Blog

Kiến trúc hướng sự kiện – Event-driven architecture là gì?

Cách hiện đại hóa hoạt động kinh doanh đã làm cho việc truy cập dữ liệu trở nên phổ biến hơn, và điều này đã truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp nghiên cứu cách sử dụng dữ liệu toàn diện hơn. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của các mô hình kiến trúc và thiết kế khác nhau, trong đó có kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven architecture – EDA). Ví dụ, nền tảng phát trực tuyến sự kiện Apache Kafka được sử dụng bởi hơn 1,000 doanh nghiệp, bao gồm các tên tuổi lớn như Slack, Shopify và Nubank. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về kiến trúc này trong bài viết dưới đây!

Kiến trúc hướng sự kiện – Event-driven architecture là gì?

Trong ngữ cảnh kiến trúc hướng sự kiện, sự kiện được định nghĩa là sự thay đổi trạng thái của các hệ thống kinh doanh chính. Bất kể có gì xảy ra bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn, khi đó một sự kiện đã xảy ra. Các sự kiện này có thể là bất kỳ hành động nào, ví dụ như khách hàng mua hàng, cập nhật hàng tồn kho trong kho, cố gắng vi phạm bảo mật, thay đổi trạng thái ứng dụng, lượt truy cập trang web, bỏ qua giỏ hàng, và nhiều hơn nữa. Trong thời đại kỹ thuật số, các hệ thống CNTT ghi lại, xử lý và phản hồi các sự kiện này dựa trên logic được thiết lập trước.

Các sự kiện trong thiết kế hệ thống chia sẻ các đặc điểm chung sau:

 • Chúng là bản ghi về việc một sự kiện đã xảy ra.
 • Chúng là không thể thay đổi hoặc xóa được, tức là không thể sửa đổi sau khi tạo.
 • Chúng có thể tồn tại vô thời hạn, có thể được lưu trữ và truy cập mãi mãi.
 • Chúng không có giới hạn về số lần sử dụng, một sự kiện có thể được xử lý bởi nhiều dịch vụ một cách không giới hạn.

Kiến trúc hướng sự kiện xử lý thông báo sự kiện, trong đó thông báo sự kiện là một tin nhắn xác nhận một hành động đã diễn ra. Thông báo có thể chỉ đơn giản xác nhận hành động hoặc chứa thông tin bổ sung về sự kiện để các hệ thống dưới cấu trúc xử lý thông tin có thể áp dụng logic kinh doanh của mình.

Ví dụ, thông báo về việc mua hàng có thể bao gồm ID của khách hàng, ID sản phẩm, tổng số lần mua, ngày và giờ mua và các chỉ số khác mà hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) sử dụng để tạo hồ sơ khách hàng và dự đoán nhu cầu sản phẩm trong tương lai.

Kiến trúc hướng sự kiện (Event-driven architecture – EDA) là một phương pháp thiết kế hệ thống xây dựng để ghi lại, truyền tải và xử lý các sự kiện thông qua một kiến trúc tách rời. Điều này có nghĩa là các hệ thống không cần phải biết về nhau để chia sẻ thông tin và hoàn thành nhiệm vụ. Kiến trúc này thay thế mô hình truyền thống “yêu cầu/phản hồi” (request/response), nơi các dịch vụ phải đợi phản hồi trước khi tiến hành các tác vụ tiếp theo. Trong kiến trúc hướng sự kiện, luồng sự kiện được điều hành bởi các sự kiện và được thiết kế để phản hồi hoặc thực hiện hành động phản hồi lại sự kiện.

Các trường hợp sử dụng kiến trúc theo hướng sự kiện

Các tổ chức sử dụng EDA trong thiết kế hệ thống để đáp ứng nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm:

 1. Sao chép dữ liệu: Một sự kiện có thể được chia sẻ giữa nhiều dịch vụ cần sao chép dữ liệu từ sự kiện vào cơ sở dữ liệu của chúng.

