Blog

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì? Khái niệm và đặc điểm

Khái niệm của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một tài liệu hoặc phiên bản điện tử được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 của Luật doanh nghiệp năm 2014, giấy chứng nhận này chứa thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Hệ thống giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một phần của cơ quan hành chính công của Nhà nước để ghi lại thông tin cơ bản về doanh nghiệp và đảm bảo quyền sở hữu tên doanh nghiệp.

Đặc điểm của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Dựa trên định nghĩa và quy định, ta có thể nhận biết một số đặc điểm của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Về cơ quan cấp phép

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một loại giấy phép do cơ quan hành chính công của Nhà nước cấp phép. Cơ quan cấp phép được quy định tại Điều 13 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hay còn được gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh.

Về điều kiện cấp giấy chứng nhận

Doanh nghiệp chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật doanh nghiệp 2014. Điều kiện này bao gồm:

  • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm theo quy định.
  • Tên của doanh nghiệp phải tuân thủ quy định.
  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải hợp lệ.
  • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Về nội dung giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứa một số thông tin quy định tại Điều 29 của Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm:

  • Tên và mã số doanh nghiệp.
  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Thông tin về người đại diện theo pháp luật cho công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, hoặc thành viên hợp danh cho công ty hợp danh, hoặc chủ doanh nghiệp cho doanh nghiệp tư nhân.
  • Vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Lưu ý: Các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý từ ngày cấp giấy. Doanh nghiệp có quyền hoạt động kinh doanh từ ngày được cấp giấy chứng nhận, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có yêu cầu đặc biệt.

Về hồ sơ và trình tự cấp giấy chứng nhận

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể trong Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp bạn muốn thành lập.

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Kết luận

Trên đây là những điểm cần biết về “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Định nghĩa và đặc điểm”. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Related Articles

Back to top button