Blog

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa – Ngành học bắt nhịp với xu thế của thời đại – Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN – Univeristy of Engineering and Technology

Lợi thế chỉ có ở Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến vào giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa, việc tự động hóa là cần thiết trong mọi ngành kỹ thuật. Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU – UET) đã sẵn sàng giúp bạn tìm kiếm giới hạn và đam mê của bản thân.

Nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp của Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Ngành này làm việc trong việc điều khiển và tự động hóa các dây chuyền sản xuất công nghiệp trong các nhà máy. Đây là một ngành rộng, liên quan đến hầu hết các kỹ thuật và công nghệ hiện đại nhất cho sản xuất. Khi theo học chương trình Kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, sinh viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực như Điều khiển các thiết bị và hệ thống tự động, Tự động hóa sản xuất và truyền thông trong công nghiệp, Lĩnh vực chế tạo và điều khiển robot,…

Chất lượng đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp

Với chất lượng đào tạo và việc hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa, sinh viên tốt nghiệp Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có nhiều cơ hội làm việc tại các viện nghiên cứu công nghệ, trung tâm thiết kế vi mạch, khu công nghệ cao,… Ngoài ra, sinh viên có thể trở thành giảng viên hoặc chuyên viên nghiên cứu tại các trường đại học hoặc các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cơ hội nghề nghiệp và sự phù hợp với công cuộc công nghiệp hóa

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh công nghiệp 4.0. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty phát triển phần mềm nhúng và phần mềm điều khiển, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp sản xuất trong nước và quốc tế. Đồng thời, sinh viên cũng có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn và trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực này.

Kết luận

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là một ngành học đang phát triển và phù hợp với thời đại. Với chất lượng đào tạo và cơ hội nghề nghiệp rộng mở, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để khám phá và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Related Articles

Back to top button