịch chỉ xảy ra khi giá mua đặt ra lớn hơn hoặc bằng giá bán được chào. Do đó, có những trường hợp mua bán không thành công vì không đạt được sự thống nhất về giá.

Trên bảng giá, chỉ có ba mức giá tốt nhất được hiển thị cùng với khối lượng tương ứng. Tuy nhiên, vẫn còn những mức giá và khối lượng khác mà nhà đầu tư muốn giao dịch nhưng chưa đạt được điều kiện. Những cổ phiếu chưa được giao dịch này sẽ được hiển thị tại cột Dư. Dư mua thể hiện lượng cổ phiếu đang được đặt mua nhưng chưa có người bán tương ứng, trong khi dư bán thể hiện lượng cổ phiếu đang được chào bán nhưng chưa có người mua phù hợp.

Sau khi phiên giao dịch kết thúc, số lượng cổ phiếu chưa giao dịch trong ngày sẽ được hiển thị ở cột Dư mua, dư bán.

Ví dụ về cách tính Dư mua, Dư bán

Hãy xem ví dụ về cách tính dư mua, dư bán thông qua bảng giá của mã cổ phiếu ADC. Ở thời điểm đó, mức giá chào bán tốt nhất là 25.000 đồng, nhưng nhà đầu tư chỉ muốn mua với mức giá 22.000 đồng. Do đó, không có giao dịch nào được thực hiện (khối lượng và giá không được hiển thị). Toàn bộ cổ phiếu chưa được khớp lệnh sẽ được hiển thị ở cột Dư (Dư mua là 70 và dư bán là 10).

Ý nghĩa của Dư mua, Dư bán

Ngoài khối lượng giao dịch, dư mua, dư bán cũng cho chúng ta biết mức độ thanh khoản của cổ phiếu. Khi một mã cổ phiếu có dư mua hoặc dư bán quá lớn, điều này có thể cho thấy cung và cầu không cân bằng. Nếu dư bán nhiều hơn dư mua, có nghĩa là cổ phiếu đang có cung lớn hơn cầu. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu sẽ giảm giá trong tương lai. Ngược lại, nếu dư mua lớn hơn dư bán, cho thấy lượng cầu cổ phiếu đang tăng. Điều này có thể dự báo rằng cổ phiếu sẽ tăng giá trong thời gian tới.

Kết luận

Đó là những điểm cốt lõi về dư mua, dư bán trong thị trường chứng khoán. Hi vọng rằng bạn đã hiểu rõ khái niệm này cũng như ý nghĩa của chúng. Và đừng quên truy cập Bảng giá chứng khoán Entrade X của DNSE để cập nhật thông tin thị trường mới nhất!

Related Articles

Back to top button