Blog

Quy trình cho vay của Tổ chức tín dụng

Bước 1: Khách hàng nộp hồ sơ vay

Tùy từng loại vay, khách hàng sẽ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ khác nhau. Hồ sơ vay vốn cần chứa các thông tin cơ bản sau:

 • Năng lực pháp lý và hành vi dân sự của khách hàng
 • Mục đích sử dụng vốn vay
 • Khả năng trả nợ vay bao gồm cả vốn và lãi

Cho cá nhân

Hồ sơ khách hàng:

 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của khách hàng vay
 • Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh thường trú (nếu chưa có hộ khẩu tại nơi muốn vay vốn)
 • Đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân (tùy trường hợp)

Hồ sơ vay:

 • Giấy đề nghị vay vốn và kế hoạch sử dụng vốn
 • Tài liệu chứng minh mục đích vay vốn
 • Tài liệu chứng minh thu nhập (bao gồm các hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập và hợp đồng lao động hoặc bảng lương nếu thu nhập từ lương, hoặc đăng ký kinh doanh, sổ sách bán hàng, hóa đơn nếu thu nhập từ kinh doanh, và chứng từ chứng minh quyền sở hữu tài sản thuê nếu thu nhập từ cho thuê tài sản)
 • Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn (bảng giá, hợp đồng mua bán, sổ đỏ/sổ hồng, và bản dự toán xây sửa nhà tùy thuộc vào mục đích vay vốn)
 • Tài liệu về tài sản đảm bảo khả năng trả nợ vốn vay

Đối với doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý:

 • Giấy phép thành lập, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
 • Điều lệ công ty
 • Quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng (nếu có)
 • Chứng minh nhận dạng cá nhân của người đại diện công ty
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp (ít nhất 02 năm gần nhất)

Hồ sơ vay:

 • Phương án vay vốn
 • Phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo khả năng trả nợ
 • Kế hoạch trả nợ ngân hàng
 • Tài sản đảm bảo theo quy định (giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, hóa đơn, hợp đồng mua bán, giấy chứng nhận góp vốn, cổ phiếu, trái phiếu…)

Bước 2: Tổ chức tín dụng thẩm định hồ sơ tín dụng

Quá trình thẩm định là quá trình Ngân hàng xem xét lại toàn bộ hồ sơ khách hàng, đánh giá thông tin, và đánh giá thực địa tại nơi làm việc và nơi ở của khách hàng. Quá trình này có thể mất thời gian và cần sự cung cấp đầy đủ thông tin từ khách hàng.

Bước 3: Tổ chức tín dụng quyết định cho vay

Sau khi thẩm định hồ sơ, Nhân viên Ngân hàng lập đề xuất tín dụng và gửi đến cấp có thẩm quyền để được phê duyệt. Các thông tin từ hồ sơ và báo cáo của nhân viên sẽ được sử dụng để xem xét và phê duyệt khoản vay.

Trong những trường hợp đặc biệt, có thể có bộ phận khác tiến hành thẩm định bổ sung để đảm bảo tính khách quan và minh bạch.

Sau khi được chấp thuận, khách hàng và Tổ chức tín dụng thương lượng và ký kết Hợp đồng tín dụng. Trong trường hợp không được chấp thuận, Tổ chức tín dụng sẽ cung cấp lời giải thích rõ nguyên nhân.

Trên đây là quy trình vay tiền của Tổ chức tín dụng. Nếu bạn cần biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Related Articles

Back to top button