Blog

Scrum là gì? Cách áp dụng mô hình Scrum hiệu quả nhất

Scrum là gì?

Scrum là một phương pháp Agile được sử dụng để phát triển sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Đây là một khung quản lý dự án được áp dụng rộng rãi, từ những dự án đơn giản với một nhóm phát triển nhỏ cho đến những dự án phức tạp với hàng trăm người tham gia. Trong Scrum, công việc được thực hiện thông qua các phân đoạn lặp liên tiếp nhau, gọi là Sprint.

Ba trụ cột của Scrum

Scrum được xây dựng trên ba trụ cột quan trọng: tính minh bạch, sự thanh tra và sự thích nghi. Tất cả ba trụ cột này là yếu tố cốt lõi trong mô hình Scrum và không thể thiếu bất kỳ trụ cột nào trong quá trình áp dụng Scrum.

 • Tính minh bạch (transparency): Cung cấp thông tin liên quan đến quá trình phát triển một cách minh bạch và thông suốt. Các thông tin này có thể bao gồm tầm nhìn về sản phẩm, yêu cầu khách hàng, tiến độ công việc và các khúc mắc. Từ đó, mọi người ở các vai trò khác nhau đều có đủ thông tin để đưa ra các quyết định có giá trị để nâng cao hiệu quả công việc.

 • Sự thanh tra (inspection): Thanh tra liên tục các hoạt động trong Scrum để phát hiện các vấn đề và đưa ra giải pháp. Thông qua việc theo dõi chặt chẽ và liên tục, Scrum cho phép sự thích nghi và cải tiến liên tục.

 • Sự thích nghi (adaptation): Dựa trên thông tin minh bạch và kết quả của quá trình thanh tra, Scrum có thể phản ứng và thích ứng một cách tích cực để đạt được thành công cho sản phẩm. Quá trình minh bạch và thanh tra đều hướng tới hành động thích ứng nhanh chóng và hiệu quả.

Hai đặc điểm của Nhóm Scrum

Nhóm Scrum có hai đặc điểm chính là tự quản và liên chức năng.

 • Tự quản (self-managing): Đây là thuật ngữ mới thay thế cho thuật ngữ cũ “self-organized”. Nhóm Scrum tự quản lý công việc của mình mà không cần sự chỉ đạo từ bên ngoài. Tất cả thành viên trong nhóm hợp tác để quyết định công việc, người nào sẽ làm gì và làm như thế nào. Tự quản giúp tăng cường sự chủ động, tập trung và tạo ra kết quả tốt hơn.

 • Liên chức năng (cross-functional): Một nhóm liên chức năng bao gồm nhiều chuyên gia với các kỹ năng khác nhau, làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung. Các thành viên trong nhóm có thể đến từ các phòng ban khác nhau trong tổ chức, nhưng khi gia nhập vào nhóm, họ làm việc như là một đơn vị duy nhất mà không có sự phân chia thành các nhóm nhỏ.

Ba vai trò trong nhóm Scrum

Trong nhóm Scrum, có ba vai trò chính: Product Owner, Scrum Master và Nhóm phát triển.

 • Product Owner: Vai trò này chịu trách nhiệm tối ưu hóa lợi nhuận thông qua quyết định về tính năng của sản phẩm. Product Owner xác định độ ưu tiên của các tính năng và quản lý Product Backlog. Product Owner tham gia tích cực vào quá trình phát triển sản phẩm.

 • Scrum Master: Scrum Master giúp đỡ nhóm Scrum làm việc hiệu quả bằng cách tuân thủ nguyên lý và quy tắc của Scrum. Scrum Master không phải là người quản lý của nhóm, mà là một lãnh đạo theo phong cách phục vụ. Scrum Master đảm bảo rằng nhóm Scrum đạt được thành công.

 • Nhóm phát triển: Đây là đội ngũ trực tiếp tổ chức phát triển sản phẩm. Các thành viên trong nhóm có nhiều kỹ năng và làm việc chặt chẽ để hoàn thành mục tiêu Sprint. Không có sự phân chia chức danh chuyên môn khác biệt trong nhóm phát triển.

Năm sự kiện trong Scrum

Scrum có năm sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm.

 • Sprint: Sprint là trái tim của Scrum và là một khoảng thời gian cố định để phát triển sản phẩm. Sprint có độ dài không quá 1 tháng và không ít hơn 1 tuần. Tất cả các Sprint có cùng độ dài và diễn ra liên tục mà không bị gián đoạn.

 • Lập kế hoạch Sprint: Là sự kiện diễn ra đầu Sprint để lên kế hoạch công việc cho Sprint. Sự kiện này bao gồm việc xác định mục tiêu của Sprint và lựa chọn các công việc cần hoàn thành trong Sprint.

