Blog

Lệnh thị trường (Market price order – MP) là gì? Ưu điểm và hạn chế

Định nghĩa lệnh thị trường

Lệnh thị trường (Market price order – MP) là một thuật ngữ trong lĩnh vực chứng khoán, viết tắt ở tiếng Anh là MP.

Lệnh thị trường là yêu cầu mua hoặc bán chứng khoán từ phía khách hàng, với điều kiện rằng giao dịch phải được thực hiện ngay lập tức với mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Trong lệnh này, khách hàng không chỉ định một mức giá cụ thể, mà chỉ diễn đạt ý muốn mua hoặc bán ngay.

Đối với người mua chứng khoán, đặt lệnh thị trường có nghĩa là mua chứng khoán với giá bán thấp nhất hiện có trên thị trường. Đối với người bán chứng khoán, đặt lệnh thị trường có nghĩa là bán chứng khoán với giá mua cao nhất hiện có trên thị trường tại thời điểm đặt lệnh.

Lệnh thị trường được ưu tiên hàng đầu trong quá trình khớp lệnh giao dịch. (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Ưu điểm và hạn chế của lệnh thị trường

Ưu điểm của lệnh thị trường

Lệnh thị trường là công cụ hiệu quả giúp tăng tốc độ và tỉ lệ giao dịch trên thị trường chứng khoán, đồng thời tăng tính thanh khoản cho thị trường. Điều này có lợi cho sàn giao dịch chứng khoán.

Đối với nhà đầu tư, việc sử dụng lệnh thị trường giúp thực hiện giao dịch dễ dàng và nhanh chóng hơn. Điều này có lợi cho những nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch nhanh chóng, từ đó dễ dàng đạt được mục tiêu mua hoặc bán chứng khoán theo chiến lược kinh doanh đã đề ra.

Ngoài ra, việc sử dụng lệnh thị trường giúp nhà đầu tư và các công ty chứng khoán tiết kiệm được chi phí và thời gian.

Hạn chế của lệnh thị trường

Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, việc sử dụng lệnh thị trường cũng có một số hạn chế.

Đối với sàn giao dịch chứng khoán, áp dụng lệnh thị trường có thể gây ra biến động giá không đều, ảnh hưởng đến sự ổn định giá chứng khoán trên thị trường. Điều này xảy ra do lệnh thị trường khó dự đoán được mức giá giao dịch.

Nhà đầu tư sử dụng lệnh thị trường có thể gặp khó khăn với giá mua hoặc bán khi giá chứng khoán trên thị trường tạm thời biến động theo dự đoán của nhà đầu tư.

Thực tế cho thấy lệnh thị trường thường được các nhà đầu tư chuyên nghiệp và tổ chức đầu tư lớn sử dụng phổ biến hơn so với các nhà đầu tư cá nhân.

Hiệu lực của lệnh

Liên quan đến lệnh giao dịch chính, khách hàng có thể sử dụng các loại lệnh để bổ sung thêm cho chỉ thị của mình, liên quan đến thời điểm hiệu lực của lệnh.

Để chỉ ra thời hạn hiệu lực của lệnh giao dịch, khách hàng thường sử dụng các loại lệnh như: Lệnh có giá trị trong ngày; Lệnh thực hiện hoặc hủy bỏ; Lệnh có giá trị cho đến khi hủy bỏ hoặc lệnh mở;… (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Related Articles

Back to top button