Blog

Thẩm định giá là gì? Mục đích thẩm định giá?

Thẩm định giá là gì
Thẩm định giá là gì? Mục đích thẩm định giá – Thẩm định giá Thành Đô

Thẩm định giá là gì? – Thẩm định giá là một dịch vụ tư vấn tài chính không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường. Xuất phát từ nhu cầu khách quan về việc xác định giá trị của tài sản, thẩm định giá giúp các bên tham gia giao dịch thỏa thuận với nhau về tài sản. Điều này đảm bảo các giao dịch về tài sản thành công và đáng tin cậy.

1. Thẩm định giá là gì?

Ngành thẩm định giá đã tồn tại và phát triển từ lâu, đặc biệt là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc phát triển ngành thẩm định giá là một nhu cầu tất yếu, đặc biệt đối với những nền kinh tế đang phát triển. Hiện nay, trên toàn thế giới, có nhiều khái niệm về thẩm định giá như sau:

 • Theo tự điển Oxford: “Thẩm định giá là sự ước tính giá trị bằng tiền của một vật, của một tài sản”; “là sự ước tính giá trị hiện hành của tài sản trong kinh doanh”.
 • Căn cứ theo Điều 4. Luật Giá: “Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.”
 • Theo Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam): “Thẩm định giá là việc ước tính hay xác định giá trị của một tài sản. Hoặc đó là cách thức mà giá trị một tài sản được ước tính tại một thời điểm và một địa điểm nhất định. Hay thẩm định giá là một nghệ thuật hay khoa học về ước tính giá trị cho một mục đích cụ thể của một tài sản cụ thể tại một thời điểm, có cân nhắc đến tất cả các đặc điểm của tài sản, cũng như xem xét tất cả các yếu tố kinh tế căn bản của thị trường bao gồm các loại đầu tư lựa chọn.”
 • Từ điển Wikipedia: “Trong tài chính, định giá là quá trình ước tính giá trị mà một cái gì đó có. Các thứ thường được định giá là các tài sản hoặc trách nhiệm tài chính.”

Từ những khái niệm trên, chúng ta có thể thấy rằng thẩm định giá là việc xác định giá trị tài sản.

2. Báo cáo thẩm định giá, Chứng thư, Hồ sơ thẩm định giá

Báo cáo kết quả thẩm định giá là báo cáo phải thể hiện thông tin đúng theo thực tế, mang tính mô tả và dựa trên bằng chứng cụ thể để thuyết minh về mức giá của tài sản cần thẩm định giá. Báo cáo này phải được trình bày theo một trình tự khoa học, hợp lý từ mô tả về tài sản đến những yếu tố tác động tới giá trị của tài sản. Báo cáo cũng phải có các lập luận, phân tích dữ liệu thị trường hình thành kết quả thẩm định giá.

Chứng thư thẩm định giá là văn bản doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá.

Hồ sơ thẩm định giá được thẩm định viên lập để chứng minh quá trình thẩm định giá đã được thực hiện theo đúng các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các quy định của pháp luật về giá liên quan. Hồ sơ thẩm định giá bao gồm những thông tin, tài liệu cần thiết để hình thành kết quả thẩm định giá cuối cùng. Các tài liệu trong hồ sơ thẩm định giá phải được phân loại, sắp xếp theo thứ tự và được thể hiện trên giấy, phim ảnh hoặc các vật mang tin khác theo quy định của pháp luật.

3. Mục đích của thẩm định giá

Mục đích thẩm định giá tài sản phản ánh nhu cầu sử dụng tài sản cho một công việc nhất định. Nó quyết định về việc sử dụng tài sản vào mục đích gì và tạo ra lợi ích như thế nào cho chủ sở hữu. Một số mục đích thường yêu cầu thẩm định giá tài sản bao gồm:

 • Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách Nhà Nước.
 • Mua bán, chuyển nhượng, xử lý nợ, tài sản thế chấp.
 • Thế chấp vay vốn Ngân hàng.
 • Góp vốn liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp.
 • Thành lập Doanh nghiệp; Mua bán sáp nhập (M&A).
 • Cổ phần hóa Doanh nghiệp hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp.
 • Bán đấu giá Tài sản, xét thầu các dự án.
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại, giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án.
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế.
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư, duyệt dự toán các dự án, công trình.
 • Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất để nộp ngân sách Nhà nước khi nhận giao đất hoặc thuê đất.
 • Chứng minh tài sản, du học, du lịch, đầu tư nước ngoài….

Tóm lại, thẩm định giá có vai trò rất quan trọng trong việc định giá tài sản, đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh, tài chính và pháp lý. Các phương pháp thẩm định giá cùng với báo cáo và chứng thư thẩm định giá giúp cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về giá trị tài sản.

Mục đích thẩm định giá
Mục đích thẩm định giá – Thẩm định giá Thành Đô

Related Articles

Back to top button