Blog

Tiền ký quỹ

Khi tham gia giao dịch Forex và CFD, để mở lệnh, bạn cần đặt một số tiền ký quỹ. Lưu ý quan trọng là số tiền ký quỹ không phải là chi phí giao dịch. Tất cả số tiền này sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn khi lệnh được đóng. Việc hoàn trả tiền ký quỹ phụ thuộc vào một số yếu tố như loại thị trường hay tài khoản chính.

Những điểm chính cần ghi nhớ

Dưới đây là một số thông tin quan trọng về ký quỹ mà bạn nên nhớ:

  • Khi mở lệnh, bạn cần có một lượng vốn bổ sung được gọi là tiền ký quỹ.
  • Tiền ký quỹ không phải là chi phí giao dịch, mà là số tiền bị đóng băng trong thời gian lệnh mở và được hoàn trả lại tài khoản khi lệnh được đóng.
  • CFD là sản phẩm đòn bẩy, có nghĩa là bạn chỉ cần sử dụng một phần nhỏ giá trị giao dịch cho cùng một thị trường.
  • Ký quỹ là số tiền cần thiết để duy trì bất kỳ lệnh nào mở trên tài khoản của bạn. Ví dụ, với đòn bẩy 1:30, bạn chỉ cần 3,33% giá trị danh nghĩa của ký quỹ.

Lợi ích của ký quỹ là gì?

Giao dịch sử dụng ký quỹ cho phép bạn có cơ hội tạo ra lợi nhuận lớn chỉ với số vốn ban đầu nhỏ. Điều này có nghĩa là nếu thị trường phát triển theo hướng thuận lợi cho bạn, lợi nhuận tiềm năng có thể lớn hơn nhiều so với việc đầu tư truyền thống, chẳng hạn như vào các công ty cổ phần.

Có nhược điểm nào không?

Tuy lợi nhuận tiềm năng có thể lớn lên, nhưng cũng có thể tồn tại những rủi ro lỗ tiềm năng. Nếu thị trường phát triển không như dự đoán của bạn, các lỗ có thể lớn hơn nhiều so với việc đầu tư truyền thống mà không sử dụng ký quỹ.

Tóm lại

  • Giao dịch sử dụng ký quỹ cho phép bạn giao dịch lớn với số vốn ban đầu nhỏ.
  • Ký quỹ cho phép bạn mở lệnh giao dịch lớn hơn so với giao dịch thực.
  • Điều này có nghĩa là khi thị trường thuận lợi, lợi nhuận từ các khoản đầu tư của bạn có thể lớn hơn nhiều so với số tiền ký quỹ ban đầu, trong khi thị trường không thuận lợi có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn so với đầu tư truyền thống.
  • Tuy nhiên, lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro lỗ cũng càng lớn. Nếu bạn không biết cách quản lý rủi ro, lỗ có thể lớn hơn nhiều so với đầu tư truyền thống.

Ví dụ

Giả sử bạn muốn giao dịch đôi EURUSD và đòn bẩy tài chính cho sản phẩm này là 1:30. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần 3,33% tổng giá trị giao dịch làm tiền ký quỹ để mở lệnh. Trên nền tảng xStation, công cụ tính toán đầu tư tích hợp có thể tính toán ngay lập tức giá trị khoản tiền gửi yêu cầu, dựa trên quy mô của lệnh được chọn và đòn bẩy tài chính của thị trường cụ thể.

Để mở và duy trì lệnh, số dư ký quỹ trong tài khoản chính của bạn phải đủ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ cho mỗi lệnh. Số dư ký quỹ tạo thành số vốn của bạn để sử dụng cho việc mở giao dịch mới hoặc để thanh toán lỗ khi có bất kỳ biến động tiêu cực nào trong những lệnh đã mở.

Tại XTB, mức ký quỹ là 30%. Mức này được tính bằng cách chia số vốn của bạn cho số tiền ký quỹ yêu cầu, sau đó nhân với 100%.

Trên nền tảng giao dịch xStation5, bạn có thể tìm thấy chỉ số gọi là mức ký quỹ. Khi chỉ số này giảm xuống dưới 30%, lệnh có mức lỗ cao nhất sẽ tự động đóng. Đây là một cơ chế tích hợp để bảo vệ bạn khỏi tổn thất lớn hơn. Để tránh việc đóng lệnh do vượt quá giới hạn, bạn cần duy trì mức ký quỹ cao hơn bằng cách tăng ký quỹ trên tài khoản chính của bạn.

Related Articles

Back to top button