Blog

Tổng quan về phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8R3 (ERP-VN)

Tổng quan

Phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO là một giải pháp quản lý linh hoạt được thiết kế dựa trên yêu cầu của từng doanh nghiệp. Ngoài những phân hệ cơ bản, BRAVO còn cung cấp các phân hệ bổ sung như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… để đáp ứng nhu cầu quản lý đặc thù của từng doanh nghiệp. Các phân hệ này được thiết kế liên kết và có khả năng hoạt động độc lập, với mỗi phân hệ bao gồm nhiều nghiệp vụ và chức năng khác nhau. Giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp BRAVO được thiết kế dựa trên nghiên cứu cẩn thận về các thao tác và quy trình của người sử dụng, đồng thời đảm bảo kiểm soát dữ liệu hiệu quả theo thực tế của từng doanh nghiệp.

Tính năng công nghệ

Thiết kế kiến trúc linh hoạt và đa nền tảng

 • BRAVO được phát triển với kiến trúc 3 lớp, đa nền tảng (Win, Web, Mobile) sử dụng công nghệ .NET, SignalR, Xamarin, Angular.
 • Sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL.

Giao diện tùy biến và linh động

 • Giao diện của BRAVO có thể tùy biến theo từng người dùng mà không cần phải lập trình.

Truy cập linh hoạt

 • BRAVO cho phép truy cập trong mạng nội bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN) qua kết nối Internet/3G/4G/5G.
 • Hỗ trợ mã hoá, ký số, nén dữ liệu đường truyền để đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu với hiệu năng cao.

Truyền tin real-time

 • BRAVO sử dụng công nghệ SignalR để truyền tin real-time giữa các máy trạm. Điều này cho phép tự động refresh khi có thay đổi dữ liệu, đẩy thông báo tới người dùng và tích hợp tính năng chat.

Hỗ trợ đa nền tảng

 • BRAVO được hỗ trợ trên nhiều nền tảng, bao gồm Microsoft Windows Server cho máy chủ và ứng dụng độc lập cho Windows 7/8/10/11, Chrome/Edge/Safari/Firefox, iOS/Android cho các máy trạm.

Giao diện thân thiện và linh động

 • Giao diện của BRAVO được thiết kế tùy biến theo “layout” và có thể thay đổi phù hợp với từng người dùng hoặc phòng ban.
 • Hỗ trợ phông chữ Unicode cho nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc.

Quản lý danh mục từ điển

 • Xây dựng danh điểm theo sơ đồ cây và phân nhóm để phục vụ phân tích số liệu.
 • Dễ dàng thay đổi nhóm đối tượng trong danh mục bằng tính năng kéo thả.
 • Cho phép gộp mã, đổi mã trong danh điểm và quản lý trạng thái của danh điểm.
 • Tìm kiếm danh điểm theo tất cả các trường thông tin và kết xuất dữ liệu từ tệp Excel.

Quản lý đa tiền tệ

 • Cập nhật phát sinh kế toán đa tiền tệ (VND, USD, YPJ, EUR…) và hỗ trợ nhiều phương pháp tính chênh lệch tỷ giá ghi sổ.
 • Quy đổi báo cáo sang bất kỳ hợp đồng tiền nào dựa trên tỷ giá quy đổi do người dùng nhập vào.

Truy vấn dữ liệu liên quan và cập nhật chứng từ

 • Cho phép theo dõi các giao dịch phát sinh liên quan đến một đối tượng nhất định.
 • Quản lý trạng thái chứng từ và luân chuyển theo quy trình phê duyệt.
 • Đánh số chứng từ tự động và tra cứu danh điểm dễ dàng trong quá trình cập nhật chứng từ.
 • Kiểm soát các điều kiện trong quá trình cập nhật chứng từ và theo dõi theo từng giao dịch.

Cập nhật và lưu dữ liệu ảnh

 • Import dữ liệu ảnh từ Excel vào chương trình và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh cơ bản trước khi lưu trữ.
 • Giới hạn dung lượng ảnh và tài liệu đính kèm để đảm bảo hiệu năng hệ thống. Tải và hiển thị ảnh/tài liệu dưới dạng rút gọn và tải về toàn bộ khi người dùng yêu cầu.

Cải tiến ứng dụng trên Web App và di động

 • Xem thông tin doanh số, tài chính, nhân sự, duyệt chứng từ trên Web App.
 • Nhập liệu chứng từ và xem báo cáo nhanh trên Web App.

Biểu đồ và nhúng video

 • Hỗ trợ biểu đồ Gantt để theo dõi chi tiết hạng mục theo thời gian.
 • Tích hợp video lên giao diện màn hình BRAVO 8R3 để truyền thông về hình ảnh, thương hiệu, sự kiện…

Bảo mật hệ thống

 • Quản lý truy cập chương trình bằng tên đăng nhập và mật khẩu người dùng.
 • Phân quyền theo nhóm người dùng và theo chức năng xử lý.
 • Ghi lại toàn bộ nhật ký thao tác của người dùng và ghi lại cả giá trị cũ và giá trị mới khi sửa đổi dữ liệu.
 • Kiểm soát quyền truy cập từ xa thông qua địa chỉ MAC của máy tính truy cập.

Phần mềm quản trị

 • Quản trị số liệu của nhiều đơn vị thành viên với mô hình tập trung hoặc phân tán.
 • Quản trị số liệu và luân chuyển dữ liệu nhiều phòng ban theo quy trình nghiệp vụ và quản lý đặc thù.
 • Cập nhật dữ liệu từ xa thông qua hệ thống mạng Internet và truy xuất dữ liệu theo thời gian thực từ các thiết bị cá nhân.

Báo cáo phần mềm

 • Hệ thống báo cáo quản trị sẵn có và khả năng so sánh dữ liệu nhiều kỳ.
 • Lập báo cáo nhanh bằng cách chọn các cột cần in và điều chỉnh để có báo cáo theo yêu cầu.
 • Kỹ thuật Drill-down cho phép từ báo cáo truy ngược lại chứng từ gốc.
 • Kết xuất báo cáo sang nhiều định dạng, bao gồm Excel, Pdf, Txt, Csv, Xml.

Khả năng liên kết và kết nối

 • Kết nối trực tiếp với phần mềm HTKK của tổng cục thuế và các hệ thống phần mềm khác thông qua tệp dữ liệu trung gian.
 • Tích hợp các thiết bị ngoại vi khác để truy xuất dữ liệu từ hệ thống.

Related Articles

Back to top button