Blog

Hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

Hồ sơ năng lực là gì?

Hồ sơ năng lực là một tài liệu ghi lại thông tin đầy đủ và toàn diện về một công ty, doanh nghiệp, bao gồm tên công ty, giá trị cốt lõi, thành tích, năng lực tài chính, nhân sự,… Mục đích của hồ sơ năng lực là truyền đạt thông tin tới khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và chủ thầu.

Hồ sơ năng lực thường được sử dụng trong hoạt động đấu thầu dự án, đặc biệt trong ngành xây dựng để chứng minh năng lực.

Hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

Hồ sơ năng lực tiếng Anh được hiểu là “Capacity profile”.

Hồ sơ năng lực tiếng Anh là một bản ghi thông tin đầy đủ và toàn diện về một công ty, doanh nghiệp, bao gồm tên công ty, giá trị cốt lõi, thành tích, năng lực tài chính, nhân sự,… Mục đích của nó là truyền đạt thông tin tới khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và chủ thầu.

Danh mục từ khác liên quan hồ sơ năng lực tiếng Anh là gì?

Có thể tham khảo danh mục các từ liên quan đến hồ sơ năng lực trong tiếng Anh như sau:

  • Tiếng Việt: Khách hàng, Chủ thầu, Dự án đầu tư, Năng lực công ty, Sứ mệnh, tầm nhìn phát triển, Mẫu hồ sơ năng lực, Báo cáo tài chính.
  • Tiếng Anh: Customer, Builders, Investment projects, Energy company, Mission, development vision, Capacity profile form, Financial report.

Câu phổ biến nhắc tới gắn với từ hồ sơ năng lực tiếng Anh như thế nào?

Tùy vào từng trường hợp khác nhau, người dùng có thể sử dụng từ hồ sơ năng lực để phù hợp với ngữ cảnh và tạo ra một câu có nghĩa phù hợp nhất.

Ví dụ 1: Hồ sơ năng lực – một tài liệu hữu ích của công ty về kinh doanh và marketing – Capacity profile – một tài liệu hỗ trợ kinh doanh và marketing hữu ích của công ty.

Ví dụ 2: Thiết kế hồ sơ năng lực nhằm giúp khách hàng thấy được những điểm đặc trưng nổi bật của doanh nghiệp – Portfolio design nhằm giúp khách hàng nhìn thấy những đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác.

Ví dụ 3: Một cuốn hồ sơ năng lực được đầu tư cả về nội dung lẫn hình ảnh sẽ dễ dàng truyền đạt tên tuổi và thông tin của doanh nghiệp tới khách hàng và đối tác – A portfolio được đầu tư cả về nội dung và hình ảnh sẽ giúp truyền tải tên tuổi và thông tin của doanh nghiệp một cách dễ dàng và nhanh chóng tới khách hàng và đối tác.

Ví dụ 4: Hồ sơ năng lực cần ghi nhận các thành tích và sự kiện nổi bật mà doanh nghiệp đã đạt được – A competency profile cần ghi nhận các thành tích và sự kiện nổi bật mà doanh nghiệp đã đạt được.

Trên đây là những thông tin hữu ích về hồ sơ năng lực tiếng Anh. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn có thể áp dụng từ vựng một cách chính xác trong học tập và cuộc sống hàng ngày.

Related Articles

Back to top button