Blog

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Khái niệm chứng thư số

Khái niệm chứng thư số

Trong thời đại số, có rất nhiều khái niệm mới mà chúng ta cần làm quen và hiểu rõ. Điều này giúp chúng ta theo kịp với công nghệ và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và tổ chức của chúng ta.

Chứng thư điện tử và chứng thư số là gì?

Chứng thư số là khái niệm được sử dụng trong lĩnh vực giao dịch điện tử. Để hiểu rõ về chứng thư số, chúng ta cần hiểu khái niệm về chứng thư điện tử.

Theo Luật Giao dịch điện tử 2005, chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

Chứng thư số, theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP, là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

Hiện nay, chứng thư số được phân loại thành các loại sau:

 1. Chứng thư số có hiệu lực: là chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm dừng hoặc bị thu hồi.
 2. Chứng thư số công cộng: là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.
 3. Chứng thư số nước ngoài: là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp.

Cổng Giao Dịch Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử

04 nhóm tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số

Trong quá trình hoạt động, chúng ta thường gặp phải nhiều văn bản điện tử yêu cầu có chữ ký số. Để đảm bảo tính hợp lệ của văn bản, chữ ký số cần được đảm bảo an toàn theo những điều kiện sau:

 1. Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó.
 2. Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.

Có 04 nhóm tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số:

 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.
 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ.
 3. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
 4. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng.

10 nội dung của chứng thư số

Các chứng thư số phải chứa đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP. Cụ thể, 10 nội dung quan trọng gồm:

 1. Tên của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 2. Tên của người sử dụng chứng thư số.
 3. Số hiệu chứng thư số.
 4. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số.
 5. Khóa công khai của người sử dụng chứng thư số.
 6. Chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 7. Các hạn chế về mục đích, phạm vi sử dụng của chứng thư số.
 8. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 9. Thuật toán mật mã.
 10. Các nội dung cần thiết khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cần tuân thủ quy định về định dạng chứng thư số theo quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Đơn vị nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn – ThaisonSoft là đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số uy tín, được Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. ThaisonSoft không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về chứng thực chữ ký số mà còn đảm bảo thông tin an toàn, dịch vụ tốt và hỗ trợ khách hàng 24/7.

Hiểu rõ khái niệm chứng thư số và nội dung của chứng thư số rất hữu ích cho doanh nghiệp khi lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Điều này giúp giảm bớt rủi ro trong hợp đồng, giao dịch và thực hiện các dịch vụ hành chính công thông qua phương tiện điện tử.

Qua bài viết trên, chúng ta đã có một số thông tin cơ bản về chứng thư số và các loại chứng thư số. Hy vọng bài viết mang lại cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

Related Articles

Back to top button