Blog

Quỹ tín dụng là gì? Đặc điểm của quỹ tín dụng nhân dân?

Giới thiệu về Quỹ Tín Dụng Nhân Dân

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân (The People’s Credit Funds of Vietnam) là một tổ chức kinh doanh tiền tệ và ngân hàng, được tổ chức bởi các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập theo Luật các tổ chức tín dụng và Luật hợp tác xã. Mục tiêu chủ yếu của quỹ là hỗ trợ nhau trong phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đặc điểm và Vai trò của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân hoạt động theo mô hình hợp tác xã trong khu vực tư nhân. Tham gia vào quỹ là tự nguyện và không có hạn chế. Tổ chức này thuộc về các thành viên, và quyết định được đưa ra theo nguyên tắc dân chủ. Đây là nơi giúp thành viên hiểu về kinh tế và hợp tác xã.

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân là một tổ chức tài chính được kiểm soát bởi thành viên vay vốn và gửi tiết kiệm. Quỹ có mục tiêu khác biệt so với ngân hàng, nơi hướng đến lợi ích tối đa cho thành viên thông qua tiết kiệm và/hoặc vay tiền. Quỹ hoạt động theo những quy tắc đặc biệt.

quỹ tín dụng nhân dân

Thủ tục vay vốn tín chấp tại các ngân hàng

Thành lập quỹ tín dụng nhân dân

Theo Khoản 6 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã. Mục tiêu chính của quỹ là hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

Đăng ký vay tín chấp

Từ những khái niệm trên, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động dưới hình thức hợp tác xã, do đó việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân không bị hạn chế bởi pháp luật. Do đó, trong một xã có thể thành lập nhiều quỹ tín dụng nhân dân.

Đáp ứng yêu cầu tài chính của cộng đồng

Quỹ tín dụng nhân dân đáp ứng nhu cầu cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng một cách tiện lợi, thường xuyên và ổn định, với mức giá phù hợp để thành viên có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu được lợi nhuận cao nhất từ hoạt động của riêng mình. Mục tiêu của quỹ không chỉ là tạo lợi tức mà còn là hỗ trợ thành viên thông qua các dịch vụ tiết kiệm và vay tiền.

Quỹ tín dụng nhân dân góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh, để đảm bảo khả năng cạnh tranh, các quỹ tín dụng nhân dân phải đảm bảo trang trải các chi phí và tích lũy để phát triển hỗ trợ thành viên với điều kiện thuận lợi hơn và chất lượng tốt hơn.

giao dịch tại quỹ tín dụng nhân dân

Đóng góp vào sự thịnh vượng của cộng đồng

Từ khi hoạt động theo hình thức tương trợ, quỹ tín dụng nhân dân đã trở thành một phần quan trọng trong cộng đồng và có vai trò quan trọng trong phát triển tài sản tập thể và kinh tế xã hội địa phương. Quỹ tạo ra các dịch vụ tài chính có sẵn, giúp tạo ra thặng dư trong hộ gia đình và doanh nghiệp bằng cách xây dựng ý thức trách nhiệm của người dân. Những thặng dư này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng theo nhu cầu ưu tiên của mỗi người.

Việc tiếp cận tín dụng là một phương tiện hiệu quả, cho phép những cộng đồng, đặc biệt là nhóm người nghèo, tận dụng tiềm năng tập thể của mình. Hoạt động tập thể này tạo ra sự thịnh vượng cho cộng đồng, đáp ứng các nhu cầu cơ bản như lương thực, y tế và giáo dục.

Các quỹ tín dụng nhân dân đóng vai trò tích cực trong việc huy động nguồn lực tài chính của địa phương và đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm khách hàng.

Vay tiền mặt tại ngân hàng

 • Vay mua nhà
 • Vay xây dựng, sửa chữa nhà
 • Vay mua ô tô
 • Vay tiêu dùng sinh hoạt
 • Vay hỗ trợ vốn kinh doanh
 • Vay hỗ trợ du học
 • Vay hỗ trợ xuất khẩu lao động
 • Vay phát triển nông nghiệp
 • Vay cầm cố giấy tờ có giá
 • Vay tín chấp cho nhân viên quỹ tín dụng nhân dân
 • Vay tín chấp cho cán bộ viên chức
 • Vay thấu chi tài khoản

Tài khoản – Tiết kiệm:

 • Tiền gửi thanh toán
 • Tiết kiệm không kỳ hạn
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi cuối kỳ
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi định kỳ
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất trả trước
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất thả nổi
 • Tiết kiệm gửi góp theo định kỳ
 • Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ
 • Tiết kiệm gửi rút linh hoạt
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lũy tiến theo thời gian gửi
 • Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lũy tiến theo số dư tiền gửi

Vay vốn lưu động:

 • Vay vốn lưu động sản xuất kinh doanh trong nước
 • Vay vốn lưu động dưới hình thức thấu chi tài khoản
 • Vay vốn bổ sung kinh doanh
 • Vay vốn tài trợ mua tài sản cố định phục vụ sản xuất
 • Cho vay tài trợ mua xe thế chấp bằng chính xe mua
 • Cho vay tài trợ xuất khẩu
 • Cho vay tài trợ nhập khẩu

Tài khoản – Tiền gửi:

 • Tài khoản thanh toán
 • Tiền gửi có kỳ hạn

Quỹ tín dụng nhân dân cam kết cung cấp lãi suất vay thấp nhất trên địa bàn, quy trình và thủ tục nhanh gọn, chuyên nghiệp và chu đáo. Quỹ luôn hỗ trợ và chia sẻ khó khăn, đồng thời cùng phát triển địa phương và cộng đồng.

Bài viết hy vọng mang đến thông tin hữu ích về “Quỹ Tín Dụng Nhân Dân” và lý do nên chọn các sản phẩm và dịch vụ của quỹ. Topbank.vn là kênh hỗ trợ và tư vấn tài chính để giúp bạn lựa chọn sản phẩm tài chính phù hợp nhất. Để nhận hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline: 024 378 22 888. Chúng tôi sẵn lòng giải đáp và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.

Related Articles

Back to top button