Blog

Chi phí tài chính (Finance charge) là gì? Đặc điểm

Khái niệm

Chi phí tài chính trong tiếng Anh được gọi là Finance charge.

Chi phí tài chính là một khoản phí mà người vay phải trả khi sử dụng dịch vụ tín dụng hoặc gia hạn mức tín dụng hiện có. Đây có thể là một khoản phí cố định hoặc một tỷ lệ phần trăm được tính trên số tiền vay, trong đó tỷ lệ phần trăm là phổ biến nhất.

Một chi phí tài chính bao gồm nhiều khoản phí khác nhau, bao gồm cả chi phí nợ và các khoản phí liên quan khác, chẳng hạn như phí duy trì tài khoản hoặc phí trễ hạn thanh toán do người cho vay tính toán.

Đặc điểm của chi phí tài chính

Chi phí tài chính cho phép người cho vay thu lợi từ việc sử dụng tiền của họ. Các dịch vụ tín dụng như vay mua ô tô, thế chấp và thẻ tín dụng đều có chi phí tài chính riêng, và mức phí này phụ thuộc vào uy tín tín dụng của người vay.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã đặt giới hạn tối đa cho mức chi phí tài chính cho từng loại tín dụng cụ thể. Tuy nhiên, vẫn có nhiều mức giới hạn quá cao dẫn đến việc cho vay lãi rẻ, mà mức chi phí tài chính có thể lên đến 25% hoặc hơn mỗi năm.

Chi phí tài chính là một hình thức bồi thường mà người vay thanh toán cho người cho vay để có được tiền hoặc tăng hạn mức tín dụng. Khoản phí này có thể là một khoản thanh toán duy nhất, chẳng hạn như phí thanh toán ban đầu hoặc khoản lãi trả hàng tháng hoặc hàng ngày. Mức chi phí tài chính có thể thay đổi tùy thuộc vào từng sản phẩm và người cho vay khác nhau.

Không có công thức cụ thể nào để tính toán mức chi phí tài chính. Một khách hàng có thể đủ điều kiện nhận được hai sản phẩm tương tự từ hai người cho vay khác nhau và trả hai mức chi phí tài chính khác nhau.

Phân biệt chi phí tài chính và lãi suất

Chi phí tài chính có phạm vi rộng hơn và một trong những chi phí tài chính phổ biến nhất là lãi suất. Lãi suất cho phép người cho vay thu lợi nhuận từ việc cung cấp số tiền hiện có cho người vay dưới dạng một tỷ lệ phần trăm.

Lãi suất có thể thay đổi tùy thuộc vào loại tín dụng và uy tín tín dụng của người vay. Ví dụ, tín dụng có bảo đảm thông qua tài sản như nhà hoặc ô tô thường có lãi suất thấp hơn so với tín dụng không có bảo đảm như thẻ tín dụng. Điều này thường xảy ra do khoản vay được đảm bảo bằng tài sản có rủi ro thấp hơn.

Đối với thẻ tín dụng, tất cả các khoản chi phí tài chính được tính bằng loại tiền mà thẻ được sử dụng, bao gồm cả việc sử dụng ngoại tệ trong các giao dịch quốc tế.

(Theo Investopedia)

Image

Related Articles

Back to top button