Blog

Học nghề là gì? (Cập nhật 2023)

Tại sao học nghề quan trọng?

Nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng ngành nghề, trước khi bước vào thị trường lao động, lao động cần được đào tạo, học tập và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Một số người lựa chọn học nghề để tự chuẩn bị cho công việc cụ thể. Vậy học nghề là gì theo quy định của pháp luật về lao động?

Học nghề là gì

1. Học nghề – Mở ra Cơ hội Nâng cao Chất lượng Nghề nghiệp

Thông qua quá trình đào tạo nghề, học nghề nhằm chuẩn bị những điều kiện cần thiết để mọi người có thể tự mình tạo việc làm, kiếm việc làm hoặc có cơ hội nâng cao chất lượng công việc và phát triển trong sự nghiệp. Đào tạo nghề được coi là một nhiệm vụ trọng yếu trong việc phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu về việc làm của người lao động.

Về khía cạnh học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Bộ Luật Lao động 2019, học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động được định nghĩa là “việc người sử dụng lao động tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc. Thời gian học nghề theo chương trình đào tạo của từng trình độ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp”. Điều này phân biệt học nghề với giai đoạn thử việc, vì hợp đồng học nghề là hợp đồng đào tạo trong khi hợp đồng thử việc không bao gồm đào tạo như người học nghề, nhưng chỉ là giai đoạn thử việc, làm những công việc như đã được thỏa thuận.

2. Điều kiện về độ tuổi học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

Người học nghề cần từ 14 tuổi trở lên và phải đáp ứng yêu cầu sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp. Việc này giải thích tại sao khi còn dưới 14 tuổi, việc học nghề tương đương với việc học cơ bản. Pháp luật Việt Nam coi trọng sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ em, đồng thời đảm bảo rằng thời gian học tập và vui chơi của trẻ em được bảo đảm.

Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp: Người sử dụng lao động có thể đặt ra các yêu cầu về sức khỏe phù hợp với công việc của họ.

Tuy nhiên, đối với các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, người học nghề phải đủ 18 tuổi trở lên, trừ các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao. Điều này là do những lĩnh vực này đòi hỏi đào tạo lâu dài và thường xuyên.

3. Điều kiện về dạy học và học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

Khi tổ chức dạy nghề, học nghề, người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định sau:

  • Không thu học phí: Nếu sử dụng lao động để đào tạo người học nghề, tập nghề nhằm làm việc cho mình, không được thu phí đối với người lao động. Đồng thời, người sử dụng lao động không cần đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

  • Ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp: Việc ký hợp đồng đào tạo là bắt buộc khi tham gia đào tạo nghề, vì không có hợp đồng đào tạo sẽ không coi là hoạt động học nghề, và vì không có hợp đồng lao động, cũng không coi là quan hệ lao động.

  • Trong quá trình tổ chức học nghề, không được lợi dụng danh nghĩa dạy nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề tham gia vào các hoạt động trái pháp luật và vi phạm đạo đức xã hội.

4. Những câu hỏi thường gặp

4.1. Hợp đồng học nghề là gì?

Hợp đồng học nghề là một bước quan trọng để người lao động có kiến thức và kỹ năng tham gia vào thị trường lao động. Đây là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp có thể tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Mẫu hợp đồng đào tạo nghề (học việc) là hợp đồng được lập và ký kết giữa trung tâm đào tạo nghề và học viên theo học, thỏa thuận các điều khoản quy định.

Theo quy định tại Điều 61 Bộ Luật Lao động hiện hành, khi tham gia đào tạo nghề, trung tâm/doanh nghiệp dạy nghề và người học nghề phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Điều này là bắt buộc nhưng cũng là cơ sở để các bên thực hiện mối quan hệ này. Quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 cho phép hợp đồng đào tạo nghề có thể giao kết bằng lời hoặc bằng văn bản, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đào tạo nghề.

4.2. Doanh nghiệp đào tạo dạy nghề có gì?

Doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã, cùng với các tổ chức kinh tế khác có tư cách pháp nhân theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

4.3. Có cần đóng Bảo hiểm Xã hội khi ký hợp đồng học nghề?

4.4. Hợp đồng học nghề có bắt buộc phải lập bằng văn bản không?

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về học nghề là gì. Nếu cần sự hỗ trợ trong pháp lý hoặc sử dụng các dịch vụ pháp lý khác từ Công ty Luật ACC, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng. Với cam kết luôn đồng hành pháp lý, ACC sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Related Articles

Back to top button