Blog

Giới thiệu về Kaspersky Total Security

Giới thiệu về Kaspersky Total Security

Kaspersky Total Security là một giải pháp bảo mật toàn diện cho máy tính, bảo vệ chống lại nhiều loại mối đe dọa an ninh, tấn công mạng và lừa đảo, cũng như thư rác. Các tính năng và thành phần bảo vệ khác nhau được tích hợp trong Kaspersky Total Security để cung cấp một lớp bảo vệ đầy đủ.

Bảo vệ máy tính

Các thành phần bảo vệ được thiết kế để bảo vệ máy tính chống lại các mối đe dọa an ninh thông tin, các cuộc tấn công mạng, lừa đảo và thư rác. Mọi loại đe dọa đều được xử lý bởi một thành phần bảo vệ cá nhân (hãy xem mô tả của các thành phần trong phần này). Bạn có thể bật hoặc tắt các thành phần bảo vệ và cấu hình thiết lập của chúng.

Ngoài việc cung cấp bảo vệ thời gian thực bởi các thành phần bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên quét máy tính của mình để tìm kiếm virus và phần mềm độc hại khác. Điều này là cần thiết để loại trừ khả năng lây lan của các chương trình độc hại không được phát hiện bởi các thành phần bảo vệ, ví dụ như do mức độ bảo mật thấp hoặc vì những lý do khác.

Để Kaspersky Total Security được cập nhật, bạn cần phải cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun phần mềm được sử dụng bởi ứng dụng.

Một số nhiệm vụ cụ thể phải được thực hiện thường xuyên (ví dụ như xóa các dấu vết hoạt động của người dùng trong hệ thống) được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ tiên tiến và hướng dẫn phù hợp.

Các thành phần bảo vệ luôn bảo vệ trên máy tính của bạn trong thời gian thực

Mô tả dưới đây là hoạt động logic của các thành phần bảo vệ trong chế độ Kaspersky Total Security khuyến nghị bởi các chuyên gia Kaspersky Lab (nghĩa là với các thiết lập ứng dụng mặc định).

Chống virus cho tập tin

Chống virus cho tập tin ngăn ngừa nhiễm mã độc của tập tin hệ thống. Các thành phần bắt đầu khi khởi động hệ điều hành, vẫn hoạt động trong bộ nhớ RAM của máy tính và quét tất cả các tập tin đang được mở, lưu trữ hoặc gửi trên máy tính của bạn và các ổ đĩa được kết nối. Kaspersky Total Security sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực truy cập vào một tập tin và quét tập tin đó để phát hiện các virus và phần mềm độc hại đã biết. Tập tin này chỉ có thể tiếp tục truy cập nếu nó không bị nhiễm mã độc hoặc đã được ứng dụng khử mã độc thành công. Nếu một tập tin không thể được khử mã độc vì lý do nào đó, nó sẽ bị xóa. Một bản sao của tập tin sẽ được chuyển đến Khu cách ly. Nếu một tập tin nhiễm virus được đặt trong cùng một vị trí mà từng có một tập tin cùng tên đã bị xóa, Khu cách ly chỉ lưu bản sao của tập tin mới nhất. Một bản sao của tập tin cùng tên trước đó sẽ không được lưu lại.

Chống virus cho thư điện tử

Chống virus cho thư điện tử quét thư điện tử đến và đi trên máy tính của bạn. Thư điện tử đã sẵn sàng sẽ đến người nhận chỉ khi nó không chứa các đối tượng nguy hiểm.

Chống virus cho web

Chống virus cho web chặn và ngăn chặn việc thực hiện kịch bản trên các trang web nếu chúng đặt ra một mối đe dọa. Chống virus cho web cũng theo dõi tất cả các luồng web và ngăn chặn truy cập vào các trang web nguy hiểm.

Chống virus cho tin nhắn

Chống virus cho tin nhắn đảm bảo việc sử dụng an toàn các trình khách nhắn tin tức thì. Chống virus cho tin nhắn đảm bảo việc sử dụng an toàn các ứng dụng nhắn tin nhanh. Chống virus cho tin nhắn đảm bảo hoạt động an toàn của các ứng dụng khác nhau cho các tin nhắn thời gian thực.

Kiểm soát ứng dụng

Kiểm soát ứng dụng ghi nhận hành động được thực hiện bởi các ứng dụng trong hệ điều hành và quản lý các hoạt động của ứng dụng dựa trên nhóm ứng dụng theo phân loại của thành phần. Một tập hợp các quy tắc được quy định cho từng nhóm ứng dụng. Các quy tắc quản lý của ứng dụng truy cập tài nguyên hệ điều hành khác nhau.

Kiểm soát ứng dụng

Kiểm soát ứng dụng cho phép bạn quản lý các ứng dụng được cài đặt trên máy tính và kiểm soát các thay đổi mà ứng dụng thực hiện đối với các thiết lập hệ điều hành. Một số thiết lập trình duyệt và thiết lập máy chủ proxy nhất định nằm trong danh sách thiết lập được kiểm soát.

Bảo vệ webcam

Thành phần Bảo vệ webcam sẽ chặn các truy cập trái phép vào webcam và thông báo cho bạn biết rằng truy cập đã bị chặn.