 2. Xử lý song song: Nhiều quy trình có thể được kích hoạt bởi một sự kiện để thực thi các công việc không đồng bộ.

 3. Giám sát thời gian thực: Hệ thống có thể tạo ra sự kiện cho các thay đổi trạng thái để tổ chức có thể dò tìm các điểm bất thường và hoạt động đáng ngờ.

 4. Khả năng tương tác: Các sự kiện có thể tồn tại và lan truyền qua bất kỳ dịch vụ nào mà không cần biết ngôn ngữ lập trình của chúng.

 5. Dự phòng: Nếu một dịch vụ không hoạt động, các sự kiện có thể được lưu giữ trong bộ đệm cho đến khi dịch vụ sẵn sàng để xử lý sự kiện.

 6. Kiến trúc dịch vụ nhỏ gọn (Microservices): Kiến trúc hướng sự kiện thường được kết hợp với microservices để chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các hệ thống tách rời trên quy mô lớn.

Lợi ích của kiến trúc theo hướng sự kiện

Có nhiều lợi ích khi sử dụng kiến trúc hướng sự kiện trong thiết kế hệ thống, bao gồm:

 1. Khả năng chịu lỗi cao: Tính tách rời của kiến trúc mang lại khả năng chịu lỗi cao cho EDA, vì lỗi trong một dịch vụ sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác.

 2. Lưu vào bộ đệm: Do tính không đồng bộ của EDA, không cần đợi consumer hoàn thành nếu các sự kiện được tạo nhanh hơn tốc độ tiêu thụ.

 3. Khả năng mở rộng: Mỗi dịch vụ có thể được mở rộng độc lập để phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

 4. Tiết kiệm chi phí: Chuyển đổi các quy trình nghiệp vụ thành kiến trúc hướng sự kiện loại bỏ nhu cầu của các quy trình hàng loạt và thay thế bằng việc xử lý liên tục các luồng dữ liệu khi chúng được tạo ra. Cách tiếp cận xử lý liên tục này cho phép doanh nghiệp đạt được thời gian phản hồi dự đoán được và khả năng mở rộng xử lý, từ đó giảm cần thiết phải có cơ sở hạ tầng để xử lý định kỳ một lượng lớn dữ liệu. Điều này giúp giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả tổng thể, năng suất và lợi nhuận. EDA cũng tiêu thụ ít băng thông hơn.

 5. Nhanh nhẹn: Các sự kiện được tự động lọc và định tuyến mà không cần viết mã tùy chỉnh phức tạp.

 6. Vị trí tập trung: Luồng sự kiện hoạt động như một vị trí tập trung, nơi các thay đổi chính sách và kiểm tra có thể được thực hiện.

 7. Nâng cao trải nghiệm khách hàng: EDA là một phương pháp tiếp cận linh hoạt đối với trải nghiệm và quản lý khách hàng – một phương pháp giúp dễ dàng đáp ứng kỳ vọng cá nhân hóa từ khách hàng mà không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tương tác nào.

Với việc EDA ngày càng trở thành một yếu tố thiết yếu trong triển khai microservice và các chiến lược kinh doanh và kỹ thuật toàn diện hơn, điều quan trọng là chọn các giải pháp API cho phép quản lý, bảo mật và kiểm soát dễ dàng các API đồng bộ và theo hướng sự kiện. Kiến trúc hướng sự kiện là một phương pháp mạnh mẽ để thiết kế hệ thống mang lại hiệu quả và tính linh hoạt cho các tổ chức muốn nhanh chóng đáp ứng các sự kiện quan trọng đối với doanh nghiệp của họ. Nó cho phép thực hiện các tác vụ song song, sao chép dữ liệu, khả năng tương tác và nhiều trường hợp sử dụng khác một cách dễ dàng. EDA là một phương pháp trung tâm để đạt được một tổ chức theo hướng sự kiện, nơi các hành động phản hồi được kích hoạt ngay lập tức, tăng tính nhanh nhẹn và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Related Articles

Back to top button