Blog

Mã số doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Sau khi được thành lập, các doanh nghiệp sẽ nhận được một mã số doanh nghiệp riêng để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, các thủ tục hành chính, và quản lý tài chính với cơ quan nhà nước.

Mã số doanh nghiệp là gì?

Mã số doanh nghiệp là một chuỗi số được tạo ra bởi hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mã số này được cấp cho mỗi doanh nghiệp khi thành lập và được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một mã số duy nhất và không được phép sử dụng lại cho bất kỳ doanh nghiệp khác.

Mã số doanh nghiệp cũng là mã số thuế, được sử dụng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để kê khai và nộp đầy đủ thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh cho cơ quan nhà nước.

Các cơ quan quản lý doanh nghiệp sử dụng mã số này để quản lý và cập nhật thông tin, theo dõi hoạt động của doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Mã số doanh nghiệp tiếng Anh được gọi là “Business code”. Đây là cách hiểu tiếng Anh cho mã số doanh nghiệp.

Danh sách từ đi kèm mã số doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Dưới đây là một số từ điển thông thường đi kèm với mã số doanh nghiệp tiếng Anh:

 • Doanh nghiệp tư nhân: Private enterprise
 • Doanh nghiệp nhà nước: State-owned enterprise
 • Công ty hợp danh: Partnership
 • Công ty cổ phần: Joint Stock Company
 • Công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn): A limited liability company
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: One member limited liability companies
 • Loại hình doanh nghiệp: Type of business
 • Ngành nghề kinh doanh: Business field
 • Điều lệ công ty: Company rules
 • Mã số mã vạch: QR code
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Business registration certificate
 • Người đại diện theo pháp luật: Legal representative

Tìm hiểu đoạn văn có sử dụng mã số doanh nghiệp tiếng Anh như thế nào?

Dưới đây là một đoạn văn sử dụng mã số doanh nghiệp tiếng Anh:

Việc cấp mã số doanh nghiệp sẽ được tự động thực hiện thông qua hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục thuế trong ngày làm việc, theo quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 và Luật Quản lý thuế, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Mã số doanh nghiệp tiếng Anh mà chúng tôi cung cấp để bạn có thể tham khảo và áp dụng.

Related Articles

Back to top button