Blog

Phân biệt các loại học bổng du học

I. Phân loại theo giá trị

1. Học bổng toàn phần:

Phần lớn chúng ta hiểu học bổng toàn phần là học phí toàn bộ (100% học phí). Tuy nhiên, hiểu biết này không chính xác. Học bổng toàn phần không chỉ bao gồm 100% học phí, mà còn bao gồm một khoản tiền sinh hoạt (tiền ăn, tiền nhà ở, tiền bảo hiểm) và tiền cung cấp tài liệu, dụng cụ học tập và nghiên cứu, thậm chí có thể bao gồm cả vé máy bay (một lần đi và một lần về khi hoàn thành chương trình học). Các học bổng này thường được cấp bởi các tổ chức và chính phủ trên toàn thế giới.

Các học bổng nổi tiếng như Erasmus của Liên minh Châu Âu, Học bổng chính phủ Nhật Bản Mext, Học bổng Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ, Học bổng của Ngân hàng Thế giới và Học bổng phát triển (http://www.asdiv.edu.vn/) thường được coi là các học bổng toàn phần.

Ngoài ra, các giáo sư cũng có thể cấp các học bổng riêng cho dự án của mình, và một số trường có tài chính đủ mạnh cũng cung cấp các học bổng toàn phần. Học bổng 322 (hiện vẫn còn được gọi là 911) của chính phủ Việt Nam và các học bổng theo hiệp định giữa Việt Nam và các quốc gia khác thuộc loại này, nhưng giá trị thường nhỏ hơn.

Với học bổng toàn phần, sinh viên không phải chi trả bất kỳ khoản phí nào. Đối với sinh viên Việt Nam, khi nhận được các học bổng lớn như Erasmus, Mext… thường sẽ chỉ sử dụng một phần học bổng và tiết kiệm một số tiền mỗi tháng.

Vì giá trị và việc chi trả mọi chi phí học tập và sinh hoạt của người học, nên việc giành được một suất học bổng toàn phần thường rất khó khăn. Chỉ những sinh viên xuất sắc mới có cơ hội nhận được, và thường số lượng học bổng này không nhiều.

2. Học bổng một phần

Đây là học bổng mà người học chỉ nhận được hỗ trợ về học phí (100% học phí), một phần học phí hoặc một khoản tiền cố định (vẫn phải đóng học phí), hoặc vừa học phí vừa một khoản tiền hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng…

Các học bổng này thường được cung cấp bởi các trường học, tổ chức xã hội, công ty hoặc cá nhân. Học bổng này có thể áp dụng cho một khóa học hoặc chỉ một vài năm học, một vài kỳ học, hoặc thậm chí chỉ một vài tháng, hoặc một khóa học ngắn hạn như học bổng trao đổi sinh viên.

Vì giá trị của học bổng này không cao, nên yêu cầu thông thường dễ dàng hơn và cạnh tranh ít hơn so với học bổng toàn phần. Đôi khi, để thu hút sinh viên, các trường thường có chiến lược cung cấp học bổng cho tất cả sinh viên, sau đó thu lại bằng cách tăng học phí hoặc thu phí nhập học…

II. Phân loại theo nơi cấp học bổng

  • Học bổng từ các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội: như học bổng Erasmus của Liên minh Châu Âu, học bổng của Ngân hàng Thế giới, học bổng của Liên hợp Quốc…
  • Học bổng chính phủ các nước: học bổng ADS (Úc), Mext (Nhật), BK21 (Hàn), Singa (Singapore), Fulbright và VFF (Mỹ), NFP (Hà Lan), Eiffel (Pháp), 911 (Việt Nam)…
  • Học bổng từ các trường học, thực chất đây cũng là tiền của chính phủ hoặc các tổ chức xã hội cấp cho trường.
  • Học bổng từ các cá nhân, do người đứng đầu các công ty, doanh nghiệp cung cấp.

III. Phân loại theo bậc học

  • Học bổng trung học, học bổng tiền đại học
  • Học bổng đại học
  • Học bổng thạc sĩ
  • Học bổng tiến sĩ
  • Học bổng sau tiến sĩ

Thường thì số lượng học bổng cho các bậc học đại học và dưới đại học ít hơn, do đó, cạnh tranh cũng rất cao. Với các bậc học sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ, số lượng học bổng sẽ nhiều hơn, mặc dù cũng cạnh tranh, nhưng cơ hội sẽ cao hơn so với các bậc học trước và thường là học bổng toàn phần.

Related Articles

Back to top button