 • Scrum Hằng ngày: Là buổi gặp mặt ngắn hàng ngày của nhóm Scrum để thanh tra và tái lập kế hoạch công việc. Mục đích của sự kiện này là để đảm bảo nhóm Scrum đang làm việc hiệu quả.

 • Sơ kết Sprint: Là sự kiện diễn ra ở cuối Sprint để thanh tra và thích nghi sản phẩm. Trong sự kiện này, toàn bộ nhóm Scrum tham dự để xem xét và thảo luận về sản phẩm, hướng đi tiếp theo và điều chỉnh sản phẩm nếu cần thiết.

 • Cải tiến Sprint: Là sự kiện diễn ra sau Sơ kết Sprint để cải tiến quy trình làm việc. Sự kiện này giúp nhóm Scrum cải thiện cách làm việc của mình và tìm ra các phương pháp tốt hơn để phát triển sản phẩm.

Các tạo tác trong Scrum – Scrum Artifact

Có hai tạo tác quan trọng trong Scrum: Product Backlog và Sprint Backlog.

 • Product Backlog: Là nơi lưu trữ danh sách các tính năng mong muốn của sản phẩm và được cập nhật trong suốt quá trình phát triển. Mỗi Product Backlog liên kết với mục tiêu sản phẩm và các hạng mục trong Product Backlog hỗ trợ mục tiêu này. Product Owner quản lý và duy trì Product Backlog.

 • Sprint Backlog: Là bảng công việc được nhóm phát triển sử dụng để quản lý quá trình phát triển trong một Sprint. Sprint Backlog chứa danh sách các hạng mục và công việc cần hoàn thành để đạt được mục tiêu của Sprint.

Ngoài ra, trong Scrum còn sử dụng một biểu đồ quan trọng là Burndown Chart để theo dõi tiến độ công việc.

Các giá trị của Scrum

Để áp dụng Scrum hiệu quả, cần tập trung và sống với những giá trị sau:

 • Tập trung: Tất cả thành viên trong nhóm Scrum cần tập trung vào công việc trong Sprint và mục tiêu Sprint. Họ cần phải cam kết với công việc và tập trung để hoàn thành những gì đã cam kết.

 • Dũng cảm: Để thành công, cần có sự dũng cảm để đưa ra ý kiến và chấp nhận rủi ro trong việc thay đổi và cam kết. Sự dũng cảm cần thiết để đạt được các giá trị khác.

 • Cam kết: Cải tiến và thay đổi là chìa khóa để trở nên tốt hơn. Cần cam kết để thay đổi và cải tiến để phục vụ khách hàng và giữ vững lợi thế cạnh tranh.

 • Cởi mở: Cần tạo ra môi trường làm việc cởi mở và minh bạch để mọi người có thể làm việc hiệu quả. Công việc phát triển sản phẩm ngày nay rất phức tạp, không thể hiểu hết mọi vấn đề. Sự cởi mở là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc.

 • Tôn trọng: Tôn trọng là yếu tố quan trọng trong việc chia sẻ và giao tiếp trong nhóm Scrum. Việc thiếu tôn trọng sẽ ảnh hưởng đến sự trung thực và khó tạo ra môi trường làm việc cởi mở. Tôn trọng giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng một văn hóa làm việc tốt trong tổ chức.

Cách áp dụng mô hình Scrum hiệu quả nhất

Áp dụng Scrum hiệu quả không hề dễ dàng và có thể gặp nhiều khó khăn. Để áp dụng Scrum hiệu quả, cần có sự đồng thuận và sự cam kết từ tất cả thành viên trong tổ chức. Đồng thời, việc đào tạo và hướng dẫn từ các chuyên gia là rất cần thiết để đạt được thành công.

Học viện Agile cung cấp các khóa đào tạo về Quản trị dự án Agile (Agile Project Management) để giúp nhóm dự án áp dụng mô hình Scrum hiệu quả nhất. Khóa học này xây dựng trên khung kiến thức PMI-ACP của Project Management Institute và cung cấp những kiến thức và công cụ thực hành để triển khai dự án một cách hiệu quả và tối ưu chi phí.

Khóa học này dành cho chủ doanh nghiệp, quản lý dự án, team leader, R&D manager, QA, business analyst và developer mong muốn nắm được kiến thức về quản trị dự án theo Agile để áp dụng vào công việc.

Tại Học viện Agile, chúng tôi cam kết giúp bạn có tầm nhìn bao quát về một dự án hiệu quả theo chuẩn Agile và nâng cao khả năng quản lý và thực thi dự án.

Related Articles

Back to top button