Blog

Lập trình CNC là gì? Hướng dẫn lập trình CNC cơ bản

Lập trình CNC – Khái niệm và ý nghĩa

Lập trình CNC là quá trình tạo ra các chương trình máy tính để điều khiển các thiết bị CNC với nhau theo một thứ tự cụ thể. Chương trình này đã được thiết lập trước với một tốc độ mặc định, từ đó tạo ra các sản phẩm có hình dạng và kích thước đạt tiêu chuẩn.

Lập trình CNC được thực hiện thông qua việc thiết lập giao tiếp với máy CNC bằng cách sử dụng mã g-code. Điều này đòi hỏi lập trình viên phải có kiến thức về lập trình, hiểu biết về mã g-code và nguyên lý hoạt động của máy CNC. Đồng thời, một lập trình viên chuyên nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu chuyên môn về kỹ thuật và khắc phục lỗi trong quá trình sản xuất.

Hướng dẫn lập trình CNC cơ bản

Cấu trúc của một đoạn code lập trình CNC

Trong một chương trình CNC, có hàng chục đến hàng trăm đoạn code khác nhau, tùy theo độ phức tạp. Tuy nhiên, tất cả đều tuân theo một cấu trúc chung:

 • Phần khai báo ban đầu của chương trình bao gồm: %, Oxxxx, N5, N10, N25, N30.
 • Các lệnh di chuyển dao.
 • Các lệnh kết thúc chương trình.

Cấu trúc của các dòng lệnh

Các dòng lệnh trong chương trình lập trình CNC tuân theo một cấu trúc cụ thể:

 • Số thứ tự của các dòng lệnh: Nxx Gxx X… Z… I… J… K… T… S… F… M… ; Nxx.
 • Câu lệnh để chuẩn bị lập trình: Gxx.
 • Các lệnh liên quan đến kích thước và vị trí di chuyển của dao: X… Y… Z… I… J… K…
 • Các lệnh gọi đạo cụ: T…
 • Các lệnh điều khiển tốc độ quay của trục chính: S…
 • Các bước tiến của dao: F…
 • Các lệnh phụ khác: M…
 • Các lệnh kết thúc chương trình: dấu (;).

Lập trình CNC – Các lệnh khai báo đầu

Các lệnh khai báo hệ tọa độ

 • Lệnh G90: Khai báo tọa độ tuyệt đối.
 • Lệnh G91: Khai báo tọa độ tương đối.

Các lệnh khai báo đơn vị đo

 • Lệnh G20: Khai báo đơn vị đo hệ inch.
 • Lệnh G21: Khai báo đơn vị đo hệ mét.

Các lệnh khai báo đơn vị lượng chạy dao

 • Lệnh G94: Khai báo đơn vị là mm/phút hoặc inch/phút.
 • Lệnh G95: Khai báo đơn vị là mm/vòng hoặc inch/vòng.

Các lệnh khai báo đơn vị tốc độ cắt

 • Lệnh G96: Khai báo đơn vị là mm/phút hoặc inch/phút.
 • Lệnh G97: Khai báo đơn vị là mm/vòng hoặc inch/vòng.

Các lệnh để quay trục chính

 • Lệnh M3/M03: Quay trục chính theo chiều kim đồng hồ.
 • Lệnh M4/M04: Quay trục chính ngược chiều kim đồng hồ.
 • Lệnh M5: Dừng quay trục chính.

Các lệnh để chọn mặt phẳng lập trình

 • Lệnh G17: Chọn mặt phẳng XY.
 • Lệnh G18: Chọn mặt phẳng XZ.
 • Lệnh G19: Chọn mặt phẳng YZ.

Các lệnh để chọn dao

 • Lệnh Txxx M6: Chọn dao số x và thay dao.
 • Lệnh G28, G29, G30: Trở về điểm tham chiếu.

Kết thúc lập trình CNC

Cuối cùng, các lệnh kết thúc chương trình sẽ được sử dụng:

 • Lệnh M30: Kết thúc chương trình chính và trở về điểm đầu.
 • Lệnh M99: Kết thúc các chương trình con.
 • Lệnh M01: Tạm dừng các chương trình có điều kiện.
 • Lệnh M00: Tạm dừng toàn bộ chương trình.
 • Lệnh M9: Tắt dung dịch làm nguội.
 • Lệnh M8: Mở dung dịch làm nguội.

Với những chia sẻ trên, bạn đã có cái nhìn rõ hơn về lập trình CNC và hướng dẫn lập trình căn bản. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các bài viết khác trên trang web của chúng tôi.

Related Articles

Back to top button