Blog

Tin tức

Thông Quan Hàng Hóa Là Gì?

Trong quá trình nhập xuất khẩu hàng hóa chính ngạch, thông quan hàng hóa đóng vai trò quan trọng. Nhưng bạn có biết thông quan hàng hóa là gì không?

Quy Trình Thông Quan Hàng Hóa

Thông quan hàng hóa là quá trình kiểm tra và xét duyệt hồ sơ hàng hóa trước khi hàng được nhập khẩu hoặc xuất khẩu từ một quốc gia. Sau khi mở tờ khai hải quan và nộp thuế, bước tiếp theo là thông quan hàng hóa. Đây là một bước không thể thiếu khi nhập xuất khẩu lô hàng.

Thông quan hàng hóa

Phí Thông Quan Hàng Hóa

Để hoàn thành quy trình thông quan hàng hóa, nhà xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải đóng một số loại phí. Mức phí này được niêm yết và thống nhất bởi cơ quan hải quan. Các loại phí bao gồm:

  • Phí hải quan
  • Thuế 26 (tùy thuộc vào loại xe)
  • Phí bốc xếp
  • Vé xe (tùy thuộc vào loại xe)

Thời Gian Thông Quan

Trước đây, thời gian thông quan một lô hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ là 23 ngày trong giai đoạn từ 2012 đến 2015. Tuy nhiên, thông qua các nỗ lực và thay đổi, hiện nay, thời gian thông quan chỉ còn 1 ngày.

Giảm thời gian thông quan hàng hóa nhập xuất khẩu là một trong những yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết 19, và các bộ ngành đã đạt được mục tiêu này (ngoại trừ hàng hóa phải kiểm dịch động vật). Mục tiêu được đặt ra là thời gian thông quan hàng hóa giảm xuống còn 90 giờ (hàng nhập khẩu) và 70 giờ (hàng xuất khẩu).

Quy Định Về Thông Quan Hàng Hóa

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về quyết định thông quan hàng hóa như sau:

  • Nếu kết quả kiểm tra phù hợp, Hệ thống tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế và quyết định thông quan.
  • Trong trường hợp Hệ thống không tự động kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế, người khai hải quan nộp 01 bản chụp (xuất trình bản chính để đối chiếu) các chứng từ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ về thuế (giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, chứng từ bảo lãnh, giấy ủy nhiệm chi…) cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để kiểm tra, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và quyết định thông quan.
  • Công chức hải quan thực hiện kiểm tra và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
  • Đối với những trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan sẽ quyết định thông quan hàng hóa trên tờ khai hải quan giấy.

Đó là những điều cơ bản bạn cần biết về quy trình và thủ tục thông quan hàng hóa. Hãy tham khảo thêm để hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Related Articles

Back to top button