Blog

Quản lí chuỗi cung ứng (Supply Chain Management – SCM) là gì?

Giới thiệu về quản lí chuỗi cung ứng (Supply Chain Management – SCM)

Quản lí chuỗi cung ứng trong tiếng Anh được gọi là Supply Chain Management (SCM).

Quản lí chuỗi cung ứng tổng hợp các hoạt động của nhiều tổ chức trong chuỗi cung ứng và truyền đạt thông tin cần thiết kịp thời, bằng cách sử dụng mạng lưới công nghệ thông tin và truyền thông kĩ thuật số.

Nếu diễn giải một cách khác, quản lí chuỗi cung ứng là việc điều chỉnh các dòng hàng hóa và dịch vụ, bao gồm tất cả các quy trình từ giai đoạn biến đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm cuối cùng. SCM liên quan đến việc tổ chức một cách hợp lý các hoạt động phía nguồn cung của doanh nghiệp, nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

SCM phản ánh nỗ lực của các nhà cung cấp nhằm phát triển và triển khai chuỗi cung ứng hiệu quả và tiết kiệm nhất có thể.

Các thuật ngữ liên quan

Chuỗi cung ứng (Supply chain) là hệ thống các công cụ để chuyển đổi nguyên liệu thô từ bán thành phẩm tới người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối.

Đặc trưng của quản lí chuỗi cung ứng

  • Quản lí chuỗi cung ứng – SCM là một sự kết hợp tinh tế của nhiều phương pháp nghệ thuật và khoa học, nhằm cải thiện cách các công ty tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thô, xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ, rồi tiến hành sản xuất và phân phối cho khách hàng.

  • Một yếu tố quan trọng trong bất kỳ giải pháp SCM nào, dù áp dụng trong việc sản xuất hàng hóa hay dịch vụ, chính là làm thế nào để hiểu rõ sức mạnh của các nguồn tài nguyên và mối quan hệ giữa chúng trong toàn bộ quy trình sản xuất cung ứng.

Ý nghĩa của hoạt động quản lí chuỗi cung ứng

  • Nhìn chung, SCM cung cấp giải pháp cho toàn bộ các hoạt động đầu vào của doanh nghiệp, từ việc đặt mua hàng hóa từ nhà cung cấp cho đến giải pháp quản lý kho an toàn của công ty.

  • Trong hoạt động quản trị nguồn cung ứng, SCM cung cấp những giải pháp để các nhà cung cấp và công ty sản xuất làm việc trong một môi trường hợp tác, nhằm giúp tăng hiệu suất sản xuất kinh doanh và phân phối sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

  • SCM tích hợp hệ thống cung ứng và phát triển một môi trường sản xuất kinh doanh thực sự, cho phép công ty của bạn trực tiếp giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp cả trong việc mua bán và chia sẻ thông tin.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông; Supply Chain Management (SCM), Investopedia)

Related Articles

Back to top button