Blog

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Quy định pháp luật như thế nào

Các quy định chung về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành, nghề mà việc đầu tư kinh doanh cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Điều này là do lý do về an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội, đạo đức xã hội cũng như sức khỏe cộng đồng.

Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014.

Quy định về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành, nghề là do các luật, nghị định và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định. Chính phủ, các cơ quan nhà nước, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân khác không được phép ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định một cách phù hợp với mục tiêu đã quy định và phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan. Đồng thời, quy định cũng phải giúp tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư.

Thông tin về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện đầu tư kinh doanh phải được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Chính phủ có quyền quy định chi tiết về việc công bố và kiểm soát điều kiện kinh doanh.

Điều kiện để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện kinh doanh chính là những yêu cầu từ phía cơ quan quyền lực nhà nước mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện để được phép kinh doanh. Điều này được thể hiện cụ thể trên giấy phép kinh doanh (gồm mã ngành, nghề), giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc các yêu cầu khác.

Điều kiện về giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh, hay còn gọi là “Giấy phép con”, là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho các doanh nghiệp hay chủ thể kinh doanh để thực hiện một hoặc một số hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực.

Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ quan trọng để cá nhân hoặc tổ chức có thể hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. Doanh nghiệp phải có giấy phép này khi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” theo quy định của Luật Đầu tư.

Giấy phép kinh doanh cũng có thể được sử dụng để hạn chế kinh doanh trong một số ngành, nghề hoặc lĩnh vực cụ thể.

Các lĩnh vực quản lý nhà nước quy định nhiều loại giấy phép, bao gồm Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp, Thông tin và Truyền thông.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh liên quan đến cơ sở vật chất hoặc con người của doanh nghiệp. Khi chủ thể kinh doanh đáp ứng các điều kiện này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh mới có thể hoạt động trong ngành nghề, lĩnh vực đó.

Các loại giấy chứng nhận phổ biến hiện nay bao gồm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề là một văn bản do cơ quan nhà nước hoặc hiệp hội nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về một ngành, nghề cụ thể.

Đối với các ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp phải có người hoạt động trong ngành nghề đó có chứng chỉ hành nghề.

Yêu cầu về số lượng và vị trí của người có chứng chỉ hành nghề trong doanh nghiệp khác nhau tùy thuộc vào từng ngành nghề và lĩnh vực, được quy định trong pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện về vốn pháp định

Yêu cầu về vốn pháp định thường được áp dụng đối với các ngành, lĩnh vực có trách nhiệm tài sản cao hoặc yêu cầu cơ sở vật chất lớn.

Ví dụ, Luật kinh doanh bất động sản quy định rằng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp chỉ được hoạt động trong lĩnh vực này khi có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Yêu cầu về vốn tối thiểu nhằm xác định năng lực hoạt động trong ngành, lĩnh vực đó của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể tham gia giao dịch với doanh nghiệp đó.

Một số điều kiện khác

Ngoài những điều kiện đã nêu trên, còn có những điều kiện khác như:

  • Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc.
  • Phải lập dự án và được phê duyệt chủ trương đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký.
  • Các điều kiện không yêu cầu xác nhận, chấp thuận dưới dạng văn bản để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Lưu ý:

Mọi cá nhân và tổ chức đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đều có quyền được cấp giấy phép hoặc được thực hiện hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện. Trường hợp bị từ chối cấp phép, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính để được cấp giấy phép hoặc thực hiện các điều kiện đầu tư kinh doanh, không cần có xác nhận hoặc chấp thuận bằng văn bản, doanh nghiệp không cần ghi ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với Lawkey – đơn vị tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, tư vấn hợp đồng… để được tư vấn chi tiết về quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Related Articles

Back to top button