Blog

QUY ĐỊNH VỀ MẪU SỐ HÓA ĐƠN VÀ KÝ HIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Theo quy định hiện tại, mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử đang có những điểm khác biệt so với các quy định trước đây. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những điểm khác biệt này để hiểu rõ hơn về nội dung trên hóa đơn điện tử.

1. Mẫu số hóa đơn điện tử

Theo quy định hiện tại, mẫu số hóa đơn điện tử sẽ có dạng như sau: ví dụ 01GTKT0/001.

 • 6 kí tự đầu tiên đại diện cho loại hoá đơn (01GTKT).
 • Kí tự tiếp theo hiển thị số liên của hoá đơn (0).
 • Kí tự tiếp theo là “/”, sử dụng để phân biệt giữa Số liên với Số thứ tự mẫu hoá đơn.
 • 3 kí tự tiếp theo là Số thứ tự mẫu hoá đơn (001).
 • Loại hoá đơn 01/ hoặc 02/ – Tem, vé, thẻ có thể tự nhập thông tin Mẫu số, tuy nhiên không bắt buộc.

Tuy nhiên, theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP mới ban hành, đang có thay đổi và đang chờ Thông tư hướng dẫn từ Bộ Tài chính.

2. Ký hiệu hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử có nhiều loại, và mỗi loại sẽ có ký hiệu khác nhau. Để tránh sai sót khi khởi tạo, kế toán cần nắm rõ quy định mới về ký hiệu hóa đơn điện tử.

Mẫu hóa đơn điện tử EHD.SMARTVAS.VN theo quy định hiện hành.

Dưới đây là so sánh về quy định ký hiệu hóa đơn điện tử theo quy định hiện tại, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2020/NĐ-CP và Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Quy định hiện hành
Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC
Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Ký hiệu hóa đơn: Ví dụ: AA/20E
Ký hiệu hóa đơn: Ví dụ: 1K21TAA
Chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính

Ký tự thứ 1 và 2: Để phân biệt các ký hiệu mẫu hóa đơn => Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y
Ký tự thứ 1: Để phân biệt các loại hóa đơn. Trong đó:

 • 1 là Hóa đơn giá trị gia tăng
 • 2 là Hóa đơn bán hàng
 • 3 là Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử
 • 4 là hóa đơn khác như tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác

Ký tự thứ 2 là: C hoặc K. Trong đó:

 • C: HĐĐT có mã của CQT
 • K: HĐĐT không có mã của CQT

Ký tự thứ 3 là dấu “/”
Ký tự thứ 3 và 4: Thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch

Ký tự tứ 4 và 5: Thể hiện năm tạo hoá đơn. Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành

Ký tự thứ 5: Thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Trong đó:

 • T: là HĐĐT do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với CQT
 • D: là HĐĐT đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng
 • L: là HĐĐT của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh
 • M: là HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền

Ký tự thứ 6: Thể hiện hình thức hoá đơn. Trong đó:

 • E là hình thức hóa đơn điện tử
 • P là hình thức hóa đơn tự in
 • T là hình thức hóa đơn đặt in

Ký tự thứ 6 và 7: Là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ vào nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY

EHD.SMARTVAS.VN là phần mềm hóa đơn điện tử được nhiều doanh nghiệp tin dùng hiện nay và được Cơ quan Thuế trên toàn quốc đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ. Phần mềm này đáp ứng đầy đủ các mẫu hóa đơn theo mọi lĩnh vực ngành nghề và tuân thủ các quy định hiện hành, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Nghị định 123/2020/NĐ-CP,…

Mọi thao tác liên quan đến hóa đơn như lập hóa đơn, phát hành, điều chỉnh, hủy, xóa bỏ, gửi hóa đơn… đều được xử lý nhanh chóng trên phần mềm này, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 90% chi phí và thời gian.

Phần mềm EHD.SMARTVAS.VN đồng hành cùng cơ quan thuế trong quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử VINA và hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

Miễn các loại chi phí:

 • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm.
 • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản.
 • Miễn 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan thuế.
 • Miễn 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm.

Các doanh nghiệp lớn như MATHNASIUM, VUS, TRAVELOKA VIETNAM… đã sử dụng hóa đơn điện tử VI NA và thay đổi hoàn toàn cách phát hành, quản lý và báo cáo hóa đơn cho doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về đăng ký sử dụng phần mềm ehd.smartvas.vn, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VI NA

 • Trụ sở chính: 41A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM.
 • Chi nhánh: Tòa Nhà AC, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Kinh doanh: (028)7300627.
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 1900633061 (1.000đ/phút) – 19006276 (5.000đ/phút).
 • Email: info@smartsign.com.vn.

Related Articles

Back to top button