Blog

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Thuế VAT khấu trừ là thuật ngữ thường xuyên được sử dụng trong việc áp dụng thuế giá trị gia tăng. Vậy thuế VAT khấu trừ là gì và có những phương pháp khấu trừ thuế nào? Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào các vấn đề xoay quanh khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

1. Thuế VAT khấu trừ là gì?

Phương pháp khấu trừ thuế được áp dụng đối với các loại thuế hiện nay. Đơn giản, người nộp thuế sẽ không trực tiếp nộp thuế mà số tiền thuế sẽ được khấu trừ vào thu nhập hoặc chi phí mua hàng của người nộp thuế. Khấu trừ thuế GTGT là cách để xác định số tiền thuế mà người nộp thuế cần nộp vào ngân sách nhà nước đối với các sản phẩm tính thuế. Theo Khoản 1, Điều 10, Luật Giá trị gia tăng năm 2008 (sửa đổi năm 2013), phương pháp khấu trừ được hiểu như sau:

 • Khi đi mua hàng: Doanh nghiệp chịu thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ chính bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu.
 • Khi bán hàng: Người mua hàng của doanh nghiệp sẽ chịu phần thuế GTGT tính trên sản phẩm đó. Số thuế GTGT đầu ra này chính bằng tổng số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra được ghi trên hóa đơn GTGT.

2. Đặc điểm, vai trò và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Việc khấu trừ thuế GTGT có những đặc trưng riêng và vai trò quan trọng trong quản lý thuế. Đồng thời, người nộp thuế cần nắm được điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2.1. Đặc điểm thuế VAT khấu trừ

Khấu trừ thuế GTGT có những đặc trưng cơ bản sau:

 • Kết quả thuế VAT khấu trừ sẽ cho con số chính xác mà người nộp thuế cần phải nộp vào ngân sách nhà nước, dựa trên số hiệu thuế trong các khâu sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ.
 • Khấu trừ thuế VAT đầu vào là số thuế GTGT được khấu trừ dựa trên số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp mua vào.
 • Khấu trừ thuế VAT bán ra là số thuế GTGT được khấu trừ dựa trên số lượng hàng hóa mà doanh nghiệp bán ra.

2.2. Vai trò của khấu trừ thuế GTGT

Khấu trừ thuế GTGT có vai trò quan trọng như sau:

 • Khấu trừ thuế GTGT phản ánh đúng bản chất của thuế GTGT, tức là trực tiếp đánh vào người tiêu dùng cuối cùng.
 • Khấu trừ thuế giúp cơ quan thuế quản lý thuế và thu thuế dễ dàng hơn.
 • Áp dụng khấu trừ thuế sẽ khiến cho hoạt động hạch toán diễn ra minh bạch, đúng với tiêu chuẩn và quy định pháp luật về công tác kế toán.

2.3. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Theo Khoản 2, Điều 12, Luật Giá trị gia tăng năm 2008 (sửa đổi năm 2013), điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

 • Có hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.
 • Đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên: Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Ngoài việc đáp ứng hai điều kiện trên, còn cần phải:
  • Hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

3. Phương pháp khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Theo Khoản 1, Điều 12, Luật Giá trị gia tăng năm 2008 (sửa đổi năm 2013), phương pháp khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định như sau:

 • Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ, bao gồm cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bị tổn thất.
 • Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng thời hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT: Chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Như vậy, ta đã tìm hiểu về thuế VAT khấu trừ. Quan trọng là người nộp thuế cần nắm được các thông tin về bản chất khấu trừ thuế GTGT, điều kiện và phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong quá trình mua vào, bán ra. Nếu bạn quan tâm đến phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Related Articles

Back to top button