Blog

Thạc sĩ là gì?

Thạc sĩ

1. Thạc sĩ – Hiểu rõ về khái niệm

Thạc sĩ là một danh hiệu dành cho những người có kiến thức sâu rộng và thành thạo trong ngành học. Họ đã trải qua quá trình đào tạo nâng cao và tích luỹ kinh nghiệm làm việc. Thạc sĩ có kiến thức liên ngành và khả năng thực hiện công việc chuyên môn cũng như nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực đào tạo.

Bạn sẽ nghe đến thuật ngữ “Thạc sĩ” trong tiếng Anh khi được gọi là “Master”. Đây là bậc học cao hơn so với cử nhân và dưới tiến sĩ. Sau khi hoàn thành chương trình đại học và đạt bằng cử nhân, bạn có thể tiếp tục học Thạc sĩ với nhiều chương trình và lĩnh vực khác nhau phù hợp với chuyên ngành của bạn.

2. Các loại bằng Thạc sĩ

Hiện nay, có nhiều loại bằng Thạc sĩ khác nhau tùy thuộc vào ngành học và điều kiện đầu vào. Thông thường, có ba loại chính như sau:

2.1 Bằng Thạc sĩ học thuật

Chương trình đào tạo Thạc sĩ học thuật cung cấp kiến thức tổng quát về những lĩnh vực xã hội tự nhiên, bao gồm:

 • Thạc sĩ khoa học xã hội (Master of Art – MA): bao gồm các khóa học về truyền thông, giáo dục, ngôn ngữ, văn học, địa lý, lịch sử và âm nhạc.
 • Thạc sĩ khoa học tự nhiên (Master of Science – MS, MSc): bằng Thạc sĩ này được trao cho những cá nhân sau khi hoàn tất các khóa học về khoa học tự nhiên như sinh học, hóa học, kỹ thuật, y tế hay thống kê. Một số ngành như kinh tế có thể xem là ngành khoa học tự nhiên – xã hội, và sinh viên có thể lựa chọn bằng MS hoặc MA, tùy thuộc vào yêu cầu ở từng nơi.

2.2 Bằng Thạc sĩ nghiên cứu

Bằng Thạc sĩ nghiên cứu gồm ba loại sau đây:

 • Master of Research (MRes): chương trình này tập trung đào tạo sinh viên trở thành những nghiên cứu sinh. Đây là một lợi thế cho những sinh viên muốn theo học tiến sĩ hoặc bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu riêng của mình, vì chương trình này yêu cầu kiến thức cao hơn so với chương trình Thạc sĩ và có thời gian học lâu hơn.
 • Master by Research (MPhil): đây là khóa học cho phép sinh viên nghiên cứu sâu vào một lĩnh vực cụ thể để hoàn thành dự án của mình. Bằng này là tiền đề cho những ai muốn học tiến sĩ. Đối với một số sinh viên, đây là bước trải nghiệm trước khi chính thức theo đuổi học tiến sĩ. Thời gian học cho chương trình này thường kéo dài hơn so với các chương trình khác.
 • Master of Studies (MSt): đây là bằng chỉ được giảng dạy tại một số trường đại học như Oxford, Cambridge, Canberra và Dublin. Bằng MSt yêu cầu sinh viên tham gia giờ học trên lớp và hoàn thành luận văn hoặc bài kiểm tra giống như các chương trình MA và MSc. Trong một số trường hợp, sinh viên sở hữu bằng MSt sẽ được theo học tạm thời chương trình tiến sĩ. Bằng MSt ra đời để đáp ứng nhu cầu thực tế tại các trường Oxbridge (Oxford và Cambridge) và Dublin. Sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân khoa học sẽ nhận được bằng MSt, nhưng để có bằng MSt, sinh viên phải hoàn tất ít nhất một chương trình sau đại học.

3. Điều kiện để học Thạc sĩ

Để học Thạc sĩ, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trong ngành phù hợp. Riêng đối với chương trình hướng nghiên cứu, yêu cầu tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập và nghiên cứu của bạn. Ngành học phù hợp là ngành đào tạo ở trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương) cung cấp kiến thức chuyên môn cần thiết để tham gia chương trình Thạc sĩ, quy định chi tiết được nêu trong tiêu chuẩn đầu vào của chương trình Thạc sĩ.
 • Có những trường hợp yêu cầu bổ sung kiến thức trước khi tham gia tuyển sinh.
 • Đối với các ngành quản trị và quản lý được đào tạo theo chương trình Thạc sĩ ứng dụng, ngành học phù hợp ở trình độ đại học bao gồm các ngành liên quan trực tiếp đến chuyên môn, nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị, quản lý.
 1. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Cụ thể, bạn phải có một trong các bằng hoặc chứng chỉ sau:
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trình độ cao hơn trong ngành ngôn ngữ nước ngoài.
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trình độ cao hơn, trong đó chương trình học chủ yếu được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài.
 • Một trong các bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 1. Đáp ứng các yêu cầu khác của chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu về “Thạc sĩ và những điều bạn cần biết”. Hy vọng bạn đã tìm thấy những thông tin hữu ích. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy truy cập trang web của ACC tại [đường dẫn](https: accgroup.vn) để được tư vấn cụ thể và chia sẻ.

Related Articles

Back to top button