Blog

Phân biệt phòng khám chuyên khoa và phòng khám đa khoa

phong-kham-da-khoa

1. Phòng khám chuyên khoa

a. Định nghĩa

Phòng khám chuyên khoa là một hình thức của phòng khám tư nhân, mục tiêu là cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe theo một chuyên môn nhất định.

b. Các loại chuyên khoa

Phòng khám chuyên khoa bao gồm: phòng khám nội tổng hợp, phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa phụ sản, phòng khám chuyên khoa nam học, phòng khám chuyên khoa răng – hàm – mặt, phòng khám chuyên khoa tai – mũi – họng, phòng khám chuyên khoa mắt, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, vv.

c. Điều kiện mở phòng khám chuyên khoa

 • Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Giấp phép hoạt động phòng khám.
 • Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa.

Cơ sở vật chất phải đáp ứng:

 • Địa điểm cố định, có ánh sáng đủ, vệ sinh dễ dàng.
 • Phòng khám bệnh, nơi đón tiếp người bệnh (trừ phòng khám tư vấn sức khỏe qua công nghệ thông tin).
 • Buồng, phòng đặc thù (nếu cần) và đáp ứng diện tích theo quy định.

Phòng khám cũng cần có khu vực tiệt trùng riêng biệt để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, đảm bảo an toàn với bức xạ, xử lý chất thải y tế, và phòng cháy chữa cháy.

Thiết bị y tế cần đủ và phù hợp với phạm vi chuyên môn.

Người chịu trách nhiệm kỹ thuật phải là bác sĩ có chứng chỉ phù hợp và có kinh nghiệm chuyên khoa ít nhất 54 tháng.

2. Phòng khám đa khoa

a. Định nghĩa

Phòng khám đa khoa là một cơ sở chăm sóc sức khỏe chủ yếu dành cho bệnh nhân ngoại trú. Nó là một loại bệnh viện mang tính chất cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị cho cộng đồng, không yêu cầu bệnh nhân ở lại qua đêm. Phòng khám có thể do người tư nhân hoặc tổ chức công khai điều hành, và thường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết cho cộng đồng địa phương, khác với các bệnh viện lớn thực hiện các phương pháp điều trị chuyên môn và phục vụ bệnh nhân nội trú.

b. Đặc điểm

Phòng khám đa khoa do một hoặc một số bác sĩ đa khoa hoặc người quản lý hành nghề Vật Lý Trị Liệu điều hành. Một số phòng khám được điều hành bởi các tổ chức lao động, chính phủ hoặc các bệnh viện, và cung cấp các dịch vụ y tế tại ngoại.

c. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

 • Phòng khám đa khoa cần có ít nhất 2 trong số 4 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi.
 • Cần có phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu có).
 • Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn.
 • Cần có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.
 • Số lượng bác sĩ đa khoa phải chiếm ít nhất 50% trong số bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa.
 • Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) phải là người làm việc cơ hữu trong phòng khám.

Như vậy, phân biệt giữa phòng khám chuyên khoa và phòng khám đa khoa là rõ ràng. Phòng khám chuyên khoa tập trung vào chuyên môn cụ thể, trong khi phòng khám đa khoa cung cấp dịch vụ đa dạng và chăm sóc tổng quát cho cộng đồng.

Related Articles

Back to top button