Blog

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP – CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Định nghĩa

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện qua hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của chúng.

Sản phẩm được hiểu là các đồ vật, công cụ, thiết bị, phương tiện hoặc bộ phận được sử dụng để lắp ráp thành các sản phẩm, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có cấu trúc và chức năng rõ ràng và có thể được tiếp thị độc lập.

2. Điều kiện bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Tính độc đáo:

Kiểu dáng công nghiệp được coi là độc đáo nếu nó khác biệt đáng kể so với các kiểu dáng công nghiệp đã được công khai thông qua việc sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức công khai nào, trong và ngoài nước, trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

– Tính sáng tạo:

Kiểu dáng công nghiệp được coi là sáng tạo nếu nó không dễ dàng được tạo ra bởi một người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng, dựa trên các kiểu dáng công nghiệp đã được công khai thông qua việc sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức công khai nào, trong và ngoài nước, trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

– Khả năng áp dụng công nghiệp:

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu nó có thể được sử dụng như một mẫu để chế tạo hàng loạt các sản phẩm có cùng kiểu dáng bên ngoài, bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Nếu có nhiều đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không có sự khác biệt đáng kể, chỉ có đơn duy nhất trong số đó được cấp văn bằng bảo hộ, dựa trên đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất. Nếu không có thỏa thuận đồng ý, tất cả các đơn đăng ký tương ứng sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

3. Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

(a) Hình dáng bên ngoài của sản phẩm bắt buộc phải có do các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

(b) Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.

(c) Hình dáng không nhìn thấy được của sản phẩm trong quá trình sử dụng.

(d) Đối tượng vi phạm đạo đức xã hội, quy tắc công cộng, hoặc gây hại cho quốc phòng và an ninh.

Related Articles

Back to top button