Blog

Quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vậy, quản trị doanh nghiệp là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, quy chế và quy định của doanh nghiệp. Qua việc thực hiện các quy định này, doanh nghiệp có thể điều hành và kiểm soát mọi hoạt động bên trong và bên ngoài của mình.

Về cơ bản, quản trị doanh nghiệp nhằm cân bằng lợi ích của các bên liên quan như cổ đông, thành viên công ty, người quản lý, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng. Nó cũng đề ra các quy tắc nhằm đạt được các mục tiêu của công ty, bao gồm tất cả các lĩnh vực quản trị từ kế hoạch đến quy trình kiểm soát và đo lường hiệu quả công việc.

Thông thường, mỗi doanh nghiệp sẽ có một ban quản trị doanh nghiệp riêng hoặc phân công một số người có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản trị.

Quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Quản trị doanh nghiệp tiếng Anh được gọi là “Corporate governance” hoặc “Corporate management”.

Ngoài ra, có thể định nghĩa quản trị doanh nghiệp tiếng Anh như sau: Corporate governance là hệ thống các quy tắc, quy chế và quy định mà doanh nghiệp hoạt động và kiểm soát tất cả các hoạt động nội bộ và ngoại giao của mình.

Về cơ bản, corporate governance nhằm cân nhắc lợi ích của các bên liên quan như cổ đông, thành viên công ty, người quản lý, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng. Nó cũng thông qua việc thiết lập các quy tắc để đạt được mục tiêu của công ty, bao gồm tất cả các lĩnh vực quản trị từ kế hoạch đến quy trình kiểm soát và đo lường hiệu quả công việc.

Thông thường, doanh nghiệp sẽ có một ban quản trị doanh nghiệp riêng hoặc phân công một số người có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp.

Danh mục từ liên quan đến quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Quản trị doanh nghiệp là thuật ngữ phổ biến trong giao tiếp doanh nghiệp. Vậy, từ liên quan đến quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì? Dưới đây là danh sách các từ vựng có liên quan:

 • Ngành quản trị kinh doanh – Business management;
 • Môn quản trị học – Managing school subjects;
 • Quản trị tài chính – Financial management;
 • Phương pháp quản lý – Managing method;
 • Ban giám đốc – Board of directors;
 • Người có thẩm quyền – Authorized individuals;
 • Quy chế quản trị – Governance regulations;
 • Quản trị ngoại giao – Diplomatic administration.

Ví dụ về việc sử dụng quản trị doanh nghiệp tiếng Anh

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng quản trị doanh nghiệp tiếng Anh, hãy tham khảo các ví dụ sau đây:

 • Để thực hiện quản trị doanh nghiệp, bạn cần tham gia một khóa đào tạo tại trường đại học.
 • Ban quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp.
 • Ông A là CEO của công ty và là một trong những thành viên của ban quản trị doanh nghiệp.
 • Thông thường, để tham gia ban quản trị doanh nghiệp, bạn cần có trình độ chuyên môn và một số năm kinh nghiệm.
 • Quy định về quản trị doanh nghiệp được doanh nghiệp và các chức vụ có thẩm quyền trong doanh nghiệp quyết định.

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên, bạn đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của quản trị doanh nghiệp tiếng Anh.

Related Articles

Back to top button