Tường lửa

Tường lửa đảm bảo sự an toàn của công việc của bạn trong mạng nội bộ và trên Internet. Thành phần này lọc tất cả các hoạt động mạng bằng hai loại quy tắc: các quy tắc dành cho ứng dụng và các quy tắc gói tin.

Giám sát mạng

Giám sát mạng được thiết kế cho hoạt động giám sát mạng trong thời gian thực.

Giám sát hệ thống

Thành phần Giám sát hệ thống sẽ khôi phục mọi thay đổi mà phần mềm độc hại thực hiện đối với hệ điều hành. Thành phần này bảo vệ chống lại phần mềm độc hại, bao gồm các mã khai thác, trình khóa màn hình và trình mã hóa có chức năng mã hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc để khôi phục các tập tin về nguyên trạng. Việc tắt thành phần này không được khuyến nghị.

Chặn tấn công mạng

Chặn tấn công mạng bắt đầu khi hệ điều hành khởi động và theo dõi lưu lượng mạng cho các hoạt động đặc trưng của các cuộc tấn công mạng. Một khi một nỗ lực để tấn công máy tính của bạn được phát hiện, Kaspersky Total Security sẽ khóa bất kỳ hoạt động mạng tấn công vào phía máy bạn.

Chống thư rác

Chống thư rác được tích hợp vào các ứng dụng thư được cài đặt trên máy tính của bạn và quét tất cả các tin nhắn thư điện tử được cho là thư rác. Tất cả các tin nhắn chứa thư rác sẽ được đánh dấu bằng một tiêu đề đặc biệt. Bạn có thể thiết lập Chống thư rác để xử lý tin nhắn rác một cách đặc biệt (ví dụ, tự động xóa chúng hoặc di chuyển chúng vào một thư mục đặc biệt).

Chống lừa đảo

Chống lừa đảo cho phép kiểm tra URL để tìm hiểu xem chúng có trong danh sách lừa đảo hay không. Thành phần này được tích hợp vào Chống virus cho web, Chống thư rác và Chống virus cho tin nhắn.

Chặn quảng cáo

Chặn quảng cáo ngăn các biểu ngữ trên các trang web và trong giao diện ứng dụng.

Dữ liệu cá nhân trên trình duyệt

Dữ liệu cá nhân trên trình duyệt phát hiện các yêu cầu được gửi bởi trình duyệt đến các dịch vụ theo dõi và có thể sửa đổi những yêu cầu đến và phản hồi từ các dịch vụ theo dõi nhằm bảo vệ bạn khỏi các dịch vụ theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn.

An toàn giao dịch tài chính

An toàn giao dịch tài chính bảo vệ dữ liệu bí mật khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và hệ thống thanh toán, và ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản khi thực hiện thanh toán trực tuyến.

Bảo mật dữ liệu nhập từ bàn phím

An toàn Bàn phím đầu vào cung cấp bảo vệ khỏi keyloggers cho dữ liệu cá nhân nhập vào trên các trang web. Bàn phím ảo ngăn ngừa nguy cơ đánh cắp dữ liệu nhập vào trên bàn phím cứng và bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị đánh cắp qua chụp ảnh màn hình.

Chế độ Ứng dụng được Tin tưởng

Chế độ Ứng dụng được tin tưởng bảo vệ máy tính khỏi các ứng dụng có khả năng không an toàn. Khi chế độ Ứng dụng được tin tưởng được bật, Kaspersky Total Security chỉ cho phép chạy các ứng dụng được xác định là tin tưởng (ví dụ, dựa trên thông tin về một ứng dụng từ Kaspersky Security Network, hoặc chữ ký kỹ thuật số được tin tưởng).

Quản lý người dùng

Quản lý người dùng được thiết kế để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các mối đe dọa liên quan đến máy tính và sử dụng Internet.

Quản lý người dùng cho phép bạn thiết lập các giới hạn linh hoạt về quyền truy cập vào tài nguyên web và các ứng dụng cho người sử dụng khác nhau tuỳ thuộc vào độ tuổi của họ. Quản lý người dùng cũng cho phép xem báo cáo thống kê về hoạt động tác động bởi người dùng kiểm soát.

Bảo vệ tất cả các thiết bị

Nếu một máy tính được cài đặt Kaspersky Total Security, bạn có thể quản lý tính năng bảo vệ của máy tính đó từ xa thông qua cổng thông tin My Kaspersky.

Sao lưu và khôi phục

Chức năng Sao lưu và khôi phục được thiết kế để ngăn mất dữ liệu do lỗi phần cứng. Kaspersky Total Security có thể thực hiện sao lưu dữ liệu theo lịch trình cho ổ đĩa riêng, mạng và bộ nhớ trực tuyến. Bạn có thể sao chép tập tin theo thể loại và chỉ định số phiên bản của cùng một tập tin để lưu trữ.

Mã hóa dữ liệu

Mã hóa dữ liệu được thiết kế để bảo vệ dữ liệu bí mật của bạn trước hoạt động truy cập trái phép. Bạn có thể mở khóa kho dữ liệu và chỉ xem nội dung của kho sau khi nhập mật khẩu.

Kết nối bảo mật

Kaspersky Total Security bảo vệ dữ liệu của bạn khi kết nối đến các mạng Wi-Fi không bảo mật.

Đầu trang

Related Articles

Back to top button